Google+
Advertisement

Czyż nie marzy o tym każdy z nas? Opomiarować instalację lub proces, w taki sposób, aby wszelkie odchyłki od zadanych parametrów, zostały wykryte w sposób automatyczny natychmiast po zaistnieniu takiego stanu, a informacja o tym fakcie była zapamiętana i/lub wysłana do odpowiedzialnych osób. W większości przypadków takie anomalie wiążą się ze zmianą temperatury, a tu świetnie radzą sobie kamery termowizyjne firmy FLIR Systems.

Fot. 2. Kamera w obudowie EXhCFot. 2. Kamera w obudowie EXhC

Kamery termowizyjne do automatyzacji i bezpieczeństwa

Osoby odpowiedzialne za produkcję muszą zapewnić jej coraz większy wzrost, utrzymać stałą jakość wyrobów, najlepiej najwyższą, przy jak najmniejszych kosztach wytwarzania. Seria kamer termowizyjnych FLIR-A, to najbardziej efektywne narzędzia do takich zastosowań jak IR Machine Vision, kontrola procesu czy cieplna kontrola jakości, pozwalające na utrzymanie i zwiększanie zyskowności produkcji.

Seria FLIR-A to również idealne narzędzie w zastosowaniach dotyczących bezpieczeństwa. Wszędzie tam, gdzie ochrona życia ludzkiego i mienia jest istotna i gdzie wczesne ostrzeganie o niebezpieczeństwie ma znaczenie kamery termowizyjne serii FLIR-A znajdują szerokie zastosowanie, by choćby wspomnieć transport paliw (węgla, biomasy), zabezpieczenie przeciw pożarowe produkcji (produkcja z materiałów łatwopalnych jak drewno i pochodne)

Automatyzacja

W procesie produkcji problem może objawić się w każdym momencie. W większości przypadków nie możemy zaobserwować go gołym okiem, a już na pewno nie zobaczymy groźnych anomalii temperaturowych. W wielu zastosowaniach, jak np. produkcja części i podzespołów dla przemysłu samochodowego czy elektroniki, informacja o temperaturze jest kluczowa.

Fot. 1. Obrazy termowizyjne potencjalnych źródeł samozapłonu - elementów mechanizmu rolkowego (na górze) oraz hałdy węgla (poniżej).Fot. 1. Obrazy termowizyjne potencjalnych źródeł samozapłonu - elementów mechanizmu rolkowego (na górze) oraz hałdy węgla (poniżej).

Urządzenia (Machine Vision) pracujące w paśmie widzialnym zobaczą problemy produkcyjne, ale nie wykryją niejednorodności temperaturowych. Zobrazowanie w podczerwieni dostarcza znacznie więcej danych osobom odpowiedzialnym za proces produkcji. W rzeczywistości bezkontaktowy pomiar temperatury nie ma żadnej alternatywy. Tworzy zupełnie nowy wymiar w technologii Machine Vision stając się idealnym rozwiązaniem dla precyzyjnego pomiaru temperatury jak i badań nieniszczących. Kamera termowizyjna FLIR Systems jest idealnym narzędziem w automatyzacji. Możliwość ustawiania alarmów z powiadamianiem za pomocą poczty e-mail czy archiwizacją na serwerze FTP to oprócz akustycznych i wizualnych alarmów podstawowa funkcjonalność kamer do automatyzacji.

Fot. 3. Certyfikat TUV 04 ATEX 2584Fot. 3. Certyfikat TUV 04 ATEX 2584

Dla bardziej skomplikowanych procesów kamera oferuje nanoszenie maski pomiarowej, dzięki której możemy optymalizować moment wyzwolenia alarmu. Urządzenie dostarczane jest z oprogramowaniem umożliwiającym ustawienie wszystkich powyżej opisanych opcji, ale nie jest to jedyne rozwiązanie. Istnieje w ofercie FLIR Systems moduł SDK (System Developers Kit), pozwalający na napisanie własnego programu oraz LabView Tool Kit, dzięki któremu kamera może być zintegrowana z technologią firmy National Instrument. Należy również wspomnieć, że niektóre z kamer posiadają wbudowane standardy GeniCAM oraz GigEVision, dzięki którym urządzenia są kompatybilne z każdym systemem, który takie rozwiązania oferuje.

Bezpieczeństwo (również w wydaniu EX)

Problemy zapewnienia bezpieczeństwa występują w każdej dziedzinie przemysłu. Weźmy, chociaż kilka przykładów: przemysł petrochemiczny, produkcja i dystrybucja energii elektrycznej, przemysł stalowy czy jakikolwiek inny charakteryzujący się magazynowaniem mediów, które mogą ulec samozapłonowi. Przykłady takich materiałów to np. biomasa, węgiel, baterie, drewno, odpady itd. We wszystkich tych przykładach fundamentalne znaczenie ma wykrywanie „ciepłych punktów” (potencjalnych miejsc samozapłonu - fot. 1) i przeciwdziałanie im w celu uniknięcia pożarom czy kosztownym awariom. Niektóre z tych zastosowań narzucają konieczność stosowania kamer w obudowie EX w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu zabezpieczenia. Specjalna obudowa firmy Videotec (fot. 2), posiadająca certyfikat firmy TUV (numer certyfikatu TUV 04 ATEX 2584) wraz z kamerami firmy FLIR Systems seria A to idealne rozwiązanie dla skrajnych wymagań.

Fot. 4. Kamery termowizyjna: model FLIR A310 (z lewej) oraz FLIR A 15Fot. 4. Kamery termowizyjna: model FLIR A310 (z lewej) oraz FLIR A 15.

Kamery termowizyjne pozwalają na monitorowanie tego, czego oko ludzkie nie widzi, dostarczając informacji, o jakości i bezpieczeństwie w najszybszy z możliwych sposobów. Mogą być instalowane w każdym miejscu procesu produkcyjnego w celu detekcji i pomiaru anomalii temperaturowych.

Podstawowe parametry np. kamery FLIR A310 to:

  • czułość 50 mK (< 0,05°C),
  • możliwość integracji z Ethernet/IP lub Modbus TCP field bus,
  • wbudowane alarmy, maska i analiza temperatur,
  • PoE (Power over Ethernet) = zasilanie przez ethernet,
  • wbudowane We/Wy do alarmów akustycznego i wizualnego,
  • klient FTP i SMTP (wysyłanie e-maila lub zapis na serwerze FTP po wywołaniu alarmu),
  • sygnał MPEG-4 w celu wizualizacji rozkładu temperatur,
  • wbudowana przeglądarka WWW,
  • komunikacja przez Ethernet 10/100,
  • wyjście kompozytowe wideo.

Megger przyrządy pomiarowe nr 1 na świecie - niezawodne w każdych warunkach - gwarantowana wiarygodność i powtarzalność pomiarów - ...mierzymy od 1889 roku