Bezpieczeństwo i funkcjonalność trasy kablowej to najważniejsze cechy, jakie powinna spełnić dobrze zaprojektowana i zamontowana instalacja. Nic tak nie zwiększabezpieczeństwa, jak staranne dobranie i wykonanie fundamentu trasy, czyli mocowanietrasy kablowej do podłoża, ściany, sufitu czy też konstrukcji nośnej.

Fot. 2.

Trasy kablowe w przemyśle, obiektach komercyjnych i infrastrukturalnych bywają bardzo rozbudowane (fot. 1.) i pełnią odpowiedzialne funkcje. Projektując nową instalację napotykamy na szereg problemów, z którymi musimy się zmierzyć. Pod uwagę należy wziąć liczbę i wagę przewodów oraz wagę instalacji koryt kablowych. Kolejną niezbędną czynnością jest zestawienie możliwości udźwigu podłoża, ściany, sufitu lub konstrukcji nośnej z materiałem, z którego jest wykonana. Firma Kopos ma szeroki wybór elementów mocujących trasy kablowe. Jednym z najczęstszych rozwiązań jest podwieszenie koryta do sufi tu betonowego za pomocą kotw (KKZ, KKZM) oraz prętów gwintowanych (ZT), do których przymocowany jest profi l (NP lub MP). Takie rozwiązania przedstawiają fot. 2, 3 i 4. Jest to jedno z najlżejszych mocowań dających dużą stabilność oraz możliwość regulacji wysokości.

Fot. 3.

Biorąc pod uwagę różnorodność rozwiązań konstrukcyjnych sufi tów możemy zamienić kotwy na inne elementy mocujące (US,DSZT, DSS, DSOS), ewentualnie mocowanie koryta do pręta również można zamienić na wieszaki (ZVNE lub ZVNI). Przy trasach kablowych charakteryzujących się dużym obciążeniem instalowanych do sufitu firma Kopos proponuje gamę kształtowników stropowych (SPL, SPS, SPT, NKSJ i NKSD wraz z NMP), do których możemy przymocować z jednej lub dwóch stron podpory (DL, DS, DT, DRT, NPS lub NPR) (fot. 5. i 6.). Oferowane przez fi rmę Kopos rozwiązania elementów konstrukcyjnych do tras kablowych obejmują zarówno koryta kablowe z blach, jak i drabiny kablowe oraz koryta siatkowe (fot. 7.) wraz z różnorodnymi dopasowanymi do nich elementami wsporczymi i mocującymi (fot. 8. i 9.). Dzięki nim można, zależnie od warunków lokalnych i potrzeb, stosować mocowanie tras do ścian, sufitów lub obu z nich łącznie. Bardzo często zdarza się instalowanie tras kablowych do istniejących konstrukcji, wykonanych z różnego rodzaju profi li stalowych (ceowników, teowników itp.). W tej kwestii Kopos również wychodzi naprzeciw oczekiwaniom ze swoim osprzętem montażowym VS, który dzięki szerokiej gamie pozwoli skonstruować i dopasować podpory do potrzeb prowadzenia trasy kablowej. Jeden z bardzo wielu przykładów zróżnicowanej trasy kablowej przedstawia ostatnia z wybranych tym razem fotografi i (fot. 10.).

 

www.kopos.pl

 

Fot. 4.Fot. 5.Fot. 6.Fot. 7.

Fot 8.Fot. 9.Fot. 10.

Fachowy Elektryk poleca

Gdzie kupić?

Jesteś zainteresowany podobnymi produktami?
Kliknij w wybraną wizytówkę, żeby dowiedzieć się więcej.