Google+

FLUKE - sezonowe promocje naszych najbardziej popularnych instrumentów - zobacz oferty Fluke

Skuteczna diagnostyka urządzeń elektroenergetycznych

Obecnie praktycznie jesteśmy uzależnieni od ciągłości dostaw energii elektrycznej. Zaczynając od dosłowności, czyli urządzeń medycznych podtrzymujących życie, poprzez komunikację na szeroką skalę, na banalnym zagotowaniu wody na herbatę kończąc. Przesył energii elektrycznej oparty jest na urządzeniach technicznych, które mimo zaawansowanej technologii nie są bezawaryjne. Zresztą każda rzecz kiedyś się zużywa. Byliśmy już świadkami niemalże klęski, chciałoby się powiedzieć żywiołowej, ale tak naprawdę technicznej. Blackout w Nowym Jorku dał sporo do myślenia nie tylko użytkownikom, ale przede wszystkim osobom odpowiedzialnym za ciągłość dostaw energii.

Więcej
Elektrykaw podczerwieni

Kamery termowizyjne stały się już niemal podstawowym narzędziem w diagnostyce maszyn i urządzeń elektroenergetycznych. Tych, którzy podchodzą jeszcze sceptycznie do termowizji, spróbujemy przekonać do tej technologii.

Więcej
Aparatura w pomiarach termograficznych w elektroenergetyce

Najczęściej badania termograficzne w energetyce zleca się z dwóch powodów. Po pierwsze, aby wykryć i zlokalizować anomalię z szacunkowym określeniem zakresu odchyleń od normy, po drugie w celu dokładnej oceny wartości temperatury i klasyfikacji wady.

Więcej
Fot. 1 Eurotest 61557 – przyrząd przeznaczony do kompleksowego sprawdzania instalacji elektrycznych.

Wszystkie instalacje elektryczne niskiego napięcia zarówno już pracujące, jak i świeżo wykonane wymagają sprawdzania w celu określenia ich aktualnego stanu oraz zdolności do dalszej, niezawodnej, a przede wszystkim bezpiecznej pracy. Wśród wykonywanych pomiarów do najczęstszych należy sprawdzanie rezystancji izolacji, rezystancji lub impedancji pętli zwarciowej, rezystancji uziemienia oraz test wyłączników różnicowoprądowych.

Więcej