Stacjonarne dwumodułowe detektory wielogazowe poprawiają bezpieczeństwo garaży zamkniętych. Dzięki nim systemy zabezpieczeń zostały unowocześnione, a ich funkcjonalności rozbudowane. Poniżej prezentujemy wybrane elementy systemów detekcji gazów opracowane dla garaży zamkniętych.

Dwugazowy Garażowy Detektor „DUOmaster CO/LPG G”

Dwugazowy Garażowy Detektor „DUOmaster CO/LPG G”

Jest to podstawowy, najczęściej stosowany typ detektora w systemach detekcji w garażach, parkingach podziemnych i stacjach diagnostycznych pojazdów.
Detektory „DUOmaster CO/LPG G” stosuje się w stacjonarnych systemach detekcji tlenku węgla (CO) i propanu-butanu (LPG) poza strefami zagrożonymi wybuchem.
Detektory są przeznaczone do współpracy z typowymi centralkami alarmowymi lub sterownikami przemysłowymi. Standardowe zasilanie zawiera się w granicach od 9 V do 28 V DC. W zależności od wersji wykonania detektory posiadają wyjścia prądowe 4-20 mA, detekcyjne napięciowe OC (NC lub NO) lub cyfrowe (wyjście RS485 z protokołem Modbus RTU).
Do wykrywania tlenku węgla (CO) zastosowano selektywne, liniowe sensory elektrochemiczne, o zakresie pomiarowym 0-500 ppm i progach alarmowych 40/100 ppm lub 30/60/150 ppm (zgodnie z normą PN-EN 50545-1).
Do wykrywania propanu-butanu (LPG) zastosowano nieselektywne, sensory półprzewodnikowe, o zakresie pomiarowym 0-50% DGW i progach alarmowych 10/30% DGW. Detektory posiadają sygnalizację optyczną zasilania, przekroczenia progów alarmowych i awarii.
Detektor składa się z dwóch modułów: głównego (CO) i modułu LPG połączonych kablami. Obudowy modułów wykonane z tworzywa sztucznego PS, o stopniu ochrony IP-33. Do podłączenia kabli służą wpusty kablowe (dławice) PG11 i PG9.

Trójgazowy Detektor „Tmaster CO/LPG/NO2 G”

Trójgazowy Detektor „Tmaster CO/LPG/NO2 G”

Detektory „Tmaster CO/LPG/NO2 G” stosuje się w stacjonarnych systemach detekcji tlenku węgla (CO), propanu-butanu (LPG) oraz dwutlenku azotu NO2, poza strefami zagrożonymi wybuchem.
Detektory są przeznaczone do współpracy z typowymi centralkami alarmowymi lub sterownikami przemysłowymi. Standardowe zasilanie zawiera się w granicach od 9 V do 28 V DC. W zależności od wersji wykonania detektory posiadają wyjścia prądowe 4-20 mA, detekcyjne napięciowe OC (NC lub NO) lub cyfrowe (wyjście RS485 z protokołem Modbus RTU).
Do wykrywania tlenku węgla (CO) zastosowano selektywne, liniowe sensory elektrochemiczne, o zakresie pomiarowym 0-500 ppm i progach alarmowych 40/100 ppm lub 30/60/150 ppm (zgodnie z normą PN-EN 50545-1). Do wykrywania propanu-butanu (LPG) zastosowano nieselektywne, sensory półprzewodnikowe, o zakresie pomiarowym 0-50% DGW i progach alarmowych 10/30% DGW. Do wykrywania dwutlenku azotu (NO2) zastosowano selektywne, liniowe sensory elektrochemiczne, o zakresie pomiarowym 0-20 ppm i progach alarmowych 3/6 ppm.
Detektory posiadają sygnalizację optyczną zasilania, przekroczenia progów alarmowych i awarii. Detektor składa się z dwóch modułów: głównego (CO) i modułu LPG/NO2 połączonych kablami. Obudowy modułów wykonane z tworzywa sztucznego PS, o stopniu ochrony IP-33. Do podłączenia kabli służą wpusty kablowe (dławice) PG11 i PG9.
Główne zastosowania detektorów „Tmaster CO/LPG/NO2 G” to systemy detekcji w garażach, parkingach podziemnych i stacjach diagnostycznych pojazdów.

Trójgazowy Detektor „Tmaster CO/LPG/CNG G”

Trójgazowy Detektor „Tmaster CO/LPG/CNG G”

Detektory „Tmaster CO/LPG/CNG G” stosuje się w stacjonarnych systemach detekcji tlenku węgla (CO), propanu-butanu (LPG) oraz metanu CH4 (CNG), poza strefami zagrożonymi wybuchem.
Detektory są przeznaczone do współpracy z typowymi centralkami alarmowymi lub sterownikami przemysłowymi. Standardowe zasilanie zawiera się w granicach od 9 V do 28 V DC. W zależności od wersji wykonania detektory posiadają wyjścia prądowe 4-20 mA, detekcyjne napięciowe (NC lub NO) lub cyfrowe (wyjście RS485 z protokołem Modbus RTU).
Do wykrywania tlenku węgla (CO) zastosowano selektywne, liniowe sensory elektrochemiczne, o zakresie pomiarowym 0-500 ppm i progach alarmowych 40/100 ppm lub 30/60/150 ppm (zgodnie z normą PN-EN 50545-1).
Do wykrywania propanu-butanu (LPG) i metanu (CNG) zastosowano nieselektywne, sensory półprzewodnikowe, o zakresie pomiarowym 0-50% DGW i progach alarmowych 10/30% DGW. Detektory posiadają sygnalizację optyczną zasilania, przekroczenia progów alarmowych i awarii.
Detektor składa się z trzech modułów: głównego (CNG), modułu CO i modułu LPG połączonych kablami. Obudowy modułów wykonane z tworzywa sztucznego PS, o stopniu ochrony IP-33. Do podłączenia kabli służą wpusty kablowe (dławice) PG11 i PG9. Główne zastosowania detektorów „Tmaster CO/LPG/CNG G” to systemy detekcji w garażach, parkingach podziemnych i stacjach diagnostycznych pojazdów.

Programowalny Kontroler Detekcji „DINster 3xRS”

Programowalny kontroler detekcji gazów typu DINster® 3xRS jest urządzeniem stacjonarnym, przeznaczonym do kontroli stanów detektorów, wizualizacji tych stanów oraz autonomicznego sterowania urządzeniami zewnętrznymi.
Kontroler „DINster® 3xRS” służy do współpracy z maksimum 32 detektorami o wyjściach RS485 (z protokołem Modbus RTU). Konfigurowalne (programowo) wejścia, wyjścia przekaźnikowe i napięciowe umożliwiają realizacje dowolnych funkcji sterowniczych, sygnalizacyjnych i alarmowych.
Dzięki wbudowanemu zegarowi czasu rzeczywistego udostępniono m.in. takie funkcje jak okresowe przewietrzanie garażu czy rejestracja zdarzeń. Urządzenie może być rozbudowywane przez dodatkowe moduły, np. 12-przekaźnikowe. Do kontrolera można podłączyć od jednego do trzydziestu dwóch detektorów – detektory o adresach 1…32. Zasilanie 12 lub V DC. Wszystkie informacje użytkowe i programowania obrazowane są na wyświetlaczu o rozmiarach: 2 linie po 16 znaków alfanumerycznych. Urządzenie wyposażone jest w 4-ro przyciskową klawiaturę. Standardowo zainstalowany jest również sygnalizator akustyczny wewnątrz urządzenia.
Rodzaje wyjść: przekaźnikowe (6 przekaźników, ze stykami NO/NC, o funkcjach programowalnych), wyjście RS485 (z protokołem Modbus RTU).

Programowalny Kontroler Detekcji „DINster 3xRS” Programowalny Kontroler Detekcji „DINster 3xRS”

Funkcje sterownicze:

 • przekroczenie progów alarmowych detektorów: Al1/Al2/Al3 (dla CO), Al1/ Al2 (dla LPG),
 • awaria detektorów,
 • okresowe przewietrzanie garażu,
 • rejestracja zdarzeń.

Obudowa na szynę DIN T35.

Skalowalna jednostka centralna „modularPAG”

Skalowalna jednostka centralna „modularPAG”

Skalowalna jednostka centralna (centrala) typu modularPAG® jest urządzeniem stacjonarnym, przeznaczonym do kontroli stanu czujników gazowych, wizualizacji tych stanów oraz autonomicznego sterowania urządzeniami zewnętrznymi. W skład urządzeń zewnętrzach mogą wchodzić np. sygnalizatory optyczne, sygnalizatory dźwiękowe, zawory sterowane, wentylatory itp.
Skalowalną jednostkę centralną typu modularPAG ® zaprojektowano i wykonano jako konstrukcję modularną. Dzięki modułowej budowie można w sposób naturalny dostosowywać wielkość centrali (ilość obsługiwanych kanałów kontrolno-sterujących) do specyficznych wymagań klienta. Niezależnie od tego zainstalowane i użytkowane urządzenie można w nieskomplikowany sposób rozszerzać stosownie do ewentualnie zwiększających się potrzeb.

Centrala modularPAG® składa się z następujących modułów:

\
 • moduł procesora głównego, wyświetlacza SVGA i portów RS485
 • moduł przekaźnikowy
 • moduł wejść analogowych 4-20 mA
 • zasilacz buforowy
 • podtrzymanie akumulatorowe.

Moduł procesora głównego jest nadrzędnym elementem systemu i służy do nadzorowania pracy całego urządzenia. Zawiera właściwą konfigurację ze względu na kontrolowany obiekt. Moduł ten umożliwia również komunikację z komputerem dla programowania urządzenia jak też dla zewnętrznej, globalnej wizualizacji za pomocą programu PAG®view. Standardowym wyposażeniem tego modułu jest obsługa monitora w standardzie SVGA 1280x1024 i 4 kanały komunikacyjne RS485, które mogą być wykorzystane jako koncentrator sieci czujników opartych o standard RS485 i komunikujących się za pośrednictwem protokołu Modbus RTU.
Moduł wejść analogowych 4-20 mA umożliwia podłączenie 12 detektorów z wyjściem prądowym. Moduł przekaźnikowy umożliwia podłączenie sterowanych urządzeń zewnętrznych. Na zewnątrz modułu wyprowadzonych jest 12 styków typu NO/NC o obciążalności 3 A/250 V. Zasilacz buforowy jest głównym elementem zasilającym system modularPAG®. Pozwala na efektywną gospodarkę zasobami energii, również w przypadku zaniku zasilania sieciowego. Jego rozbudowana automatyka (także ze względu na warunki temperaturowe otoczenia) czuwa nad prawidłowym stanem utrzymania akumulatora awaryjnego.
Podtrzymanie akumulatorowe współpracuje z omówionym wyżej zasilaczem buforowym. Jest magazynem energii wystarczającej na pracę systemu oraz awaryjne zamknięcie zaworu głównego instalacji gazowej w przypadku przerwy w zasilaniu z sieci energetycznej 230 V.
Rodzaj i ilość zastosowanych modułów determinowana jest ze względu na ilość zastosowanych czujników, ilość zewnętrznych sygnalizatorów, lub innych urządzeń. Moduły umieszczone są w obudowach wykonanych z tworzywa sztucznego ABS. Centrale montowane są w standardowych metalowych szafkach instalacyjnych.
Dla central standardowych stosowane są szafy o wymiarach: 600x600x250 mm. Dla urządzeń o większej zabudowie wewnętrznej, stosowane są szafy instalacyjne o wymiarach: 1000x600x250 lub większych. Klasa szczelności IP20 tylko dla szafy zamkniętej z monitorem i zadławionymi wszystkimi dławicami.

Tablica ostrzegawcza LED „TOL”

Tablica ostrzegawcza LED „TOL”

Tablice ostrzegawcze z podświetlaniem LED przeznaczone są do stosowania jako optyczno-akustyczne elementy ostrzegawczo- informacyjne w stacjonarnych systemach pomiaru lub detekcji gazów oraz par cieczy palnych, poza strefami zagrożonymi wybuchem.

Podstawowe parametry techniczne:

 • napięcie zasilania: 12 V DC, dopuszczalne 12–14 V DC.
 • pobór prądu maks.: 350 mA.
 • wersje tablic:
  – TOL1 – jednostronna wewnętrzna, stopień ochrony IP-33
  – TOL1z – jednostronna zewnętrzna, stopień ochrony IP-54
  – TOL2 – dwustronna, wewnętrzna, stopień ochrony IP-33
 • masa: 0,85 kg (tablice TOL1/TOL1z) lub 0,9 kg (tablica TOL2)
 • wymiary – wysokość x szerokość x głębokość: – tablica TOL1/TOL1z – 120x450x21 mm – tablica TOL2 – 120x450x30 mm
 • wysokość standardowa liter 28 mm.
 • sygnalizacja akustyczna – wewnętrzny buzzer (brzęczyk)

Przykładowe napisy: „Uwaga – Tlenek węgla – nie wchodzić”, „Nadmiar spalin – opuścić pomieszczenie”, „Nadmiar spalin – nie wjeżdżać”, „Nadmiar spalin – nie wchodzić”, „Zagrożenie gazowe – opuścić pomieszczenie”, „Zagrożenie gazowe – nie wchodzić”.

Zapraszamy do stałej współpracy projektantów i firmy wykonawcze.

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe PRO-SERVICE® Sp. z o.o.”

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe PRO-SERVICE® Sp. z o.o.
Os. Złotej Jesieni 4, 31-826 Kraków
Tel. 48 12 425 90 90, + 48 12 644 55 89
www.alarmgaz.com
www.alarmgas.com