Google+

Odbiory krytyczne IT

Od kilku lat rosnąca popularność trendu technologicznego BIG DATA staje się standardem w wielu dziedzinach nowoczesnego biznesu, gdzie podstawę w tej nowej dynamicznej epoce stanowi wydajna infrastruktura zbierania oraz obsługi danych. Bez względu na wielkość zbiorów danych, które znajdują się na komputerze, serwerze czy w dużym centrum danych – zasilanie gwarantowane odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu nieprzerwanej pracy ważnych odbiorów IT. Zachowanie wysokiej jakości zasilania dla serwerów, sieci dostępowych, systemów przechowywania danych, urządzeń telekomunikacyjnym itp. umożliwia bezprzerwowe świadczenie usług oraz pracę krytycznie ważnych aplikacji w trybie 7/24/365.

Fot. 1. Zintegrowana infrastruktura
Data Center (zasilacz UPS, rozdział
mocy, szafy RACK, klimatyzacja Fot. 1. Zintegrowana infrastruktura Data Center (zasilacz UPS, rozdział mocy, szafy RACK, klimatyzacja

Potrzeby klienta

W epoce BIG DATA i internetu rzeczy (ang: Internet of Things – IoT1)1 do największych wyzwań osób odpowiedzialnych za prawidłową pracę data center należy przede wszystkim zaliczyć opanowanie nieustannego przyrostu ilości danych, zachowanie elastyczności w skalowaniu infrastruktury centrum przetwarzania danych oraz optymalizację kosztów zużywanej przez obiekt energii elektrycznej. Odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się potrzeby biznesowe jest posiadanie dużych zdolności adaptacyjnych architektury centrum danych w tym zasilaczy UPS. Szybkie dopasowanie infrastruktury do potrzeb dyktowanych przez nieustannie zmieniający się rynek pozwala na zachowanie wysokiej dostępności usług wraz z podnoszeniem konkurencyjności. Podstawowymi filarami idealnego centrum danych, którego zadaniem jest sprostanie rosnącemu zapotrzebowaniu na dane, jest standaryzacja i modułowość. W dziedzinie zasilania gwarantowanego spełnienie tych wymagań, w połączeniu z zapewnieniem wysokiej dostępności, wydajności oraz możliwości rozbudowy infrastruktury uwzględniając zmieniające się potrzeby biznesowe, jest możliwe tylko poprzez stosowanie optymalnie dobranych zasilaczy UPS. Na szczególną uwagę zasługują zasilacze modułowe, których budowa pozwala na skalowanie mocy w miarę potrzeb rozwoju biznesu, co znacznie poprawia elastyczność data center i ma bezpośredni wpływ na całkowity koszt użytkowania systemu zasilania gwarantowanego.

1 Koncepcja, wedle której jednoznacznie identyfi kowalne przedmioty mogą pośrednio albo bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednictwem sieci komputerowej. Do tego typu przedmiotów zaliczają się między innymi urządzenia gospodarstwa domowego, artykuły oświetleniowe i grzewcze, urządzenia noszalne (wearables). Źródło: Wikipedia

Rozwiązania firmy Delta dla małych i średnich data center

Mając na celu dostarczanie bezprzerwowej ochrony odbiorów małych i dużych Data Center, firma Delta dostarcza pełną gammę zasilaczy UPS o wyjątkowych parametrach umożliwiając użytkownikowi dokonanie właściwego dopasowania systemu UPS do swoich potrzeb. Ofertę firmy Delta otwierają zasilacze jednofazowe w wykonaniu line -interactive z serii AMPLON M o mocy od 1 do 3 kVA standardowo wyposażone w funkcję montażu w szafie RACK i możliwością doposażenia w dodatkowe moduły bateryjne. Do aplikacji wymagających wysokiej jakości zasilania jednofazowego (on-line) dedykowana jest seria zasilaczy z serii Amplon R oraz RT, których moc w zakresie od 1 do 10 kVA, w połączeniu z kompaktowymi wymiarami, możliwością instalacji zasilaczy w układzie redundantnym 1+1 oraz opcją montażu w szafie RACK, stanowi idealne rozwiązanie w zasilaniu pojedynczych szaf. Do zasilania małych i średnich centrum danych wymagających głownie zasilania trójfazowego, przeznaczone są zasilacze typu monoblok z serii Ultron (od 20 do 120 kVA) oraz modułowe zasilacze z serii Modulon (od 25 do 200 kVA). Charakterystyczną cechą obu tych produktów są wysokie parametry techniczne m.in. w postaci współczynnika mocy wyjściowej 1 kVA = 1 kW, sprawności AC-AC sięgającej 96% oraz kompaktowych wymiarów. Zaprojektowane zgodnie z nowoczesnymi trendami technologii modułowe zasilacze Modulon DPH zapewniają użytkownikowi szereg korzyści wynikających z możliwości skalowalności, wysokiej dostępności zasilania oraz niskiego kosztu utrzymania. Urządzenie jest w pełni modułowe i tym samym odporne na pojedyncze awarie modułów, pozwalając na wymianę uszkodzonych modułów lub bezprzerwową rozbudowę zasilacza w trybie hot -swap. Rozbudowa mocy zasilacza, w miarę potrzeb klienta, w połączeniu z wysoką sprawnością zasilacza osiągającą 95 proc. już przy obciążeniu 30 proc. pozwala na skalowanie w miarę potrzeb oraz zapewnia oszczędność w rozumieniu całkowitego kosztu posiadania systemu (TCO).
Monoblokowe zasilacze UPS z serii Ultron HPH (od 20 do 120 kVA) znajdują szerokie zastosowanie w zasilaniu procesów technologicznych w przedsiębiorstwach oraz małych i średnich data center. Są to zasilacze typu monoblok ale o wyjątkowej na rynku konstrukcji wewnętrznej. Architektura wewnętrzna zasilaczy HPH 60-120kVA jest modułowa, co zdecydowanie ułatwia diagnostykę oraz wymianę uszkodzonych elementów, znacząco skracając przy tym czas przywrócenie urządzenia do pracy.

Fot. 2. Modułowa architektura wewnętrzna
zasilaczy UPS z serii Ultron
HPH 60-120 Fot. 2. Modułowa architektura wewnętrzna zasilaczy UPS z serii Ultron HPH 60-120

Rozwiązania zasilania dużych centrów danych

Duże centra przetwarzania danych podobnie jak małe i średniej wielkości centra posiadają zbliżone wymagania w stosunku do niezawodności, elastyczności oraz wydajności systemów z tym, że zapotrzebowanie na moc elektryczną centrów sięga kilku lub kilkunastu MW. Do tego rodzaju obiektów Delta również posiada rozwiązania oparte na zasilaczach UPS z serii Ultron DPS o mocy od 160 do 500 kVA, co przy połączeniu równoległym jednostek pozwala osiągnąć moc systemu zasilania 4000 kVA (8 x 500 kVA). Duża konsumpcja energii elektrycznej przez centrum danych sprawia, że efektywność zużywanej energii elektrycznej staje się kluczową kwestią funkcjonowania obiektu. Tutaj niezmiernie ważnym jest wybór urządzeń o wysokiej sprawności, a w przypadku zasilaczy UPS oczekiwana jest wysoka sprawność przy jak najmniejszym obciążeniu. Takie oczekiwania w stosunku do zasilaczy UPS wynika z ich charakteru pracy, gdyż odbiory na tego typu obiektach często są zasilane z 2 linii z równomiernie rozłożonym obciążeniem. W odpowiedzi na oczekiwania rynku, Delta oferuje zasilacze UPS z serii Ultron DPS o sprawność 94-96 proc. przy obciążeniu zasilacza 50-100 proc., co wprowadza znaczące oszczędności kosztów operacyjne centrum danych.

Fot. 3. Jednofazowy zasilacz UPS z serii
Amplon RT o mocy od 1 kVA do 10 kVA Fot. 3. Jednofazowy zasilacz UPS z serii Amplon RT o mocy od 1 kVA do 10 kVA

Delta InfraSuite – kompleksowe rozwiązanie dla centrów danych

Poza zasilaczami UPS również inna infrastruktura centrów danych, taka jak urządzenia chłodzące, szafy rack, a także rozdzielnie PDC i PDU, odgrywają kluczową rolę w płynnej skalowalności i rozbudowie centrów danych. Delta InfraSuite, kompleksowe rozwiązanie dla centrów danych, obejmuje zintegrowaną strukturę i modułowy kształt systemu. Rozwiązanie to umożliwia rozbudowę centrów danych wraz ze wzrostem ich objętości poprzez stopniowe dodawanie kolejnych urządzeń bez przewymiarowania. Wzrost objętości danych wymaga także coraz wyższej wydajności serwerów. Wysoka gęstość mocy na szafę rack staje się nieuniknioną konsekwencją, co prowadzi do powstawania ognisk wysokiej temperatury w data center. Aby rozwiązać problem, w bezpośredniej bliskości rozgrzanych urządzeń oferujemy umieścić system chłodzenia Row- Cool, pozwalający sprawnie odprowadzać ciepło i zagwarantować niezawodność sprzętu. Ponadto, wraz ze wzrostem ilości danych, można dodawać modułowe szafy rack, a także zabezpieczenia odbiorów w rozdzielniach PDC oraz PDU – wszystko według potrzeb. Ponadto, niezależnie od wielkości centrum danych, środowisko i przepływ informacji można centralnie monitorować i sterować z poziomu oprogramowania InfraSuite Manager, przeznaczonego do kompleksowego zarządzania centrami danych.

Delta Electronics (Poland) Sp. z o.o.
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 23
tel. 22 335 26 00, faks 22 335 26 01
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.deltapowersolutions.com