Zarówno w przypadku wykonania pojedynczego uziemienia, budowy systemu uziemiającego – roboczego bądź dla urządzenia – celem jest uzyskanie określonej, niskiej rezystancji. Jej pożądana wielkość opisana jest Normami Polskimi lub obliczeniami inżynierskimi. Przyjęta rezystancja uziomu lub systemu uziemiającego musi być rozpatrywana w kontekście przyjętego projektowo czasu jego eksploatacji, a także warunków urbanistycznych, geologicznych i hydrologicznych, co w naturalny sposób przesuwa ciężar zainteresowania projektanta w kierunku optymalnego doboru rozwiązań technologicznych i materiałów. Co jednak, gdy zastane warunki, dostępne na działce obiektu, skutecznie utrudniają lub wręcz uniemożliwiają realizację założeń projektowych? Idąc dalej, co jeśli standardowe rozwiązania takie jak rozbudowanie instalacji o dodatkowe uziemienia pionowe, przedłużenie istniejących lub zastosowanie przewodników o większych przekrojach nie pomaga?

problemy z rezystancja poprawnie zbudowanego uziemienia uziom sypany gem pomoze

Odpowiedzią będzie GEM od Erico. GEM czyli materiał poprawiający rezystancję gruntu. Nie należy go w żadnym wypadku mylić z uziomem chemicznym. Tutaj bowiem opieramy się o podstawową instalację, trwale i bezpiecznie. ułatwiając jej odprowadzanie prądów do ziemi.

GEM – rozwiązanie ponadstandardowe

W niniejszym tekście nie będę rozważał kwestii prawnych, normatywnych, doboru lokalizacji dod. uziemień itp. Skupię się natomiast na kwestiach samych rozwiązań i technologii. Przybliżę wspomnianą wyżej naturalną i mineralną substancję, zwaną też uziomem sypanym. GEM to rozwiązanie zdecydowanie ponadstandardowe, traktowane często jak koło ratunkowe dla osiągnięcia zakładanych przez projektantów i normy dla systemu uziomowego, parametrów. GEM po wyrobieniu posiada konsystencję rzadkiego betonu (Fot. 1 i 2), co pozwala tworzyć z niego ławy, wlewać go w otwory skalne, obudowywać uziemienia pionowe itp. Substancja po kilkudziesięciu godzinach krzepnie, staje się trudna do uszkodzenia i bardzo odporna na działanie wód gruntowych. GEM posiada wymagane atesty środowiskowe i jest w pełni zgodny z normą PN-EN 62561-7, poświęconą właśnie materiałom poprawiającym rezystywność gruntu. Oporność masy GEM wynosi ok 2 ohmów na cm, co stanowi ok. 1% oporności standardowej masy bentonitowej. GEM jest substancją trwałą, nie wymagającą uzupełnień ani innych zabiegów zakresu utrzymania. Znakomicie sprawdza się w miejscach bardzo suchych, piaszczystych, żwirowych, kamienistych, czy wręcz litych skałach, gdzie wspaniale zwiększa efektywne pole powierzchni oddawania prądów z przewodnika uziemienia do otoczenia, jak również spisuje się w przypadkach gdzie nie ma możliwości głębokiego pogrążania uziomów pionowych lub są wyraźne deficyty powierzchni działki pod zabudowę instalacją uziemiającą. Erico udostępnia też aplikację komputerową, która pozwala łatwo wyliczyć poprawę parametrów uziemienia po zastosowaniu GEM, lub także ilość potrzebnego materiału dla osiągnięcia pożądanego efektu. Kalkulator jest darmowy i dostępny dla każdego ze strony www producenta jak i naszej (fhuPARTNER.pl)

problemy z rezystancja poprawnie zbudowanego uziemienia uziom sypany gem pomoze2

Czego się wystrzegać?

Ku przestrodze należy wspomnieć, że szukając rozwiązania, warto pominąć uziemienia aktywne czy innego typu uziomy chemiczne, gdyż w znakomitej większości przypadków nie spełniają one norm PN- -EN 62561-2 jako uziemienia pionowe. Co więcej substancje aktywne, stanowiące ich komponent, nie tylko nie spełniają normy PN-EN 62561-7, ale zawierają jawną wręcz informację o swojej szkodliwości, toksyczności czy innych działaniach drażniących zarówno dla człowieka jak i dla otoczenia. Tym samym nie nadają się do użytku tak profesjonalnego, jak również przydomowego. Dodatkowo substancje aktywne szybko wypłukiwane są przez fluktuujące wody gruntowe, typowe dla polskich warunków hydrologicznych. Światowe trendy zakładają odejście od substancji aktywnie obniżających rezystancję uziemienia na rzecz naturalnych substancji mineralnych, poprawiających uziemienie i przede wszystkim przebadanych na wydzielanie przewodzących jonów do wód gruntowych. Mam nadzieję, że wszystkie opisane wyżej rozwiązania sprawdzą się u Państwa – zarówno w inwestycji green fieldowej, gdzie występują trudne warunki glebowe lub hydrotechniczne, czy też przy niedoborze przestrzeni działki pod układanie instalacji uziemiejącej, a także w remontach instalacji obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych. Każde z nich na pewno jest rozwiązaniem solidnym jakościowo, gwarantującym użyteczność przez długi okres, co jest nie tylko kategorią ekonomiczną ale również, a może przede wszystkim, gwarantem bezpieczeństwa.

Jak stosować GEM?
Wyróżnić można 4 zastosowania

1. Budowa ław wokół poziomych przewodników uziemienia. Ława taka wylewana jest bezpośrednio na gruncie i najbardziej efektywny wynik (polepszenie rezystancji – ilość zużytej substancji) daje przy rozmiarach: na wysokość 2-3 cm pod i nad otaczanym przewodnikiem (co razem daje 4-6 cm wysokości), na szerokość ok. 10 cm.

2. Budowa walca okalającego uziemienia pionowe (gdy np. nie ma możliwości głębokiego pogrążania uziomów pionowych). Najlepiej wtedy sprawdza się wlewana do otworu o średnicach 7 do 25 cm otaczającego uziom.

3. Budowa uziemienia pionowego w odwiercie skalnym, gdzie GEM pełni rolę przekaźnika pomiędzy uziomem prętowym a skałami otaczającymi uziom.

4. Budowa uziemienia w naturalnej szczelinie skalnej w oparciu o giętką linkę (np. miedzianą) zalaną GEM, który szczelnie wypełni przestrzenie międzyskalne i umożliwi skuteczne odprowadzanie prądów.

Rafał Budniok,
fhuPARTNER Czechowice-Dziedzice
(fhupartner.pl)