Choć agregaty prądotwórcze kojarzy się głównie z dłuższymi wypadami na łono natury lub wielkimi zakładami produkcyjnymi, sprzęt tego typu znajduje także zastosowanie w domu. Wszakże awarie linii przesyłowych czy przerwy w dostawie energii mogą się zdarzyć zupełnie niespodziewanie. Dlatego też warto pomyśleć o zapasowym źródle energii i zabezpieczyć się przed całkowitym paraliżem, gdy zabraknie prądu.

Agregat prądotwórczy do domu — Jaką moc musi posiadać?

Jak działa agregat prądotwórczy?

Agregaty są napędzane silnikami spalinowymi (benzynowymi, diesla lub na gaz). Ruch tłoków jest następnie przetwarzany w drodze indukcji przez prądnicę na prąd elektryczny. Uzyskana w ten sposób energia jest później przekazywana do wybranego fragmentu sieci energetycznej lub bezpośrednio do danego urządzenia. Tak to przynajmniej wygląda w wielkim skrócie. Szczegóły techniczne różnią się między poszczególnymi agregatami ze względu na typ silniki i specyfikę danego urządzenia.

Warto tutaj wspomnieć, że agregaty nie mogą długo stać bezczynnie. Przynajmniej raz na pół roku powinno się je odpalać i zużyć cały bak paliwa.

Rodzaje agregatów

Czynnikiem najczęściej branym pod uwagę przy podziale agregatów prądotwórczych jest napięcie. Na tej podstawie wyróżniamy urządzenia jedno- lub trójfazowe (odpowiednio 230 i 430 V).

Te pierwsze znajdują zastosowanie w sytuacjach, gdy trzeba zasilić niezbyt potężne maszyny. Sprawdzą się więc przy uruchamianiu sprzętów AGD i RTV. Zasadniczo więc powinny wystarczyć do użytku w domu jednorodzinnym.

Agregaty trójfazowe są natomiast najczęściej spotykane na budowach lub w zakładach produkcyjnych, gdzie zapotrzebowanie na prąd jest znacznie wyższe.

Jak dobrać agregat prądotwórczy do domu? 

Samo napięcie to jeszcze nie wszystko. Równie ważnym parametrem agregatów jest ich moc. Decyduje ona bowiem, czy agregat będzie w stanie napędzać określone urządzenia, dostarczając im wystarczającej ilości energii. Moc agregatu jest podawana na jego tabliczce znamionowej w kW. Warto mieć przy tym świadomość, że w przypadku niektórych agregatów podana moc dotyczy pełnego obciążenia przy maksymalnym spalaniu, inne zaś podają ją dla spalania na poziomie 75%. Trzeba więc ustalić, z którą wartością mamy do czynienia i w razie potrzeby przeliczyć ją tak, aby dało się porównać urządzenia między sobą aby wynajem agregatu prądotwórczego do domu spełniło swoje cele.

Jak mocny powinien być agregat? Moc agregatu prądotwórczego powinna być większa od sumarycznej mocy wszystkich urządzeń, które ma zasilać. Musimy przy tym pamiętać, że do obliczeń maksymalnego poboru energii wykorzystuje się moc maksymalną, nie zaś znamionową. Jest tak dlatego, że przy rozruchu silnik elektryczny może wymagać nawet czterokrotnie silniejszego prądu niż w przypadku pracy stałej.

Gdy mamy do czynienia z agregatem mogącym zasilać urządzenia jedno- i trójfazowe, sumy mocy poszczególnych urządzeń oblicza się oddzielnie dla każdego napięcia. Później porównuje się je z mocą odpowiedniej prądownicy.

Jak dobrać moc agregatu?

Jak już wspomnieliśmy, moc musi być większa od sumy poboru wszystkich napędzanych urządzeń. Bezpiecznie jest więc przyjąć, że pobór mocy będzie dwukrotnie wyższy od wartości znamionowej wszystkich urządzeń. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest to twarda reguła, gdyż wartość ta wygląda inaczej w przypadku różnych urządzeń.

Może w takim razie dobierać agregaty mocno na wyrost? Właściwie można, ale trzeba się przy tym liczyć z wysoką ceną prądownic o dużej mocy. Jeśli chcemy się zabezpieczyć „na wszelki wypadek”, warto rozważyć zakup agregatu trójfazowego. Mają one bowiem wyjścia zarówno dla prądu jednofazowego, jak i trójfazowego.

Podsumowanie

Wyposażenie się w agregat prądotwórczy daje nam niezależność energetyczną. Wybierając urządzenia tego typu, musimy zacząć od określenia wymaganego napięcia i łącznej mocy wszystkich urządzeń w danym układzie. Jest to podstawa do dobrania parametrów prądnicy. Zależnie od budżetu możemy się wyposażyć w sprzęt o różnych typach silników i większej mocy. Warto przy tym stawiać na znane i sprawdzone marki, dające gwarancję jakości użytych materiałów.