Obowiązująca od 2013 roku nowelizacja rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wprowadza obowiązek budowy w obiektach mieszkalnych kompletnej instalacji antenowej, logicznej i światłowodowej doprowadzającej ww. media do każdego lokalu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1289).

Fot. 1. Rozdzielnica MSF Multimedialna. Fot. 1. Rozdzielnica MSF Multimedialna.

W związku z powyższym, firma ELEKTRO-PLAST we współpracy z firmą LEVITON, wprowadziła na rynek rozwiązanie, które wyprzedza dzisiejsze standardy, jednocześnie dbając o zabezpieczenie przyszłych potrzeb użytkowników. Nowy produkt – rozdzielnica MSF Multimedialna – powstała na bazie bogatych doświadczeń w produkcji rozdzielnic elektrycznych. W nowej rozdzielnicy MSF Multimedialnej - firmy ELEKTRO-PLAST Nasielsk - zastosowano nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne mające na celu usprawnienie codziennej pracy poprzez montaż i instalację. Podczas instalacji można wyróżnić kilka podstawowych aspektów przemawiających za wyborem MSF Multimedialnej, m.in. duża przestrzeń na wyposażenie, bogata oferta wyposażenia, bezpieczeństwo podczas montażu, a co za tym idzie oszczędność czasu potrzebnego do całkowitej realizacji instalacji rozdzielnicy multimedialnej.

Rozdzielnicę Multimedialną możemy wykorzystywać w bezpośrednim sąsiedztwie standardowej rozdzielnicy elektrycznej MSF. W nowej rozdzielnicy MSF Multimedialnej wszystkie niezbędne elementy wyposażenia teleinformatycznego montowane są w prosty sposób na metalowej płycie montażowej z otworami. Rozdzielnica multimedialna przystosowana jest do instalacji 12-portowego PATCH PANELA multi-operatorskiego, który mocowany jest na płycie montażowej za pomocą spinek. Panel zawiera etykiety opisowe, co ułatwia uporządkowanie instalacji wewnątrz rozdzielnicy multimedialnej oraz konfigurację i montaż gniazd sieci światłowodowej, komputerowej (Internet), telefonicznej, telewizji kablowej czy systemu audio.

Fot. 2. Szczegóły konstrukcji rozdzielnicy MSF Multimedialna. Fot. 2. Szczegóły konstrukcji rozdzielnicy MSF Multimedialna.

Cechy rozdzielnic MSF Multimedialnych przeznaczonych do mieszkań:

  • wersja podtynkowa z super płaskimi drzwiami metalowymi,
  • 4 wielkości do wyboru (1/14; 2/28; 3/42; 4/56),
  • wspólny design rozdzielni elektrycznej i multimedialnej, możliwość ich łączenia,
  • nowe sztywne płyty przepustowe do wprowadzenia kabli o różnej średnicy,
  • całość tworzy uporządkowaną instalację teletechniczną.
Tab. 1 Rozdzielnice MSF Multimedialne - podstawowe parametry
Stopień ochrony IP 30
Odporność na uderzenie IK 07
Klasa izolacji II
Kolor RAL 010 (biały)
Napięcie znamionowe AC 440 V/50 Hz
Ilość modułów od 12 do 48
Ilość rzędów od 1 do 4
Montaż podtynkowy w murze i karton-gips
Płyta montażowa na wyposażeniu
Norma PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011

www.elektro-plast.com.pl