Google+

Fluke wprowadza do sprzedaży jednocześnie trzy urządzenia z linii 1740 – modele 1742, 1746 i 1748. Trójfazowe rejestratory jakości energii elektrycznej Fluke z serii 1740 ułatwiają gromadzenie najważniejszych danych związanych z jakością zasilania jak również tworzenie raportów. Zapewniają szybki i łatwy dostęp do danych pomagających na bieżąco podejmować kluczowe decyzje dotyczące jakości zasilania i innych parametrów energii. Zaawansowane oprogramowanie automatyzuje proces analizowania i raportowania danych zgodnie z międzynarodowymi normami w celu oceny zużycia energii oraz wykonywania analiz i rozwiązywania problemów związanych z systemami dystrybucji zasilania.

Trójfazowe rejestratory energii elektrycznej – Fluke 1746

Pomiar, zrozumienie i raportowanie informacji dotyczących jakości energii elektrycznej w systemach dystrybucji wymaga gromadzenia ogromnych ilości danych, a następnie wielu godzin poświęconych na ich analizę i raportowanie. Dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu, które automatyzuje konfigurację, analizę i raportowanie, trójfazowe rejestratory jakości energii elektrycznej Fluke z serii 1740 ułatwiają gromadzenie najważniejszych trendów dotyczących jakości zasilania oraz tworzenie raportów.

Trójfazowe rejestratory energii elektrycznej – Fluke 1746 Trójfazowe rejestratory energii elektrycznej – Fluke 1746

Kompaktowe rejestratory jakości energii elektrycznej Fluke z serii 1740 są stosowane do analizowania i monitorowania jakości energii oraz zapotrzebowania na nią zgodnie z normami przemysłowymi. Zapewniają one zaawansowane opcje agregacji i analizy danych, co przekłada się na oszczędność czasu, redukcję liczby roboczogodzin i wyeliminowanie błędów występujących w trakcie tradycyjnego procesu gromadzenia i raportowania danych.

Rejestratory z serii 1740 są w pełni zgodne z międzynarodową normą jakości energii elektrycznej IEC 61000-4-30 i spełniają wymagania klasy A. Umożliwiają one jednoczesne rejestrowanie ponad 500 parametrów dla każdego okresu uśredniania, zapewniając technikom możliwość szczegółowej analizy jakości energii elektrycznej oraz korelacji stanów przejściowych ze szczegółowymi danymi przebiegów w celu ustalenia podstawowej przyczyny zakłóceń.

Dołączone oprogramowanie przyspiesza i ułatwia konfiguracje rejestratora, a także umożliwia zautomatyzowanie złożonych zadań analizy i raportowania danych. Funkcje oprogramowania:

 • Łatwa konfiguracja na obiekcie lub w warsztacie przy użyciu oprogramowania komputerowego: wystarczy połączyć się z siecią Wi-Fi lub Ethernet bądź podłączyć przyrząd za pomocą kabla USB, aby go skonfigurować i pobrać zarejestrowane dane; dane można także zapisać bezpośrednio w przenośnej pamięci USB.
 • Oprogramowanie Energy Analyze Plus: umożliwia pobieranie, analizowanie i raportowanie wszystkich danych dotyczących zużycia energii oraz jej jakości przy użyciu funkcji automatycznego raportowania.
 • Szybkie tworzenie raportów: tworzenie standardowych raportów zgodnych z powszechnie stosowanymi normami (np. EN 50160, IEEE 519, GOST 33073) oraz eksportowanie danych w formacie zgodnym z PQDIF lub NeQual w celu korzystania z nich w oprogramowaniu innych firm.
 • Zaawansowana analiza: umożliwia wybór dowolnego z zarejestrowanych parametrów i stworzenie indywidualnie dostosowanego widoku zarejestrowanych pomiarów w celu zaawansowanej korelacji danych.
Trójfazowe rejestratory energii elektrycznej – Fluke 1746

Dzięki zoptymalizowanemu interfejsowi użytkownika, elastycznym sondom prądowym oraz funkcji inteligentnej weryfikacji pomiarów, która pozwala technikom cyfrowo sprawdzić poprawność połączeń i skorygować ewentualne błędy, konfiguracja jest łatwa, a niepewność pomiarów zredukowana. Błędy połączeń są automatycznie sygnalizowane za pomocą pomarańczowej kontrolki na przycisku zasilania przyrządu, która zmienia kolor na zielony po ich skorygowaniu. Dzięki możliwości wyświetlania pomiaru i rejestrowanych danych za pośrednictwem połączenia bezprzewodowego Wi-Fi seria 1740 ogranicza czas spędzany przez techników w potencjalnie niebezpiecznych warunkach do minimum i zmniejsza potrzeby związane ze środkami ochrony osobistej.

Rejestratory mają kategorię bezpieczeństwa 600 V, CAT IV / 1000 V, CAT III, dzięki czemu można ich używać już na przyłączu elektrycznym oraz w dalszej części instalacji.

Najważniejsze właściwości rejestratorów linii 1740:

 • Pomiar napięcia i natężenia prądu we wszystkich trzech fazach oraz pomiar prądu zerowego: Przewody napięciowe (trójfazowe i zerowy) oraz cztery elastyczne sondy prądowe.
 • Wszechstronne możliwości rejestrowania: W przyrządzie można przechowywać ponad 20 odrębnych sesji rejestracji. Automatyczna rejestracja szerokiego zakresu parametrów energii i jakości zasilania gwarantuje, że użytkownik nigdy nie straci trendów pomiarowych.
 • Pomiary o zwiększonej dokładności: Przyrząd spełnia rygorystyczne wymagania normy IEC 61000-4-30, klasa A, wydanie 3: „Metody badań i pomiarów — Metody pomiaru jakości energii”.
 • Rejestrowanie chwilowych spadków i wzrostów napięcia oraz przerw w zasilaniu: Model 1748 umożliwia rejestrowanie przebiegów zdarzeń oraz profilu zdarzeń RMS wraz z datą, znacznikiem czasu oraz informacjami o istotności, co pomaga identyfikować potencjalne przyczyny źródłowe problemów z jakością zasilania.
 • Zoptymalizowany interfejs użytkownika.
 • Elastyczne opcje zasilania: Zasilanie bezpośrednio z mierzonego obwodu z najszerszym zakresem dostępnym dla rejestratora jakości zasilania (automatyczna zmiana od 100 V do 500 V) lub zasilanie z gniazdka ściennego, dzięki czemu można prowadzić pomiary w dowolnym miejscu.
 • Najwyższa klasa bezpieczeństwa w branży: 600 V, CAT IV / 1000 V, CAT III na przyłączu zasilania i za nim.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.fluke.pl/1748 oraz na www.fluke.pl

Zachęcamy również do obejrzenia i wykorzystania na swoich portalach filmu edukacyjnego przygotowanego przez firmę Fluke, dotyczącego tematyki kontroli jakości energii elektrycznej: