Google+

Dom wolnostojący, szczególnie wyposażony w instalację automatyki budynkowej wymaga od właścicieli perspektywicznego myślenia. W nowoczesnym domu nie możemy pozwolić sobie na przerwy w zasilaniu energetycznym.

Fot. 1. Ze względu na jakość generowanego prądu, bezpieczeństwo i żywotność zasilanych odbiorników, agregat powinien być wyposażony w nowoczesną stabilizację napięcia. Fot.: HONDA Fot. 1. Ze względu na jakość generowanego prądu, bezpieczeństwo i żywotność zasilanych odbiorników, agregat powinien być wyposażony w nowoczesną stabilizację napięcia. Fot.: HONDA

Jednym z zagrożeń, które może zakłócić i wręcz utrudnić życie codzienne, jest brak prądu. Wówczas nic w domu nie działa – ani lodówka, ani oświetlenie czy kocioł C.O., ani system alarmowy a nawet brama wjazdowa. Sieć energetyczna może przestać prawidłowo działać z wielu powodów, np. ze względu na planowane przeglądy, naprawy i konserwację, jak i z nieplanowych przyczyn. Do tej drugiej kategorii należy zaliczyć sytuacje wynikające z poprawnego działania systemów zabezpieczeń wyłączających dopływ energii elektrycznej w przypadkach zagrożeń pożarem czy porażeniem prądem a także awarie spowodowane przez niekorzystne warunki pogodowe – na przykład porywiste wiatry o dużej sile lub oblodzenia i ośnieżenia linii oraz słupów energetycznych. W tego typu sytuacjach, najbardziej uniwersalnym sposobem zabezpieczenia życia rodzinnego jest odpowiedni agregat prądotwórczy, który zapewni zasilanie domowych odbiorników codziennego użytku, a dodatkowo może być wykorzystywany do zasilania elektronarzędzi podczas majsterkowania czy drobnych prac remontowych.

Na czym polega optymalny wybór agregatu?

Agregat prądotwórczy jest najłatwiejszym, uniwersalnym sposobem zapewnienia niezależnego i bezpiecznego źródła prądu praktycznie w każdej sytuacji. Należy tylko dostosować wybór agregatu do zakresu użytkowania. Rozważając wybór najlepszego agregatu prądotwórczego do domu jednorodzinnego trzeba zwrócić uwagę między innymi na moc, stabilizację napięcia i pojemność zbiornika paliwa, która przekłada się na maksymalny czas pracy agregatu na jednym zbiorniku.

 • Agregat powinien mieć odpowiednio dobraną moc czynną – moc czynna agregatu musi być większa od zsumowanej mocy wszystkich odbiorników, przy czym trzeba uwzględnić fakt, że każdy odbiornik potrzebuje więcej mocy w chwili rozruchu. Przy obecnych standardach wyposażenia domowego, agregat o mocy 3 kW zasila większość domowych odbiorników codziennego użytku.
 • Ze względu na jakość generowanego prądu, bezpieczeństwo i żywotność zasilanych odbiorników, agregat powinien być wyposażony w nowoczesną stabilizację napięcia i częstotliwości, np. inwerter lub cyklokonwerter, czy w cyfrowy automatyczny regulator napięcia (D-AVR).
 • Jakość zespołu „silnik-prądnica” – wpływa na jakość generowanego prądu, funkcjonowanie agregatu i bezpieczeństwo zasilanych odbiorników. Agregaty, w których prądnice są precyzyjnie dobierane do modeli silników zainstalowanych w danym agregacie, gwarantują generowanie mocy rzeczywistej. Zespół „silnik-prądnica” ma też praktyczne przełożenie na koszty eksploatacji i serwisowania urządzenia.
 • Warto sprawdzić pojemność zbiornika na paliwo, by zapewnił możliwie najdłuższy czas działania na jednym zbiorniku.
 • Agregat powinien być również cichy, trwały i ekonomiczny w eksploatacji.
Fot. 2. Dużym atutem przy wyborze agregatu jest sprawny serwis i wsparcie techniczne. Fot.: SUMERA MOTOR Fot. 2. Dużym atutem przy wyborze agregatu jest sprawny serwis i wsparcie techniczne. Fot.: SUMERA MOTOR

Gdy liczy się czas działania agregatu prądotwórczego

Czas działania agregatu na jednym zbiorniku paliwa jest ważnym w praktyce parametrem. Oferowane urządzenia, wykorzystujące tryb eco mogą pracować nawet do kilkunastu godzin na jednym zbiorniku. Rozwiązaniem udoskonalającym jakość działania zespołu „silnik-prądnica” i zapewniającym oszczędne zużycie paliwa oraz niski poziom emisji spalin jest elektroniczny wtrysk paliwa.
Niektóre dostępne na rynku agregaty mogą współpracować z nowoczesnym panelem automatyki, stając się pewnym źródłem zasilana w przypadku każdej awarii sieci energetycznej – bezpiecznym dla odbiorników i bezobsługowym. Wystarczy je zainstalować w pomieszczeniu wyposażonym w czerpnię i wyrzut powietrza oraz prawidłowy układ odprowadzania spalin, i podłączyć do sieci zgodnie z przepisami zasilania rezerwowego, co musi być wykonane przez elektryka z odpowiednimi uprawnieniami. System samodzielnie monitoruje przesyły energii elektrycznej, a w przypadku wykrycia zaniku czy wahań napięcia w sieci, włącza agregat i wyłącza po wykryciu powrotu zasilania. Panel automatyki jest wyposażony w czytelny ekran, na którym wyświetlane są m. in. wartości napięcia prądu i częstotliwości sieci oraz agregatu, liczba przepracowanych motogodzin, dane o braku ładowania akumulatora, załączenie stycznika agregatowego czy sieciowego. Właściciel obiektu z automatycznym podłączeniem do instalacji elektrycznej budynku jest pewien, że wszystkie odbiorniki prawidłowo funkcjonują. Może też być powiadamiany SMS-owo o pracy automatyki. Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość odłączenia agregatu i przeniesie go w inne miejsce. Warto też zwrócić uwagę na wyposażenie w postaci panelu kontroli pracy i autodiagnozy, rozrusznik elektryczny, wskaźnik poziomu paliwa, akumulator i zestaw transportowy, oraz konstrukcję pozwalającą na autosynchronizację czyli łączenie dwóch urządzeń w celu podwojenia mocy wyjściowej. Opcjonalnie agregaty mogą być też wyposażone w zdalne sterowanie.

Fot. 3. Zabezpieczenie przed brakiem oleju ochroni agregat. Fot.: Agregaty PEX-POOL PLUS Fot. 3. Zabezpieczenie przed brakiem oleju ochroni agregat. Fot.: Agregaty PEX-POOL PLUS

Podstawowe zasady prawidłowego użytkowania agregatów

Agregaty prądotwórcze są przeznaczone do wieloletniego użytkowania i będą służyć przez długi okres pod warunkiem, że są oryginalnej produkcji, są prawidłowo użytkowane i odpowiednio konserwowane – zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obsługi. Warto pamiętać, że prawidłowo funkcjonujący agregat prądotwórczy ma także istotny wpływ na funkcjonowanie, trwałość i żywotność zasilanych odbiorników. Prawidłowa obsługa każdego agregatu polega na przestrzeganiu kilku podstawowych zasad:

 • prawidłowy dobór agregatu oraz prawidłowe podłączanie odbiorników – podstawową regułą jest określenie mocy czynnej agregatu, która powinna być większa od zsumowanej mocy odbiorników, które będą do niego podłączane jednocześnie i powiększona o wartość mocy potrzebnej w momencie uruchamiana odbiorników. Ta dodatkowa moc wynika z tzw. prądów rozruchowych, które pojawiają się we wszystkich odbiornikach elektrycznych. Prądy rozruchowe są różne dla różnych odbiorników, dlatego warto skonsultować się z autoryzowanym sprzedawcą agregatu w celu określania mocy agregatu;
 • sprawdzenie stanu odbiorników – przed podłączeniem odbiorników do agregatu należy sprawdzić czy są sprawne;
 • zapoznanie się z instrukcją obsługi danego modelu, w której zawarte są informacje m. in. na temat eksploatacji urządzenia, konserwacji oraz rekomendowanej częstotliwości przeglądów technicznych;
 • sprawdzenie ustawienia agregatu przed uruchomieniem – czynność ta dotyczy głównie agregatów przenośnych, użytkowanych w różnych miejscach. W takich przypadkach należy upewnić się, że urządzenie stoi na płaskiej, równej powierzchni;
 • przed przystąpieniem do przeglądu i konserwacji należy odłączyć przewód elektryczny od świecy zapłonowej;
 • kontrola poziomu oleju – sprawdzanie poziomu oleju jest rekomendowane przed każdym uruchomieniem agregatu. Pomocną wskazówką jest Alarm Olejowy, w który wyposażone są wybrane modele agregatów – wówczas system ten wyłącza silnik, gdy poziom oleju jest za niski. Jeśli zajdzie taka konieczność, należy uzupełnić zbiornik do górnej krawędzi szyjki wlewu. W każdej instrukcji obsługi znajduje się informacja o zalecanym oleju do danego typu silnika;
 • wymiana oleju – to jedna z kluczowych zasad prawidłowej eksploatacji i konserwacji agregatów prądotwórczych, gdyż od czystości oleju zależy prawidłowe działanie silnika. Długo używany i zanieczyszczony olej traci właściwości smarne i prowadzi do blokady części ruchomych silnika wskutek ciepła wytworzonego przez tarcie, czego naturalną konsekwencją jest zniszczenie silnika. Najwygodniej jest wylać olej, gdy jest jeszcze rozgrzany. W tym celu należy wykręcić śrubę spustową oleju w bloku silnika lub, gdy jej nie ma, wylewamy olej przez otwór wlewowy - w boku silnika trzeba wykręcić bagnet olejowy, generator przechylić na bok i zlać płyn do płaskiego naczynia o odpowiedniej pojemności. Następnie trzeba ustawić urządzenie w pozycji roboczej i wkręcić bagnet. Zużyty olej najlepiej jest przelać do butelki po oleju i odnieść do punktu utylizacji;
 • kontrola poziomu paliwa – nie można dopuścić, by ilość paliwa była niższa od poziomu minimalnego. Po każdym uzupełnianiu paliwa należy dokładnie dokręcić korek wlewu paliwa. Warto także pamiętać o tym, by nie pozostawiać paliwa w zbiorniku, ponieważ pozostawione na dłużej niż miesiąc traci właściwości, a w zbiorniku powstaje osad, który następnie trafia do gaźnika i zatyka jego dysze. Dysze natomiast są wrażliwe na najmniejsze cząsteczki osadu i zatkane, uniemożliwiają uruchomienie silnika. Można zapobiegać tym skutkom nie przetrzymując paliwa w zbiorniku oraz dzięki regularnej wymianie filtra. W przypadku podejrzenia zatkania się dysz gaźnika, trzeba koniecznie dostarczyć maszynę do autoryzowanego serwisu;
 • kontrola filtra powietrza – filtr powietrza ulega naturalnemu mechanicznemu zużyciu, dlatego powinien być systematycznie czyszczony i wymieniany przynajmniej raz w roku;
 • agregaty z automatyką – podłączenie do instalacji budynku musi być wykonanie przez uprawnionego elektryka zgodnie z przepisami dotyczącymi zasilania rezerwowego i podłączenia do sieci energetycznej. Niewłaściwe podłączenie generatora do instalacji elektrycznej budynku może spowodować zwrotne przepięcie z siecią, którego skutki są niebezpieczne dla zdrowia i życia.
 • systematyczna konserwacja w zakresie i terminach zalecanych w Instrukcji Obsługi danego modelu agregatu.

Honda
www.mojahonda.pl