Google+

Firma OSPEL, jeden z największych producentów osprzętu elektroinstalacyjnego w Polsce, wprowadza do swojej oferty przewody i kable, które stanowią uzupełnienie oferty sprzętu niezbędnego do wykonania instalacji elektrycznej.

Przewody jednożyłowe sztywne i giętkie o izolacji polwinitowej do układania na stałe
300/500 V i 450 V/750 V Fot. 1. Przewody jednożyłowe sztywne i giętkie o izolacji polwinitowej do układania na stałe 300/500 V i 450 V/750 V

Przewody i kable służą do tego samego celu – przesyłania energii elektrycznej. Jednak nazwy te nie są tożsame. Różnica wynika z ich budowy, a co za tym idzie, z odmiennego miejsca zastosowania. Konstrukcja żyły kabla wraz ze szczelnością i trwałością jego izolacji umożliwia jego umiejscowienie w warunkach zewnętrznych – nie tylko w ziemi, ale także w powietrzu, a nawet w wodzie. Z kolei przewody elektryczne stosujemy wewnątrz pomieszczeń.

Technologia i jakość

Proces produkcji przewodów w firmie OSPEL, odbywa się na nowoczesnych, sterowanych komputerowo, liniach produkcyjnych, wyposażonych w automatyczne systemy kontroli jakości procesów technologicznych.

Przewody wielożyłowe o izolacji i powłoce polwinitowej okragłe do układania
na stałe 450/750 V Fot. 2. Przewody wielożyłowe o izolacji i powłoce polwinitowej okragłe do układania na stałe 450/750 V

Produkcja przewodów, odbywa się w oparciu o zharmonizowane normy europejskie (EN), krajowe normy (PN) oraz własne normy zakładowe (ZN). Przewody są poddawane kontroli jakości na każdym z etapów produkcji. Jakość gotowych produktów jest gwarantowana badaniami wykonywanymi w notyfikowanych i akredytowanych biurach badawczych. Przewody z oferty OSPEL posiadają wszystkie wymagane świadectwa badań typu produktu, certyfikaty właściwości użytkowych DoP oraz deklaracje zgodności z normami europejskimi CE

Asortyment

Konieczność wykonania w budynku, mieszkaniu, biurze, instalacji elektrycznej oznacza potrzebę zastosowania różnego rodzaju przewodów, a w przypadku, dostarczenia energii elektrycznej do budynku – także kabli. Wobec powyższego, w ofercie OSPEL znajdują się wszystkie grupy asortymentowe przewodów, niezbędne do wykonania takich instalacji.

Przewody wielożyłowe o izolacji i powłoce polwinitowej okragłe do układania
na stałe 450/750 V Fot. 3. Przewody elektroenergetyczne wielozyłowe o izolacji i powłoce polwinitowej płaskie do układania na stałe 300/500 V, 450/750 V

DY – przewody jednożyłowe sztywne do układania na stałe w rurach instalacyjnych, zarówno naściennych jak i podtynkowych. Stosowane wyłącznie do układów sygnalizacyjnych i sterowniczych np. połączenie dwóch łączników w układzie schodowym. Inne zastosowanie to wewnętrzne połączenia urządzeń np. opraw oświetleniowych. Produkowane są na napięcia 300/500 V oraz 450/750 V.

Przewody wielożyłowe o izolacji i powłoce polwinitowej okragłe do układania
na stałe 450/750 V Fot. 4. Przewody oponowe mieszkaniowe o izolacji i powłoce polwinitowej okrągłe do odbiorników ruchomych 300/300 V

LG – Przewody jednożyłowe giętkie do układania na stałe. Stosowane powszechnie we wszystkich rodzajach szaf sterowniczych, rozdzielniach automatyki itp., w miejscach gdzie koniecznym jest zastosowanie wielu krótkich odcinków i gdzie warunki układania wymagają zaginania przewodów na małych promieniach. Napięcie znamionowe 300/500 V oraz 450/750 V.

Przewody oponowe mieszkaniowe o izolacji i powłoce polwinitowej płaskie
do odbiorników ruchomych 300/300 V Fot. 5. Przewody oponowe mieszkaniowe o izolacji i powłoce polwinitowej płaskie do odbiorników ruchomych 300/300 V

YDY – grupa przewodów sztywnych wielożyłowych: okrągłych (YDY) i płaskich (YDYp), przewody są układane na stałe, bezpośrednio pod tynkiem lub na tynku jak również w rurach elektroinstalacyjnych. Wykorzystywane głównie do podłączenie wszelkiego rodzaju osprzętu elektroinstalacyjnego. Znajdują także zastosowanie w połączeniach wewnętrznych urządzeń energetycznych. Wykonywane są zarówno na napięcia 300/500 V jak i 450/750 V.

Przewody oponowe warsztatowe o izolacji i powłoce polwinitowej okrągłe
do odbiorników ruchomych 300/500 V Fot. 6. Przewody oponowe warsztatowe o izolacji i powłoce polwinitowej okrągłe do odbiorników ruchomych 300/500 V

OMY – grupa przewodów giętkich wielożyłowych: okrągłych (OMY) i płaskich (OMYp), wykonywane na napięcia 300/300 V. Ta grupa przewodów, ma zastosowanie do przyłączania niewielkich ruchomych i przenośnych urządzeń, takich jak sprzęt biurowy, drobny sprzęt gospodarstwa domowego, niewielkie urządzenia warsztatowe np. wiertarka, szlifierka kątowa itp.

Przewody oponowe warsztatowe o izolacji i powłoce polwinitowej płaskie
do odbiorników ruchomych 300/500 V Fot. 7. Przewody oponowe warsztatowe o izolacji i powłoce polwinitowej płaskie do odbiorników ruchomych 300/500 V

OWY – przewody giętkie wielożyłowe, wykonywane w odmianach okrągłe (OWY) i płaskie (OWYp) na napięcia 300/500 V. Przewody tej grupy są stosowane do zasilania urządzeń ruchomych i przenośnych, w średnich warunkach pracy (np. pralki, lodówki). Także do urządzeń grzewczych, pod warunkiem, że nie ma niebezpieczeństwa zetknięcia z wysoką temperaturą urządzenia.

PKable energetycznye o izolacji i powłoce polwinitowej 0,6/ 1 kV Fot. 8. Kable energetycznye o izolacji i powłoce polwinitowej 0,6/ 1 kV

YKY – Kable energetyczne 0,6/1 kV. Przeznaczone do układania na stałe, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń lub budynków, w powietrzu, bezpośrednio w ziemi a także w obudowach betonowych. Odporne na promieniowanie UV. Służą głównie do dostarczania energii elektrycznej do pomieszczeń i budynków.