Google+

Awarie prądu mają różne przyczyny. W Polsce zazwyczaj wiążą się z przestarzałą infrastrukturą energetyczną.

G35T15KH3B4S G35T15KH3B4S
Y16K48H Y16K48H

Polski system energetyczny w zdecydowanej większości bazuje na inwestycjach zrealizowanych w latach 60., 70. i 80. Efekt takiego stanu, to znaczne zużycie infrastruktury, linii przesyłowych i osłabienie mocy wytwórczych, które w porównaniu z zaawansowanymi krajami UE produkują średnio o około 8-10 proc. mniej energii elektrycznej. Co ciekawe, dziś przerwy w dostawach energii wynoszą w Polsce w sumie 300 minut w ciągu roku. Dla porównania w Japonii ten czas wynosi 17 minut. W wyniku coraz większego popytu na energię elektryczną zagrożenie blackoutem nie zniknie całkowicie, ale można się do niego odpowiednio przygotować.
Zabezpieczenia wymaga oświetlenie (np. ewakuacyjne), automatyka (np. sterująca klimatyzacją, bramy wjazdowe), instalacje alarmowe i przeciwpożarowe, urządzenia telekomunikacyjne, systemy monitoringu itd., oraz komputery, czyli gromadzone i przetwarzane na nich dane – wyjaśnia Urszula Fijałkowska, Dyrektor Sprzedaży dla sektora Home & Business Networks w Schneider Electric Polska.
Przerwy w dostawie prądu, zaniki napięcia oraz przepięcia to także bolączka przedsiębiorców. Wraz ze wzrostem przechowywanych danych rośnie potrzeba ich odpowiedniego zabezpieczenia. Problemy z prądem to nie tylko straty spowodowane przestojem pracy, ale także ogromne ryzyko utraty wrażliwych informacji. Według Schneider Electric, wzrost segmentu niewielkich serwerowni do roku 2014 będzie niemal dwukrotnie wyższy niż wzrost całości rynku serwerów. Dlatego też najnowsze modele w ofercie firmy modele – SMC1000I, SMC1000I-2U, SMC1500I i SMC1500I-2U - dedykowane są głównie do mniejszych serwerowni (tower i szaf sieciowych 2U).
W porównaniu do zasilaczy Smart-UPS z poprzednich lat, nowe wyposażono w wyświetlacz LCD, który pokazuje przejrzyste informacje. Ulepszono także parametry pracy baterii, którą może wymieniać sam użytkownik – wystarczy podłączyć jedną wtyczkę. Uaktualnienia oprogramowania odbywają się poprzez pamięć Flash. Dopracowano także wydajność energetyczną (97%) i dodano nieobecne w poprzedniej generacji łącze USB. – mówi Urszula Fijałkowska.

Modułowy zysk

SRT6KRMXLIM SRT6KRMXLIM

Łatwość obsługi urządzeń i stały dostęp do nich to kluczowe aspekty, które obecnie są w centrum zainteresowania klientów. Oprogramowanie, które pozwala na zdalne kontrolowanie i sterowanie infrastrukturą serwerowni umożliwia dostęp do parametrów urządzeń z komputera, tabletu, czy telefonu. Przykładem takiego programu jest StruxureWare dostępny na stronie Schneider Electric Polska, który umożliwia dostęp i kontrolę nad jakością zasilania, chłodzenia, a także fizycznym bezpieczeństwem pomieszczenia. System ten jest stale aktualizowany i dopasowywany do zmieniających się okoliczności i potrzeb.
Jego przewaga polega na tym, że może on monitorować pracę urządzeń różnych producentów – podkreśla Urszula Fijałkowska. Centra danych zużywają zwykle znacznie więcej energii niż jest to konieczne, co wynika z ich przewymiarowania w stosunku do aktualnych potrzeb, zarówno w zakresie samej infrastruktury teleinformatycznej, jak i systemu zasilania oraz chłodzenia. Podejście takie najczęściej wynika z niepewności co do przyszłych potrzeb firmy. Rozwiązaniem mogą być modułowe elementy, które dostosowywane są do zmieniających się okoliczności. Tego typu technologia pozwala ominąć konieczność szacowania potrzeb dotyczących infrastruktury IT na następne lata. Modułowy system, składający się z dedykowanych i nadmiarowych modułów zasilających, sterujących, akumulatorowych i informujących, zaprojektowany jest w sposób umożliwiający łatwą i efektywną instalację, obsługę oraz przyszłą rozbudowę. Architektura ta eliminuje straty i obniża całkowity koszt posiadania, dając menedżerom IT możliwość dostosowania poboru mocy i czasu pracy do zmieniających się wymagań. Dodatkową zaletą jest to, że moduły mogą być wymienialne przez użytkownika "na gorąco" bez przerywania pracy systemu. Te i inne cechy pomagają zwiększyć niezawodność całego centrum danych poprzez ograniczenie ryzyka popełnienia błędu przez człowieka, co jest główną przyczyną przestojów w pracy. Dobrym przykładem takiego UPS-a jest model SY16K48H-PD.

SMC1000I SMC1000I

Do ograniczenia kosztów z pewnością przyczynia się także standaryzacja dostawcy – sprzęt kupiony od jednego producenta daje gwarancję, że wszystkie części będą ze sobą współdziałały, a w razie problemów można skorzystać z jednego serwisu, co pozwoli oszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze. Dodatkowo warto wybrać taką firmę, której oferta jest kompleksowa, co pozwoli dobrać urządzenia dokładnie dopasowane do potrzeb konkretnego centrum danych u jednego dostawcy.

Gra w zielone

Dla wielu firm ograniczanie zużycia energii wiązało się przede wszystkim z poprawą wizerunku. Czas pokazał, że trend w kierunku green IT nie jest tylko krótkotrwałą modą, ale stał się sposobem na uzyskanie realnych oszczędności. Wynika to głównie z niepewnych gospodarczo czasów, które wymagają długofalowego planowania. Rachunki za energię elektryczną stanowią znaczącą część wydatków firm. W Polsce wzrośnie nie tylko zużycie prądu, ale także jego cena. Według szacunków Banku Światowego ceny za energię będą wyższe w naszym kraju do 2020 r. nawet o 20 proc.

SRT3000XLI SRT3000XLI

Pierwszym krokiem, który ma na celu oszczędność energii jest inwestycja w sprzęt elektroniczny pracujący w trybie „green”. Zasilacze UPS najnowszej generacji oferują możliwość pracy w energooszczędnym "trybie zielonym", osiągając wydajność na poziomie ponad 97%, co daje większą oszczędność energii zasilania w porównaniu z zasilaczami starszego typu. Działanie systemu polega na odłączeniu zasilania we wszystkich nieużywanych komponentach, przy czym w przypadku zaniku lub niestabilności zasilania urządzenie błyskawicznie wraca do standardowego trybu pracy. W tym przypadku polacamy zastosowanie modelu SRT3000XLI.
Zasilacze UPS znajdują także zastosowanie w trudnych przemysłowych warunkach. Przykładem takich wyspecjalizowanych urządzeń jest seria Marine dedykowana stoczniom i statkom. Jednym ze sztandarowych produktów do takich rozwiązań jest model SRT6KRMXLIM.
- Zasilacze UPS przeznaczone do przemysłu to urządzenia do zadań specjalnych. Muszą sprostać bardzo trudnym warunkom – wysokiej temperaturze, wstrząsom, zapyleniu, czy zalaniu. Ich konstrukcja jest wzmocniona i skrojona na miarę konkretnych potrzeb. Jednym z takich modeli jest G35T15KH3B4S. Zastosowanie UPS-ów zwiększa się, zwłaszcza tam, gdzie na pierwszym miejscu stawia się bezpieczeństwo, efektywność i oszczędności – podsumowuje Urszula Fijałkowska.

Artykuł powstał we współpracy z firmą APC by Schneider Electric.