Google+

Firma Megger, jako światowy lider w produkcji i sprzedaży aparatury kontrolno-pomiarowej do lokalizacji i uszkodzeń kabli wprowadza na rynek swój najnowszy zestaw lokalizacyjny vLoc5000.

Nowy wymiar w lokalizacji trasy kabli z funkcją punktowej lokalizacji uszkodzeń kabli?

Zestaw lokalizacyjny vLoc-5000 jest najbardziej zaawansowanym technologicznie systemem lokalizacji uzbrojenia podziemnego wśród urządzeń tego typu dostępnych na rynku. Głównym elementem systemu jest odbiornik vLoc-5000 Rx, którego zadaniem jest dostarczenie precyzyjnych informacji o pozycji, kierunku przebiegu oraz głębokości ułożenia lokalizowanej instalacji. Sygnały elektromagnetyczne emitowane z trasowanego kabla czy rurociągu są jednak często zakłócane przez sąsiednie instalacje i inne czynniki zewnętrzne, które powodują odkształcenie regularnego pola elektromagnetycznego wytwarzanego wokół “naszej“ instalacji. W celu odróżnienia sygnału odbieranego z trasowanego kabla/rury spośród innych pól elektromagnetycznych czy „szumów“ otoczenia i przekazania informacji pozwalających na precyzyjne ustalenie trasy i głębokości lokalizowanego przewodu, w zestawie vLoc-5000 zastosowano szereg zaawansowanych funkcji wspomagających lokalizację w trudnych warunkach terenowych.

Główne zalety zestawu

 • Funkcje Signal Select™ i Signal Direction umożliwiają pewną, pozytywną identyfikację lokalizowanego przewodu (badanie kierunku i zwrotu prądów sygnałowych)
 • Precyzyjne naprowadzanie kierunkowe strzałkami lewo-prawo wraz z symulacją przemieszczania się lokalizatora względem lokalizowanej ”własnej” linii
 • Funkcja Line Guidance™ (kompas kierunkowy).wskazująca kierunek lokalizowanego przewodu w sposób graficzny informuje użytkownika o zagięciach (zakrętach) śledzonej instalacji i obecności odgałęzień
 • Funkcja Distortion Alert™ informuje użytkownika o poziomie zakłóceń pola magnetycznego w miejscu lokalizacji
 • Funkcja CM mierzy natężenia prądu sygnałowego z generatora na poszczególnych instalacjach
 • Punktowa lokalizacja uszkodzeń kabli (zwarcia doziemne, do 2MΩ)
 • Lokalizator posiada duży, kolorowy, wyświetlacz LCD, czytelny nawet w otwartym terenie, z regulowanym podświetleniem
 • Wewnętrzny odbiornik GPS (oraz możliwość współpracy z zewnętrznym systemem GPS)
 • Wewnętrzny rejestrator danych (1000 pomiarów)
 • Automatyczna i ręczna regulacja wzmocnienia
 • Pasywna lokalizacja „Power” i „Radio” (tj. bez użycia generator) kabli i rur np. przy pracach wykopowych
 • Możliwość lokalizacji pozycji i głębokości sond sygnałowych

Opis ogólny

Nowy wymiar w lokalizacji trasy kabli z funkcją punktowej lokalizacji uszkodzeń kabli?

Nowy wymiar w lokalizacji trasy kabli z funkcją punktowej lokalizacji uszkodzeń kabli?

Zestaw vLoc-5000 to profesjonalny i uniwersalny zestaw do precyzyjnej lokalizacji tras kabli i rur. Nowoczesna cyfrowa obróbka uzyskanego sygnału zapewnia precyzję pomiarów w zakresie określania położenia, głębokości zalegania i tożsamości lokalizowanych sieci podziemnych. Kolorowy wyświetlacz LCD odbiornika w połączeniu z lekkością konstrukcji a jednocześnie jej wytrzymałością mechaniczną (zastosowanie specjalnych materiałów na bazie włókien węglowych) umożliwia pracę w każdych warunkach terenowych i pogodowych.
Dzięki specjalnemu układowi systemu anten odbiorczych zestaw bardzo precyzyjnie określa pozycję i kierunek lokalizowanej instalacji (wbudowany kompas). Opatentowana metoda wskazania kierunku lokalizacji "prawo/lewo" wraz z symulacją przemieszczania się lokalizatora względem lokalizowanej własnej linii czyni urządzenie bardzo proste w użyciu.
W obszarach w trudnych do lokalizacji (np. o bardzo dużym zgęszczeniu infrastruktury podziemnej, w sąsiedztwie silnych pól elektromagnetycznych np. od trakcji kolejowej, linii przesyłowych itp.) jest w stanie określić i zidentyfikować trasę własnej instalacji przy wykorzystaniu funkcji Signal Select™, Signal Direction, Line Guidance™, Distortion Alert™ oraz Current Measurement. Dzięki tym funkcjom można także w łatwy sposób określić błąd pomiaru pozycji lokalizowanej instalacji.

Nowy wymiar w lokalizacji trasy kabli z funkcją punktowej lokalizacji uszkodzeń kabli?

Zestaw wyposażony jest w generator sygnałowy o mocy wyjściowej 10W, który może pracować w 3 trybach: indukcyjnym, galwanicznym (tj. podłączenie bezpośrednie) oraz cęgowym (klamra nadawcza). Wbudowany w urządzenie amperomierz i omomierz automatycznie dokonuje pomiaru rezystancji badanej linii co ułatwia wybranie najbardziej efektywnej częstotliwości do lokalizacji.
Przy pracy z generatorem, mamy możliwość pracy przy 70 różnych częstotliwościach w zakresie od 64Hz ÷200kHz.

Nowy wymiar w lokalizacji trasy kabli z funkcją punktowej lokalizacji uszkodzeń kabli?
Nowy wymiar w lokalizacji trasy kabli z funkcją punktowej lokalizacji uszkodzeń kabli?

Nowy wymiar w lokalizacji trasy kabli z funkcją punktowej lokalizacji uszkodzeń kabli?

Zestaw vloc5000 posiada także tryb pracy do punktowej lokalizacji uszkodzeń zewnętrznej powłoki kabli energetycznych, kabli telekomunikacyjnych, stalowych rur gazowych lub preizolowanych rur ciepłowniczych, przy zastosowaniu ramki A-Frame.
Ramka A-Frame lokalizuje zwarcia doziemne do rezystancji uszkodzenia 2MΩ) metodą niskonapięciową, nieniszcząca kabli Dokładność lokalizacji miejsca uszkodzenia do 50 mm. Ramkę należy podłączyć z pomocą kabla z odbiornikiem vLoc-5000. Na wyświetlaczu LCD odbiornika, pokazywany jest kierunek do punktu uszkodzenia oraz wielkość odbieranego sygnału w dB („wielkość” uszkodzenia).

Opis głównych funkcji pomiarowych

Funkcja Signal Select® / Signal Direction - unikalna funkcja rozpoznawania kierunku prądu sygnałowego wysyłanego z generatora wg. tzw. Reguły Lenza (reguła „lewej ręki”) do bardzo pewnej identyfikacji „własnej” instalacji.; mierzy kierunek prądu w instalacji, do której jest podłączony generator galwanicznie oraz kierunek prądu w instalacjach, w których nastąpiła indukcja sygnału).
Uwaga: Reguła Lenza („Reguła lewej ręki”) - prąd zaindukowany /w obcych instalacjach/ ma kierunek przeciwny do kierunku prądu który go wytworzył.

Nowy wymiar w lokalizacji trasy kabli z funkcją punktowej lokalizacji uszkodzeń kabli?

W większości przypadków funkcja rozpoznawania kierunku przepływu sygnału pozwala na identyfikację lokalizowanej linii pośród innych instalacji (znak „plus” wyświetlany z lewej strony ekranu i strzałka wskazująca kierunek „w przód” na tarczy kompasu w prawym górnym rogu ekranu).

Nowy wymiar w lokalizacji trasy kabli z funkcją punktowej lokalizacji uszkodzeń kabli?

Prąd powrotny płynący w sąsiednich instalacjach w kierunku do uziomu i dalej do generatora, w większości przypadków rozpoznawany jest jako sygnał o fazie przeciwnej symbolizowanej znakiem „minus” wyświetlanym z lewej strony ekranu i strzałką kompasu skierowaną „do tyłu”.

Funkcja Line Guidance - kierunek lokalizowanego przewodu w sposób graficzny informuje użytkownika o zagięciach (zakrętach) śledzonej instalacji i obecności odgałęzień.

Nowy wymiar w lokalizacji trasy kabli z funkcją punktowej lokalizacji uszkodzeń kabli?

Funkcja Distortion Alert informuje użytkownika o poziomie zakłóceń pola magnetycznego w miejscu lokalizacji. Zakłócenia powodują zmiany fazy sygnału wykrywane przez lokalizator poprzez porównanie fazy sygnału odbieranego z fazą odniesienia sygnału wysłanego z generatora. Poziom zakłóceń pola magnetycznego jest proporcjonalny do poziomu czerwonego wypełnienia tarczy kompasu na ekranie lokalizatora.

Nowy wymiar w lokalizacji trasy kabli z funkcją punktowej lokalizacji uszkodzeń kabli?
Nowy wymiar w lokalizacji trasy kabli z funkcją punktowej lokalizacji uszkodzeń kabli?

Funkcja CM (Current Measurement) - pomiaru natężenia prądu sygnałowego z generatora. Funkcja ta pozwala na mierzenie wartości prądu sygnałowego w instalacjach w których on występuje (tj. w instalacji do której zastał podany sygnał z generatora bezpośrednio, a także w instalacjach w których sygnał się zaindukował. Pomiar ten nie daje nam jednak pewności przy pewnej identyfikacji „własnej instalacji” (służy do wstępnej identyfikacji własnej linii).

Nowy wymiar w lokalizacji trasy kabli z funkcją punktowej lokalizacji uszkodzeń kabli?

Funkcja Bluetooth i GPS - lokalizator wyposażony jest w wewnętrzny odbiornik GPS oraz w komunikację bezprzewodową typu Bluetooth w celu komunikacji z zewnętrznym odbiornikiem GPS.
W lokalizatorze wbudowany jest także rejestrator danych (do 1000 pomiarów).
Umożliwia on rejestrację punktów pomiarowych z podaniem: nr pomiaru, data i czas pomiaru, głębokość badanej instalacji, wartość prądu sygnałowego, współrzędne geograficzne x i y. Dane z rejestratora lokalizatora (zapis w plikach: shp, .kml, .csv, .xls, .txt) mogą być przesłane do komputera PC w celu dalszej „obróbki” (np. przedstawienie wyników w tabelach pomiarów lub na wykresach, przesłanie do systemu GIS, na Google Earth itp.)

Funkcja www / MyLocator2 - nowa generacja sprzętu lokalizacyjnego pod nazwą vLoc-5000 to kolejny krok do przodu przy udziale nowych technologii medialnych. Po rejestracji odbiornika w sieci internetowej przy pomocy ogólnie dostępnego oprogramowania MyLocator2 (także w polskiej wersji językowej) użytkownik może m.in.: uaktualnić oprogramowanie, przetransferować dane z lokalizatora do komputera, zmienić konfigurację sprzętu, zmienić menu powitalne przy uruchamianiu lokalizatora i wiele innych. z a także skorzystać z ogromnych możliwości jakie daje internetowy portal „MyLocator2” będący wirtualną bazą dla transferu danych z prac lokalizacyjnych dla całej firmy.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z firmą Megger:

Megger Sp.z o.o.
ul. Słoneczna 42A
05-500 Stara Iwiczna
tel. 22 715 83 33
www.megger.com.pl/kontakt-2/