Oprawy awaryjne to jeden z kluczowych elementów zapewniających bezpieczeństwo w budynkach, w których zanik napięcia elektrycznego mógłby spowodować poważne straty materialne, a przede wszystkim te dotyczące zdrowia i życia ludzi. Każdy inwestor i administrator budynku musi pamiętać o konieczności ich montażu i systematycznych przeglądach. Wszystkie normy dotyczące zastosowania oświetlenia awaryjnego zostały zawarte w odpowiednich Rozporządzeniach Ministra Infrastruktury.

Jak często należy wykonywać przegląd opraw oświetlenia awaryjnego?

Co uwzględnić przy wyborze opraw oświetlenia awaryjnego?

Pierwszy aspekt, na który musimy zwrócić uwagę przy zakupie odpowiednich opraw, to ich zgodność z normami, o których mowa we wspomnianych rozporządzeniach. Wszystkie elementy powinny spełniać polskie normy PN-EN 1838 i PN-EN 50 172. Oczywiście poszczególne komponenty muszą być wyposażone w akumulatory, ponieważ tylko zasilane z zewnętrznego źródła energii mogą spełnić swoje zadanie. Jeśli chcemy ułatwić sobie nadzór nad całym systemem opraw awaryjnych, powinniśmy już na etapie ich zakupu, dopytać się o możliwość centralnego monitoringu. Ustawodawca przewidział bowiem obowiązek przeprowadzania pomiarów i systematycznej kontroli opraw ewakuacyjnych i kierunkowych.

Jak często wykonuje się pomiar oświetlenia awaryjnego?

Oprawy oświetlenia awaryjnego zakwalifikowane zostały jako urządzenia o charakterze przeciwpożarowym. Z tego powodu muszą one podlegać regularnym kontrolom i przeglądom. Zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem czynności kontrolne i konserwacyjne należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz w roku. Jednym z podstawowych elementów takiej inspekcji jest pomiar natężenia światła emitowanego przez poszczególne oprawy. Wykonuje się go przy pomocy specjalnych luksomierzy.

Bieżąca kontrola nad sprawnością systemu

Administratorzy budynku są zobowiązani do przeprowadzana cyklicznych testów, które sprawdzają funkcjonalność całego systemu opraw. Efekt ten można osiągnąć poprzez symulację uszkodzenia zasilania podstawowego. Dzięki temu możemy sprawdzić, czy poszczególne oprawy przechodzą w tryb pracy awaryjnej. Dużą pomocą przy codziennym nadzorze nad całym systemem mogą być centralne jednostki monitorujące, udostępniane przez producentów. Takie urządzenia pozwalają na kontrolę wielu tysięcy punktów światła w jednym urządzeniu. Możemy uzyskać precyzyjną informację o problemach występujących z oprawami zamontowanymi w całym budynku. System automatycznie przeprowadzi codzienne testy i zarejestruje ich wynik w dzienniku zdarzeń. To doskonałe rozwiązanie do dużych budynków, w których przeprowadzenie regularnych przeglądów wszystkich opraw w niewielkim odstępie czasu wymagałoby zaangażowania znacznych nakładów. Jeśli więc poszukujesz nowoczesnego oświetlenia awaryjnego, zdecyduj się na oprawy, które można zintegrować z centralnym systemem. Znajdziesz je na stronie http://awex.eu/.

Oprawy oświetlenia awaryjnego pełnią bardzo ważną funkcję. Ich właściwe działanie może uratować ludzkie zdrowie i życie. Dlatego prawo wymaga, aby regularnie kontrolować ich sprawność. Zadanie to można usprawnić, decydując się na zastosowanie centralnych systemów monitorujących.