Google+

Pomiary rezystancji uzwojenia dają bardzo interesujący obraz stanu technicznego transformatorów w ramach ich rutynowej kontroli. Pomiar ten jest niekwestionowaną podstawa diagnostyki transformatora w warunkach, w których analiza gazów rozpuszczonych w oleju zdradza oznaki przegrzewania się albo oleju, albo izolacji papierowej.

Więcej

Bezpieczniejsza praca i oszczędność czasu dzięki testerom elektrycznym FieldSense, które oczekują na opatentowanie.

Więcej

Urządzenia, za pomocą których sprawdzimy poprawność działania instalacji elektrycznej, ciągłość izolacji, stan wyłączników różnicowoprądowych oraz zmierzymy poszczególne wielkości elektryczne, nie tylko znacznie ułatwiają, ale po prostu umożliwiają pracę elektryka. Warto zapoznać się z rozwiązaniami oferowanymi przez producentów i przyjrzeć się dostępnym funkcjom, aby świadomie podjąć decyzję o zakupie.

Więcej

Odpowiednie przyrządy pomiarowe pozwalają na pomiar podstawowych wielkości elektrycznych, co jest konieczne podczas diagnostyki instalacji i urządzeń elektroenergetycznych. Szereg pomiarów wykonuje się na etapie odbioru instalacji elektrycznych.

Więcej

Rezystancja izolacji jest jednym z ważniejszych parametrów każdego urządzenia elektrycznego, który gwarantuje jego bezpieczne i prawidłowe działanie. Pomiar rezystancji izolacji w wielu wypadkach wymaga dokonywania go w sposób regularny. W ten sposób, z perspektywy danych historycznych, jesteśmy w stanie ocenić, czy w danym przypadku nie dochodzi do degradacji izolacji.

Więcej