Na rynku prefabrykacji, utrzymania ruchu, automatyki i energetyki stosowanie szaf i obudów jest konieczne. Ich funkcja wydaje się być oczywista, a zastosowanie proste. Najczęściej stosowana obudowa metalowa pozwala na zabudowanie elementów wykonawczych w jednym miejscu i gwarantuje ich bezpieczną pracę, chroniąc przed dostępem osób niepowołanych lub warunków atmosferycznych. Te podstawowe parametry spełnia również obudowa wykonana z tworzywa.

Szafy sterownicze

Warto jednak bliżej przyjrzeć się obudowom na rynku, porównać je i zastanowić się, czy stosowanie dowolnie wybranej obudowy jest zasadne. Częstym stwierdzeniem, jakie słyszy się przy okazji spotkań osób z branży, jest „szafka to szafka, nad czy się tu zastanawiać – byle była i była tania”. Głównym argumentem stojącym za wyborem szafy jest więc w wielu przypadkach jej niska cena. Jest to krótkowzroczne spojrzenie na sprawę, dające złudzenie pozytywnego rozwiązania problemu, jakim jest realizacja projektu. Szafa jako miejsce, w którym znajdują się elementy automatyki, ma za zadanie nie tylko zabezpieczyć zamontowane wewnątrz komponenty. Jej rola jest znacznie ważniejsza i polega przede wszystkim na ochronie procesu realizowanego za pomocą instrumentów zainstalowanych wewnątrz szafy sterowniczej. Jeśli na sprawę spojrzymy z tej strony, z pewnością możemy stwierdzić, że szafa staje się jednym z najważniejszych elementów całej technicznej układanki.

Praktyka inżynierska pokazuje jednak, że – wbrew obiegowej opinii – szafa to tylko szafa i nie ma w niej nic specjalnego, można wymienić kilka kluczowych parametrów dotyczących właściwości konstrukcji. Poza podstawowymi parametrami, takimi jak klasa ochrony (szczelności) IP, czy też wytrzymałość mechaniczna (np. na uderzenia) czyli stopień IK, powinniśmy brać pod uwagę: certyfi katy, sztywność konstrukcji, którą możemy zdefi niować jako odporność na zewnętrzne siły i momenty mechaniczne powodujące występowanie w konstrukcji naprężeń związanych ze skręcaniem, rozciąganiem i ściskaniem. I tu warto zaufać producentom szaf, którzy projektując szafy biorą pod uwagę takie aspekty. Takim producentem jest fi rma ETA pochodząca z Włoch. Jej przedstawicielem na Polski rynek jest fi rma ASTAT z Poznania. Firma ma w ofercie szafy sterownicze każdego rodzaju; szeregowe, monobloki, naścienne, pulpity sterownicze i szafy rackowe/teleinformatyczne.

Szafy sterownicze

ETA, jako producent szaf, rozumie potrzeby wymagających klientów, dlatego też może się wylegitymować niezbędnymi certyfi katami spotykanymi w każdej dziedzinie przemysłu. Spełnia normy warunków morskich, kopalnianych, energetycznych, stref zagrożonych wybuchem, gwarantując bezpieczną, długoletnią pracę urządzeń zainstalowanych wewnątrz obudowy. Producent ETA podchodzi do sprawy poważnie, wszystkie szafy są projektowane od podstaw, kompleksowo realizując potrzeby najbardziej wymagających klientów. Obliczenia prowadzone metodą elementów skończonych zapewniają spełnienie najwyższych parametrów konstrukcji. Szkielet przypomina konstrukcją klatkę bezpieczeństwa stosowaną w autach, dzięki czemu klient zyskuje pewność, że szafa ma wysoką (sięgającą 1500 kg) obciążalność i sztywność konstrukcji. Cechy te mają szczególne znaczenie, jeśli szafy znajdują się w strefi e, gdzie występują wysokie wibracje. Dodatkowo producent ETA ma w swojej ofercie szafy dedykowane do obszarów zagrożonych sejsmicznie; mają one dodatkowe wsporniki oraz specjalnie wykonane cokoły antywibracyjne. Dodając do tego rozwiązania stosowane na rynku spożywczym i chemicznym, rozwiązania ze stali nierdzewnej, otrzymujemy kompleksową ofertę szaf sterowniczych. Dzięki wsparciu technicznemu można stosować szafy fi rmy ETA, będąc spokojnym o ich długotrwałą pracę, jednocześnie spełniając najwyżej postawione wymagania. Potwierdzają to referencje od fi rm takich jak SIEMENS, ALSTOM, ABB, BMW, AIRBUS, FERRERO i EATON.

Michał Liberadzki Product Manager w firmie ASTAT sp. z o.o.

W montażu szaf sterowniczych liczy się szybkość. Dlatego komponenty muszą pozwalać na możliwie najłatwiejszy montaż, zgodnie z zasadą plug & play. Im mniej czynności, tym lepiej. Kluczem jest tutaj integracja elementów z jednego źródła. Rittal prezentuje prototyp nowego rozwiązania integracji szafy sterowniczej i systemu chłodzenia. Zintegrowany system chłodzenia sprawia, że czasochłonny montaż klimatyzatorów w częściach bocznych lub dachowych jest już przeszłością.

Więcej

Rozdzielnice MSF firmy Elektro-Plast Nasielsk zostały tak przemyślane, aby maksymalnie uprościć pracę instalatora, a następnie użytkowanie urządzenia i jednocześnie umożliwić szybką modernizację instalacji elektrycznej oraz systemów multimedialnych budynków.

Więcej

Instalacje w nowoczesnym budownictwie sprowadzają się nie tylko do obwodów dystrybucji energii elektrycznej, ale również obejmują systemy słaboprądowe i multimedialne. Dystrybucja prądu i sygnałów teletechnicznych powinna więc zapewnić przejrzystość, a co najważniejsze – bezpieczeństwo instalacji.

Więcej

Norma PN-EN 61439 wnosi nowy podział obowiązków w zakresie przygotowania i budowy rozdzielnic niskiego napięcia. Odpowiedzialność poprawnego wykonania gotowej rozdzielnicy spoczywa teraz na jej wykonawcy. Rezultatem tej sytuacji są nowe zadania występujące podczas projektowania i prefabrykacji rozdzielnic. W tym artykule pokażemy zbiór materiałów oraz narzędzia, które pomogą nam przygotować właściwy projekt i zbudować rozdzielnicę zgodnie z wytycznymi normy.

Więcej

Bardziej efektywne planowanie i opisywanie

Rosnąca złożoność szaf sterowniczych oraz samych instalacji, jak również nacisk na redukcję kosztów przy ich projektowaniu wymagają stałego wzrostu efektywności przy projektowaniu procesów, na wszystkich etapach, od planowania do końcowego montażu. Kompleksowe i zintegrowane rozwiązania są istotnym elementem umożliwiającym podniesienie wydajności w procesie opisywania i projektowania.

Więcej

Dostępne rozwiązania pozwolą nam na idealne dopasowanie aparatur do rozdzielnicy oraz ich rozmieszczenie zgodnie z przepisami, przygotowanie wyceny i eksport projektu do odpowiedniego pliku. Co jeszcze potrafi ą oferowane przez producentów programy do projektowania rozdzielnic?

Więcej

Zastosowane usprawnienia i materiały sprawiają, że obudowy rozdzielnic zapewniają wielopoziomową ochronę użytkownika i instalacji. Dodatkowo: są proste w montażu, ułatwiają wygodne rozplanowanie aparatów we wnętrzu, zaskakują estetyką.

Więcej

O tym, jak bardzo potrzebujemy w każdym domu sprawnej infrastruktury kablowej niech świadczy fakt, że temat poważnie potraktowały sfery rządowe, a te (jak powszechnie wiadomo) na wszystko reagują najpóźniej.

Więcej

Rozdzielnice multimedialne to obudowy, w których umieszczamy wszystkie urządzenia elektroniczne, niezbędne do obsługi sygnałów informacyjnych w domu lub mieszkaniu. Najważniejsze pytanie, jakie należy zadać przy ich projektowaniu to: z jakich multimediów będzie korzystać użytkownik? Od tego zależy układ wewnętrzny oraz wielkość rozdzielnicy.

Więcej