Google+
Advertisement

Dostępne rozwiązania pozwolą nam na idealne dopasowanie aparatur do rozdzielnicy oraz ich rozmieszczenie zgodnie z przepisami, przygotowanie wyceny i eksport projektu do odpowiedniego pliku. Co jeszcze potrafi ą oferowane przez producentów programy do projektowania rozdzielnic?

Fot. 1. Program dostępny przez przeglądarkę internetową to wygodne rozwiązanie. Fot.: HENSELFot. 1. Program dostępny przez przeglądarkę internetową to wygodne rozwiązanie. Fot.: HENSEL

Coraz rzadziej decydujemy się na tradycyjne, ręczne projektowanie rozdzielnicy wraz z niezbędnymi aparatami. Rozrysowywanie poszczególnych elementów na kartce, sięganie po kalkulator, zaglądanie do kolejnych wytycznych przy ogromie dostępnych teraz komponentów i możliwości jest co najmniej niewygodne – w związku z tym konfigurację urządzenia bez wykorzystania specjalnych programów możemy obecnie uznać za niemal niemożliwą. Nawet w przypadku prostych rozdzielnic niskiego napięcia.
Programy do projektowania rozdzielnic znalazły się zatem w podstawowym wyposażeniu projektanta i instalatora. Nowoczesne aplikacje umożliwiają intuicyjną, wygodną obsługę, prowadzą nas przez kolejne etapy konfiguracji urządzeń, sugerują optymalne rozwiązania i alarmują o błędach. Wynikiem prac jest projekt, często w 3D, który możemy wyeksportować w postaci pliku o wygodnym formacie. W zapomnienie odchodzą również problemy z udostępnianiem czy archiwizacją dokumentów. Co proponują poszczególni producenci?

Fot. 2. Projekt dostępny w 3D oznacza, że możemy obejrzeć
go z każdej strony i zaglądać we wszystkie zakamarki
rozdzielnicy. Fot.: HENSELFot. 2. Projekt dostępny w 3D oznacza, że możemy obejrzeć go z każdej strony i zaglądać we wszystkie zakamarki rozdzielnicy. Fot.: HENSEL
Fot. 3. Aplikacja podpowie nam m.in. w temacie niezbędnych akcesoriów
montażowych. Fot.: HENSELFot. 3. Aplikacja podpowie nam m.in. w temacie niezbędnych akcesoriów montażowych. Fot.: HENSEL

ENYGUIDE

Dostęp do programu ENYGUIDE opracowanego przez firmę Hensel możliwy jest przez przeglądarkę internetową (istnieje też możliwość pracy offline). Jeśli zarejestrujemy się na stronie www.enyguide.pl, serwis zapamięta nasze ustawienia i wybory, co posłuży nam do przyszłych konfiguracji.
Pierwszym etapem prac jest wybór systemu oraz umieszczenie w polu projektowym odpowiednich obudów (propozycje w postaci zdjęć). Następnie mamy możliwość wyposażenia każdej rozdzielnicy w wyposażenie dodatkowe, jak płyty montażowe czy przepustowe, a dalej – kolejnych komponentów jak zaciski rzędowe czy aparatura modułowa (których nie znajdziemy już w ofercie firmy). Do skonfigurowanej rozdzielnicy możemy dobrać niezbędne elementy montażowe, daszki zabezpieczające przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych lub zestawy łączenia obudów itp. Na dalszym etapie mamy możliwość sprawdzenia poprawności konfiguracji. Jeśli podczas któregoś z kroków doboru popełniliśmy błąd, program zaznaczy nam go na czerwono. Ponadto aplikacja poinformuje nas o aktualnych cenach komponentów.
Interesującą opcją jest z pewnością wygenerowanie rysunku w trójwymiarze. Możemy „zrobić zdjęcie wizualizacji” i zapisać je w formacie JPG. Oczywiście, z powodzeniem wygenerujemy całą dokumentację projektową wraz z rysunkami i listami (PDF, DXF, Excel), w paru lub jednym pliku. Program jest bezpłatny i umożliwia projektowanie rozdzielnic firmy Hensel.

Fot. 4. Użytkownik może sprawdzić ceny poszczególnych komponentów,
a nawet koszty montażu. Fot.: SCHNEIDER ELECTRICFot. 4. Użytkownik może sprawdzić ceny poszczególnych komponentów, a nawet koszty montażu. Fot.: SCHNEIDER ELECTRIC
Fot. 3. Fot. 5. Program prowadzi nas przez wszystkie etapy projektowania. Fot.: SCHNEIDER ELECTRICFot. 5. Program prowadzi nas przez wszystkie etapy projektowania. Fot.: SCHNEIDER ELECTRIC
Fot. 6. Niektóre aplikacje umożliwiają komunikację i współtworzenie
projektu przez różnych specjalistów. Fot.: HAGERFot. 6. Niektóre aplikacje umożliwiają komunikację i współtworzenie projektu przez różnych specjalistów. Fot.: HAGER

Rapsody 1.7

Prosty i wygodny w obsłudze jest również Rapsody 1.7 stworzony przez firmę Schneider Electric. Pierwszym krokiem projektowania rozdzielnicy jest określenie jej parametrów. Program od razu podpowie nam, które z rozdzielnic spełniają podane założenia. Następnie wybieramy aparaturę – według widoku standardowego (co ułatwi i skróci nam pracę) lub wszystkich dostępnych typów aparatów – oraz obudowę i elementy montażowe. Na dalszym etapie możemy skorzystać ze wspomaganego trybu konfiguracji rozdzielnicy. Program udostępni nam informację dotyczącą cen – oprócz kosztów samych komponentów poinformuje nas o kosztach usług dodatkowych, jak montaż na obiekcie, czy też robocizny. Po zakończeniu projektowania eksportujemy raport do pliku tekstowego, XLS lub .dwg. Program jest bezpłatny i umożliwia projektowanie rozdzielnic firmy Schneider Electric. Możemy pobrać go ze strony producenta.

Fot. 7. Część programów pozwala na zaprojektowanie nie tylko
rozdzielnicy, ale całej instalacji elektrycznej. Fot.: HAGERFot. 7. Część programów pozwala na zaprojektowanie nie tylko rozdzielnicy, ale całej instalacji elektrycznej. Fot.: HAGER
Fot. 8. Projektant może wybierać z listy sugerowanych urządzeń. Fot.: EATONFot. 8. Projektant może wybierać z listy sugerowanych urządzeń. Fot.: EATON

Hagercad.one

Debiutujący właśnie program hagercad.one firmy Hager Polo pracuje w środowisku cadowskim, w oparciu o pakiet Office. Dzięki niemu mamy możliwość zaprojektowania całej instalacji elektrycznej wraz z doborem urządzeń. Na poszczególnych etapach projekt trafia np. do specjalisty od automatyki odpowiedzialnego za szafę sterowniczą oraz do producenta rozdzielnic, który skonfiguruje urządzenie. Wszyscy pracują nad projektem w ramach jednego programu i pliku.
Na uwagę zasługuje przede wszystkim tryb automatyczny pozwalający na szybkie rozmieszczenie aparatów. Program sugeruje nam optymalny rodzaj obudowy, pyta o ilość rezerwy, sposób rozmieszczenia listew zaciskowych itd. Poszczególne etapy dostępne są w widoku 3D. Następnie samodzielnie dobiera pokrywę, przepusty kablowe, konstrukcję nośną, a na końcu przygotowuje gotowe pole opisowe.
Program jest bezpłatny i umożliwia projektowanie rozdzielnic firmy Hager Polo. Możemy pobrać go ze strony producenta po uprzednim zarejestrowaniu.

Fot. 9. Intuicyjny program podpowiada nam najbardziej optymalne
rozwiązanie. Fot.: EATONFot. 9. Intuicyjny program podpowiada nam najbardziej optymalne rozwiązanie. Fot.: EATON
Fot. 10. Istotną funkcjonalnością jest możliwość rozmieszczenia
aparatów we wnętrzu rozdzielnicy. Fot.: AB-MICROFot. 10. Istotną funkcjonalnością jest możliwość rozmieszczenia aparatów we wnętrzu rozdzielnicy. Fot.: AB-MICRO

SBC

… a właściwie SwitchBoard Configurator ver 1.2.10b firmy Eaton umożliwia skonfigurowanie rozdzielnicy na jeden z dwóch sposobów: szybki i standardowy. Pierwszy z nich ogranicza liczbę niezbędnych czynności i decyzji do minimum, przedstawia nam listę typowych, często stosowanych rozwiązań. Projektant uzyskuje wizualizację i listę komponentów. Tryb szybki nie pozwala nam jednak na zaprojektowanie rozdzielnicy wraz z zainstalowanymi wewnętrznymi aparatami – w odróżnieniu od trybu standardowego. W tym przypadku prace użytkownik rozpoczyna właśnie od ustalenia aparatów, podaje też dodatkowe parametry istotne dla konfiguracji rozdzielnicy, jak podział na sekcje czy ustalenie miejsca i sposobu montażu aparatów. Program podpowiada najbardziej optymalne rozwiązanie, następnie proponuje konkretne modele rozdzielnic oraz umożliwia edycję wyborów. Moduł „Widok” pozwala nam zaś na kontrolę rozmieszczenia urządzeń.
Wizualizacje końcowe przedstawiane są w środowisku CAD. Projekt możemy wyeksportować w formacie CAD lub PDF. Program jest bezpłatny i umożliwia projektowanie rozdzielnic firmy Eaton. Możemy pobrać go ze strony producenta.

11. Testy kolizji pozwalają nam wyeliminować ewentualne błędy. Fot.: AB-MICRO11. Testy kolizji pozwalają nam wyeliminować ewentualne błędy. Fot.: AB-MICRO

EPLAN

Platforma EPLAN Pro Panel, którego oficjalnym dystrybutorem jest firmy Abmicro to rozwiązanie CAE wspomagające projektowanie rozdzielnic w trójwymiarze (a oprócz tego – szaf sterowniczych, instalacji elektrycznej itd.). System wskazuje urządzenia dostępne do montażu, automatycznie prowadzi nas przez kolejne etapy. Możliwe jest wyrównanie komponentów i dokładne ich ulokowanie we wnętrzu rozdzielnicy. Na tym etapie w projektowaniu brane są pod uwagę przepisy montażowe i minimalne odległości określone przez wymogi producenta. Ponadto program dostarcza nam informacje dotyczące montażu płyt, drzwi lub całych obudów. Interesującą funkcjonalnością są z pewnością testy kolizji. Po przygotowaniu projektu możemy przygotować projekt 3D, a następnie pobrać ją na dysk komputera.
EPLAN Pro Panel jest narzędziem uniwersalnym. Wielu producentów dostarcza swoje dane za pośrednictwem EPLAN Data Portal. Użytkownik może też samodzielnie rozbudowywać bazę komponentów. Program możemy pobrać ze strony producenta. Nie jest on darmowy.

EKSPERT Fachowego Elektryka
Przechowuj dane w chmurze

Krzysztof Kurzawa,
główny specjalista ds. technicznych firmy Hensel Polska Sp. z o.o.

Istotne jest, aby program do projektowania rozdzielnic dostępny był przez przeglądarkę internetową – jak w przypadku systemu firmy Hensel. Nie ma potrzeby instalowania oprogramowania na komputerze użytkownika, wszystko dzieje się w chmurze. Nie ponosimy z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. Stworzone projekty zapamiętane zostają na serwerze programu ENYGUIDE. Można do nich wrócić w późniejszym terminie i łatwo nimi zarządzać.
Program umożliwia ponadto wizualizację w trójwymiarze. Całą rozdzielnicę lub jej części możemy obracać i oglądać z każdej strony, a także „zaglądać” do ich wnętrza. Każdy widok pojawiający się na ekranie można zapisać do pliku JPG. Cały projekt daje się spakować do jednego pliku i wysłać np. do innego użytkownika.
Bardzo ważną funkcjonalnością, dodaną niedawno do ENYGUIDE’a, jest generowanie raportów określających możliwości odprowadzenia ciepła wydzielanego wewnątrz rozdzielnicy. Jest to związane z wymaganiami narzuconymi przez normę PN-EN 61439. Tym samym firma Hensel jako producent pierwotny systemu pomaga finalnemu prefabrykatorowi rozdzielnicy w określeniu bilansu strat mocy.
W myśl wymienionej wyżej normy winien on dołączyć taki raport do dokumentacji zestawu rozdzielczego i określić na tej podstawie współczynnik RDF.

EKSPERT Fachowego Elektryka
Podstawowe funkcje

Dariusz Szymkiewicz,
kierownik projektu
Hager Polo Sp. z o.o.Dariusz Szymkiewicz,
kierownik projektu Hager Polo Sp. z o.o.

Dobry program do projektowania powinien być uniwersalny i wspomagać pracę – posiadać moduły, które są w stanie przyspieszyć i ułatwić pracę projektantom, instalatorom, automatykom czy prefabrykatorom rozdzielnic elektrycznych.
Istotne, aby program pracował w środowisku cadowskim, czyli był bliski większości projektantów. Zgodnie z normą PN-EN 61439 odpowiedzialność za wykonanie rozdzielnicy spoczywa na producencie zestawu (prefabrykatorze), ale dobór aparatury, jej selektywność i dobór nastaw to jednak zakres projektu elektrycznego. Hagercad.one daje możliwość wysłania schematu ideowego i otrzymania od producenta gotowej rozdzielnicy z rozmieszczeniem urządzeń oraz poszczególnymi nastawami. Protokół obliczeń temperaturowych jest integralną częścią projektu. Producent końcowy zestawu ma możliwość obejrzenia rozdzielnicy w 3D oraz zwymiarowania odległości między poszczególnymi elementami.
Instalator, który wykonuje instalacje w domu jednorodzinnym, często sam ją projektuje. Możliwość doboru urządzeń, rozmieszczenie ich w rozdzielnicy, opisanie obwodów końcowych i wydrukowanie czytelnych etykiet do rozdzielnicy – to wszystko odbywa się automatycznie.
Automatycy znajdą dla siebie dodatkowe arkusze schematów poświęcone obwodom sterowania. Stworzenie automatycznie listwy zaciskowej, czytelnie opisanej i przedstawionej również w widoku rozdzielnicy, ułatwi prace montażowe i późniejsze prace konserwacyjne.

EKSPERT Fachowego Elektryka
Przede wszystkim intuicyjność

Przemysław Pazera,
Junior Product Manager,
Eaton ElectricPrzemysław Pazera,
Junior Product Manager, Eaton Electric

Oprogramowanie do projektowania i wyceny rozdzielnic elektrycznych musi wyróżniać się mało skomplikowaną formą obsługi i intuicyjnością, dzięki czemu stanie się idealnym narzędziem pracy zarówno dla instalatorów doświadczonych, jak i początkujących projektantów. W przypadku SBC SwitchBoard Configurator ver. 1.2.11b w zależności od potrzeb można zdecydować się na jeden z dwóch sposobów tworzenia schematu. Przy wyborze opcji „szybkiego doboru” projekt rozdzielnicy zajmuje kilka minut. Za pomocą kilku podstawowych filtrów można zaprojektować rozdzielnicę, zobaczyć jej rysunek w CAD oraz przy zainstalowanym cenniku, zrobić zestawienie produktów i całkowity kosztorys. Bardziej rozbudowana wersja „dobór standardowy” poza elementami z doboru szybkiego pozwala na jednoczesne tworzenie schematu elektrycznego, który można dowolnie modyfikować, usuwać lub dodawać kolejne aparaty elektryczne i inne akcesoria. Stworzony projekt rozdzielnicy można wydrukować lub też wyeksportować zarówno do pliku PDF jak i CAD. W przypadku jakichkolwiek trudności na pasku menu znajdziemy ikonę „Pomoc”.

EKSPERT Fachowego Elektryka
Ciągła ewolucja

Paweł Richter,
dyrektor pionu
systemów CAE,
AB-MICRO Sp. z o. o.Paweł Richter,
dyrektor pionu systemów CAE, AB-MICRO Sp. z o. o.

W ostatniej dekadzie zaobserwowaliśmy znaczący rozwój oprogramowania dedykowanego do projektowania rozdzielnic. Bardzo szybko ewoluowało ono od tradycyjnych prostych narzędzi klasy CAD do profesjonalnych narzędzi do projektowania 3D, oferujących takie rozwiązania jak kontrola kolizji w 3D, analiza stopnia wypełnienia koryt kablowych czy narzędzia do automatycznego rozprowadzania połączeń. Obserwowana jest również tendencja do skracania procesu produkcyjnego dzięki rozmaitym interfejsom integrującym oprogramowanie do projektowania 3D z maszynami do konfekcjonowania żył czy otworowania płyt montażowych.
Poszczególne rozwiązania można opisać na podstawie naszej platformy EPLAN. Dzięki niej płynnie i w niedługim czasie można wykonać zabudowę rozdzielnic 3D w oparciu o projekt elektryczny EPLAN Electric P8 lub skorzystać z importu listy urządzeń i połączeń, gdy ten jest niedostępny. Kontrola kolizji, automatyczne otworowanie powierzchni montażowych, automatyczne rozprowadzanie połączeń, kontrola stanu wypełnienia koryt kablowych to jedne z flagowych funkcjonalności EPLAN Pro Panel. Interesującym rozwiązaniem są również dodatkowe interfejsy do maszyn NC lub maszyn do konfekcjonowania żył. Dzięki temu można na przykład przygotować połączenia, nawet gdy nie zakończono jeszcze montażu aparatów na płycie montażowej.
Niezwykle istotny jest również dostęp do szczegółowych danych w zakresie wykorzystywanej w projekcie aparatury. Chodzi tu zwłaszcza o dane wykorzystywane w modelowaniu, jak modele 3D, informacje o akcesoriach, dane o otworowaniu NC czy szczegółowy schemat przyłączy dla rozprowadzania połączeń. W przypadku wielu producentów EPLAN udostępnia te dane użytkownikom zdalnie za pośrednictwem EPLAN Data Portal.

Iwona Bortniczuk

Megger przyrządy pomiarowe nr 1 na świecie - niezawodne w każdych warunkach - gwarantowana wiarygodność i powtarzalność pomiarów - ...mierzymy od 1889 roku


2006-2017 © Wydawnictwo Target Press

Kontakt