Google+

Jak ustrzec się błędów podczas montażu?
Puszki odgałęźne bardzo często postrzegane są przez pryzmat stopnia ochrony IP wymaganego w miejscu ich montażu. Jest to jednak tylko jeden z kilku ważnych parametrów, jakie należy brać pod uwagę przy doborze puszek.

Fot. 1. Nie tylko instalacje przemysłowe wymagają precyzyjnego doboru puszek instalacyjnych Fot. 1. Nie tylko instalacje przemysłowe wymagają precyzyjnego doboru puszek instalacyjnych

W praktyce, przy doborze puszek odgałęźnych, najczęściej pomijane są parametry mające decydujący wpływ na bezpieczeństwo pracy całej instalacji. Nie dotyczy to jedynie wymagających aplikacji przemysłowych, lecz również standardowych instalacji w pomieszczeniach suchych i niezapylonych. Zacznijmy jednak od utartego w praktyce kryterium IP puszki. W pomieszczeniach, gdzie występuje zapylenie lub strugi wody zależy nam na dużym stopniu ochrony IP, na przykład IP66. Taki stopień zapewni ochronę przed silnymi strugami wody z dowolnego kierunku oraz pełną ochronę przed pyłem. Stopień IP66 do niedawna zarezerwowany był dla puszek stosowanych w przemyśle, wyposażonych w dławnice skręcane.

Fot. 2. Do niedawna puszki ze stopniem ochrony IP66 należało wyposażyć w dławnice skręcane. Obecnie ten stopień ochrony zapewniają zintegrowane dławnice membranowe Fot. 2. Do niedawna puszki ze stopniem ochrony IP66 należało wyposażyć w dławnice skręcane. Obecnie ten stopień ochrony zapewniają zintegrowane dławnice membranowe Fot. 3. Puszki serii DK firmy Hensel ze zintegrowanymi dławnicami membranowymi zapewniają stopień IP66. W razie potrzeby z łatwością można je zastąpić dławnicami skręcanymi Fot. 3. Puszki serii DK firmy Hensel ze zintegrowanymi dławnicami membranowymi zapewniają stopień IP66. W razie potrzeby z łatwością można je zastąpić dławnicami skręcanymi

W 2017 roku firma Hensel wprowadziła nową serię puszek DK, gdzie stopień IP66 uzyskano dzięki zastosowaniu specjalnej konstrukcji zintegrowanych dławnic membranowych. W instalacjach wewnątrz pomieszczeń jest to rozwiązanie bardzo chętnie stosowane przez elektryków, gdyż skraca czas montażu i zmniejsza koszty – nie ma konieczności stosowania dodatkowych dławnic.

Wróćmy jednak do aspektów bezpieczeństwa. Każde pomieszczenie powinno zapewniać odpowiednie bezpieczeństwo pożarowe dla przebywających w nim osób. Niestety w przeszłości wydarzyło się wiele tragedii, które wynikały z wad w instalacjach elektrycznych, a ich źródłem były między innymi źle dobrane puszki odgałęźne. Jak powszechnie wiadomo, zwarcie lub przegrzanie obwodów na zaciskach wywołuje nagły wzrost temperatury wewnątrz puszki. W przypadku, gdy puszka jest wykonana z materiału niskiej jakości, który z łatwością rozprzestrzenia płomień, istnieje duże ryzyko samozapłonu. Puszki wykonane z materiałów wysokiej jakości np. z polipropylenu lub poliwęglanu są samogasnące, a więc nie rozprzestrzeniają płomienia. Ponadto nie bez znaczenia jest bezpieczeństwo prowadzenia akcji ratunkowej i gaśniczej. W czasie pożaru puszki nie powinny wydzielać trujących gazów, żrących substancji i powodować zadymienia, a więc powinny być oznaczone jako bez halogenowe, czyli niezawierające chloru, fluoru, bromu i jodu w swojej strukturze.
Ponadto bardzo ważnym parametrem wpływającym na bezpieczeństwo pożarowe jest wynik tzw. próby rozżarzonego drutu, który określany jest temperaturą w jakiej puszka zaczyna się topić lub palić. Norma zaleca, aby nie była ona niższa niż 650°C, jednak puszki odgałęźne serii DK firmy Hensel testowane są w temperaturze 750°C, a więc zapewniają większe bezpieczeństwo.

Fot. 4. Wszystkie modele puszek fi rmy Hensel poddawane są rygorystycznym testom próby rozżarzonego drutu wg IEC 60695-2-11 Fot. 4. Wszystkie modele puszek fi rmy Hensel poddawane są rygorystycznym testom próby rozżarzonego drutu wg IEC 60695-2-11
Fot. 5. Pierwsza puszka wyprodukowana w roku 1931 przez fi rmę Hensel. Idea jest rozwijana do dziś i ma swoje odzwierciedlenie w najnowszych modelach puszek DK Fot. 5. Pierwsza puszka wyprodukowana w roku 1931 przez firmę Hensel. Idea jest rozwijana do dziś i ma swoje odzwierciedlenie w najnowszych modelach puszek DK

Obok bezpieczeństwa i trwałości bardzo ważną cechą współczesnych puszek jest łatwość i szybkość ich montażu. Doświadczenia w produkcji puszek odgałęźnych zebrane na przestrzeni lat przez firmę Hensel zaowocowały produktem innowacyjnym pod każdym względem.
Nowe modele puszek DK firmy Hensel posiadają podwójne zaciski przyłączeniowe dla każdego bieguna przez co właściwe podłączenie dwu żył o znacząco różnych przekrojach nie stanowi problemu. To samo dotyczy połączenia przewodów różnego rodzaju np. typu drut, linka wielodrutowa lub przewód z zaprasowaną tulejką. Uniwersalność rozwiązania to nie tylko ułatwienie i uproszczenie montażu, ale również znaczące obniżenie ryzyka błędów podczas wykonywania połączeń.
Same zaciski są umieszczone na demontowanych uchwytach przez co możemy zmieniać ich położenie lub dołożyć dodatkowe. Ewentualne wibracje występujące w miejscu zainstalowania puszki również nie stanowią problemu. Zaciski mają budowę zapewniającą sprężynowy docisk przewodów, co zabezpiecza je przed odkręceniem.

Podwójne zaciski pozwalają bez przeszkód połączyć na przykład przekroje 1,5 oraz 10 mm2
Fot. 6. Podwójne zaciski pozwalają bez przeszkód połączyć na przykład przekroje 1,5 oraz 10 mm2 Fot. 6. Podwójne zaciski pozwalają bez przeszkód połączyć na przykład przekroje 1,5 oraz 10 mm2

Producent przewidział również ułatwienia podczas mocowania puszki. Możemy skorzystać z dwóch możliwości wybierając montaż za pomocą wkrętów przechodzących przez podstawę puszki lub zamocować ją wykorzystując uchwyty montażowe dostarczane wraz z puszką jako wyposażenie standardowe.
W przypadku mocowania podstawy puszki do podłoża za pomocą wkrętów należy zastosować zaślepki otworów montażowych, które są dostarczane w komplecie. W ten sposób mamy pewność, że zachowany jest stopień szczelności IP66.
W artykule zostały poruszone tylko niektóre aspekty związane z zachowaniem bezpieczeństwa i niezawodności. Firma Hensel jako prekursor innowacji w sferze puszek instalacyjnych nieustannie pracuje nad zapewnieniem najwyższej jakości swoich produktów spełniających różnorakie wymagania i uwarunkowania. Gama puszek instalacyjnych do zastosowań wewnętrznych DK stanowi tylko część oferty, którą uzupełniają puszki do zastosowań na zewnątrz budynków serii KF, puszki wodoodporne serii WP oraz puszki pożarowe serii FK.

Fot. 7. Uchwyty montażowe są standardowym wyposażeniem puszek serii DK Fot. 7. Uchwyty montażowe są standardowym wyposażeniem puszek serii DK
Fot. 8. Zastosowanie zamków zamiast tradycyjnych śrub pozwala na wzrokową kontrolę prawidłowego zamknięcia puszki. Wystarczy ¼ obrotu wkrętaka co znacząco przyspiesza montaż. Puszkę można opisać za pomocą oznacznika Fot. 8. Zastosowanie zamków zamiast tradycyjnych śrub pozwala na wzrokową kontrolę prawidłowego zamknięcia puszki. Wystarczy ¼ obrotu wkrętaka co znacząco przyspiesza montaż. Puszkę można opisać za pomocą oznacznika
Fot. 9. Elastyczna linka do mocowania pokrywy zapobiega jej spadnięciu podczas prac na wysokości Fot. 9. Elastyczna linka do mocowania pokrywy zapobiega jej spadnięciu podczas prac na wysokości