Zabezpieczenia odległościowe są elementami automatyki zabezpieczeniowej, które służą do wykrywania zwarć w liniach elektroenergetycznych. Ich działanie oparte jest na kryterium podimpedancyjnym, które bazuje na ocenie impedancji do miejsca zwarcia i na podstawie wyniku pomiaru określa czas działania zabezpieczenia. Zabezpieczenia te znajdują zastosowanie w sieciach przesyłowych i przesyłowo-rozdzielczych pracujących ze skutecznie uziemionym punktem neutralnym, w których zwarcia mają charakter silnoprądowy. Nazwa zabezpieczenia odnosi się do zależności, która stanowi, że prąd zwarcia jest zależny od impedancji, a ta jest funkcją odległości do miejsca zwarcia. Więcej

Wyposażenie każdego elektryka jest dość podobne i zawsze składa się z kilku podstawowych przyrządów pomiarowych takich jak m.in. klasyczne mierniki parametrów instalacji elektrycznych. Od pewnego czasu listę tych przyrządów – swoistego „must have” - uzupełniają lokalizatory tras kablowych i ich uszkodzeń, przy czym trzeba tu wyraźnie rozróżnić między przyrządami stosowanymi dla przewodów zlokalizowanych w gruncie i przyrządami do lokalizacji tras przewodów w strukturze budynków. Więcej

Sercem detektora gazu jest sensor gazu – element reagujący na gaz. Powszechnie, w elektronicznych detektorach gazu, stosuje się 4 rodzaje sensorów: elektrochemiczne, katalityczne, absorpcyjne w podczerwieni (infrared) oraz półprzewodnikowe. W wyniku oddziaływania gazów sensory zmieniają swoje parametry elektryczne, które łatwo zmierzyć. Więcej

Szukasz podręcznego, zintegrowanego, wielofunkcyjnego miernika silników elektrycznych? Przedstawiamy nowy miernik Megger Baker MTR105. Najbardziej wszechstronny, wielofunkcyjny, podręczny miernik silników elektrycznych i generatorów. Więcej

Dzięki odpowiednim przyrządom pomiarowym można mierzyć podstawowe wielkości elektryczne oraz sygnały sterujące. Pomiary takie są konieczne nie tylko podczas diagnostyki instalacji oraz urządzeń elektrycznych ale również przy serwisowaniu systemów automatyki budynkowej i przemysłowej. Więcej

Fale dźwiękowe towarzyszą nam niemalże w każdym obszarze życia. Zmysł słuchu umożliwia nam odbieranie i analizowanie fal dźwiękowych w przedziale od 20 Hz do 20 kHz. Dzięki niemu możemy bez problemu wykonywać codzienne czynności i kontaktować się z ludźmi. Więcej

Pomiary jakości energii elektrycznej coraz częściej wykonywane są zarówno przez dostawców energii elektrycznej, jak i wewnątrz przemysłowych sieci elektroenergetycznych. Podobnie jak w przypadku innych pomiarów wielkości elektrycznych w sieciach elektroenergetycznych istnieją zagrożenia, które mogą doprowadzić do porażenia prądem. Z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa podczas dokonywania pomiarów jakości energii elektrycznej firma Fluke wprowadziła na polski rynek okienko pomiarowe Fluke PQ400. Zmniejsza ono m.in. ryzyko wystąpienia łuku elektrycznego i porażenia prądem, zwiększa bezpieczeństwo personelu oraz pozwala skrócić czas i obniżyć koszty konserwacji prewencyjnej.

Więcej

Kamery termowizyjne bardzo często stanowią wiodące narzędzia przy diagnostyce maszyni urządzeń elektrycznych. Niektóre z nich to urządzenia, które wielkością są zbliżone do smartfonów.Niewielkie wymiary nie wpływają jednak na utratę funkcjonalności kamer.

Więcej

System pomiarowy SVERKER900 wyposażony jest w trzy źródła prądowe i cztery napięciowe, których amplitudy, kąty fazowe i częstotliwości są regulowane precyzyjnie i niezależnie. Źródła prądowe i napięciowe można łączyć szeregowo i równolegle, co pozwala na osiągnięcie na wyjściu urządzenia prądu 105 A AC i napięcia 900 V AC. Oznacza to, iż mimo zasadniczego przeznaczenia zestawu do pomiarów obwodów wtórnych, przyrząd w wielu zastosowaniach może być użyty do testów z wymuszeniem po stronie pierwotnej.

Więcej

Sprawdzenia wykonywane po montażu nowych pól rozdzielnic średniego napięcia czy też sprawdzenia eksploatacyjne wiążą się z szeregiem czynności i pomiarów, które należy przeprowadzić w celu dopuszczenia pola do ruchu i właściwej oraz bezpiecznej jego pracy. Tego typu sprawdzenia pozwalają na ocenę stanu jakości zainstalowanej aparatury po stronie pierwotnej i wtórnej wraz z okablowaniem. Ma to bezpośredni wpływ nie tylko na zapobieganie poważnym awariom w stacjach elektroenergetycznych, ale także gwarantuje bezpieczeństwo zasilania odbiorców.

Więcej