Google+

Bezpieczniejsza praca i oszczędność czasu dzięki testerom elektrycznym FieldSense, które oczekują na opatentowanie.

Więcej

Urządzenia, za pomocą których sprawdzimy poprawność działania instalacji elektrycznej, ciągłość izolacji, stan wyłączników różnicowoprądowych oraz zmierzymy poszczególne wielkości elektryczne, nie tylko znacznie ułatwiają, ale po prostu umożliwiają pracę elektryka. Warto zapoznać się z rozwiązaniami oferowanymi przez producentów i przyjrzeć się dostępnym funkcjom, aby świadomie podjąć decyzję o zakupie.

Więcej

Odpowiednie przyrządy pomiarowe pozwalają na pomiar podstawowych wielkości elektrycznych, co jest konieczne podczas diagnostyki instalacji i urządzeń elektroenergetycznych. Szereg pomiarów wykonuje się na etapie odbioru instalacji elektrycznych.

Więcej

Rezystancja izolacji jest jednym z ważniejszych parametrów każdego urządzenia elektrycznego, który gwarantuje jego bezpieczne i prawidłowe działanie. Pomiar rezystancji izolacji w wielu wypadkach wymaga dokonywania go w sposób regularny. W ten sposób, z perspektywy danych historycznych, jesteśmy w stanie ocenić, czy w danym przypadku nie dochodzi do degradacji izolacji.

Więcej

Złożoność współczesnych instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, handlowych i przemysłowych jest coraz większa. Żyjemy w świecie, który coraz bardziej wywiera na nas presję czasu we wszystkich możliwych dziedzinach. Dlatego tak ważne jest, aby w codziennych czynnościach posługiwać się urządzeniami, które wspierają nas w szybkim, pewnym i bezpiecznym wykonywaniu pracy. Zwłaszcza istotne jest to przy pomiarach elektrycznych, które potrafią być bardzo czasochłonne i z racji występującego napięcia elektrycznego są niebezpieczne, a przy tym muszą być wykonane zgodnie z surowymi międzynarodowymi normami.

Więcej