Google+

Firma Elektro, znany czeski producent złączek elektrotechnicznych, wypuściła na rynek nową linię produktów dla prefabrykatorów rozdzielni elektrycznych i automatyków. Są to podstawowe moduły elektroniczne umieszczone w typowych obudowach złączek elektrotechnicznych przystosowanych do montażu na szynie TH 35, TH 15.

Typoszereg RSE D

RSE D R1A – złączka z diodą ochronną idiodą separacyjną. Podstawą zaciskujest jedna dioda krzemowa NP 1000 V/1 A . Zastosowanie: ładowanie akumulatorów z zewnętrznego źródła, ochrona przed niepożądanym przenoszeniem sygnału napięciowego (obwody logiczne), ochrona przed przepięciami (włączanie cewek elektromagnetycznych np. styczniki, zawory elektromagnetyczne), testowanie obwodów lamp kontrolnych.
RSE D S1A – złączka z ochronną diodą Schottky’ego. Podstawą zacisku jest krzemowa dioda Schottky`ego 1000 V/1 A. Zastosowanie: Podobne jak RSE DR1A, ale w ekstremalnie szybkich obwodach włączających (MHz). W stosunku do standardowej diody ma wyraźnie niższy spadek napięcia.

Typoszereg RSE LD

W złączce zainstalowano diodę LED i stabilizator prądu zapewniający jej stałe świecenie w całym zakresie napięcia roboczego. Zastosowanie: sygnalizacja świetlna z częstym włączaniem urządzeń (długa żywotność). Maksymalne napięcie wejściowe -30 V ÷ 30 V. Napięcie robocze 3 VDC... 30 VDC, pobór prądu <5 mA. Kontrolki LED mogą być koloru czerwonego, zielonego, żółtego, niebieskiego, ciepłego białego i zimnego białego. Konstrukcyjnie moduł diodowy jest przeznaczony do montażu na standardowych listwach TS o szerokości 35 i 15 mm. Obudowa modułu zapewnia stopień ochrony IP20.

Typoszereg RSE PC

W złączce zainstalowano jeden polimerowy bezpiecznik wielokrotnego użytku z dodatnim współczynnikiem ciepła (PPTC) 30 VDC od 0,05 do 1,5 A i 24 VDC od 2 do 3A. Maksymalne napięcie robocze wynosi 30 VDC. Zastosowanie: ochrona przeciążeniowa sieci danych, zastępuje bezpieczniki rurkowe (wyjścia PLC, przekaźniki, styczniki, czujniki, zawory elektromagnetyczne).

Złączka z bezpiecznikiem polimerowym PC i diodą LED

W złączce zainstalowano jeden polimerowy bezpiecznik wielokrotnego użytku z dodatnim współczynnikiem ciepła (PPTC) 30 VDC od 0,05 do 1,5 A i 24 VDC od 2 do 3 A i diodą sygnalizacyjną LED informującą o rozłączeniu bezpiecznika. Aby sygnalizacja rozłączenia działała, należy zachować polaryzację podłączenia modułu zgodnie ze schematem. Maksymalne napięcie robocze 30 VDC.

Typoszereg RSE TL

W złączce zainstalowano dwukierunkową diodę transil 1,5 kW/1 ms (400 W/10 ms). Charakterystyka diody jest podobna do dwóch połączonych szeregowo i przeciwnie diod Zenera. Zastosowanie: ochrona przeciwprzepięciowa podłączonych obwodów od 5 do 440 V. Przede wszystkim jako EMI (Electromagnetic Interference), ochrona przed wyładowaniami antystatycznymi, szybkimi przełączeniami, falą udarową itp.

Typoszereg RSE 4D

RSE 4D R1A Fot. 1. RSE 4D R1A

RSE 4D R1A – złączka z mostkiem prostowniczym. W złączce zainstalowano cztery krzemowe diody NP 1000 V / 1 A połączone w mostek Graetza. Zastosowanie: zasilanie elementów i obwodów prądu stałego (kontrolki, zawory elektromagnetyczne, stabilizatory napięcia).
RSE 4D S1A – złączka z mostkiem prostowniczym na diodach Schottky’ego. W złączce zainstalowano cztery krzemowe diody Schottky`ego 30 V/200 mA połączone w mostek. Zastosowanie: podobne jak w przypadku RSE 4D R1A, ale w ekstremalnie szybkich obwodach wyłączających ( MHz). W stosunku do standardowych diod mają wyraźnie niższy spadek napięcia. Zastosowanie: zasilanie sprzętu komputerowego, urządzeń radarowych. Konstrukcyjnie moduł mostkowy jest przeznaczony do montażu na standardowej listwie nośnej o szerokości 30 mm. Obudowa modułu zapewnia stopień ochrony IP20.

Typoszereg RSE KTU, RSE KTB, RSE KTG

RSE KT G12A Fot. 2. RSE KT G12A

RSE KT U24V – złączka z separatorem galwanicznym 24 VDC z tranzystorem unipolarnym. W złączce zainstalowano wyłącznik optyczny (30 VDC/250 mA), dioda sygnalizacyjna LED, tranzystor wyłączający (30 VDC/250 mA), ochrona wyjść przed zmianą biegunowości (dioda Schottky`ego) i ochrona nadmiarowoprądowa (bezpiecznik wielokrotnego użytku).
Zastosowanie: obwody z zasilaniem do +24 VDC. Tam, gdzie ze względów bezpieczeństwa, istnieje konieczność ochrony obwodów lub oddzielania różnych napięć i trzeba galwanicznie oddzielić różne urządzenia.
RSE KT G – złączka z wyłącznikiem mocy względem N. W złączce zainstalowano unipolarny tranzystor mocy z otwartym kolektorem (30 V/4, 8, 12 A), sygnalizacyjną diodę LED, ochronną diodę do włączania obciążenia indukcyjnego (wyjście 3). Dioda jest połączona przeciwnie do tranzystora wyłączającego i zapewnia ochronę przeciwprzepięciową. Zastosowanie: łączenie obciążenia do +30 VDC o charakterze oporowym i indukcyjnym.
RSE KT U – złączka z wyłącznikiem mocy względem zasilania. W złączce zainstalowano tranzystor mocy, z otwartym kolektorem (30 V/2,5 A), sygnalizacyjną diodę LED, ochronną diodę do włączania obciążenia indukcyjnego i moduł o obciążeniu 2 A z ochroną przeciwprzepięciową (bezpiecznik wielokrotnego użytku). Zastosowanie: łączenie obciążenia do +24 VDC o charakterze oporowym i indukcyjnym. Moduł jest przeznaczony do montażu na standardowej listwie TS o szerokości 35 mm. Obudowa modułu zapewnia stopień ochrony IP20.

Typoszereg RSE SSR, RSE KT

RSE SSR AC1A – złączka z przekaźnikiem półprzewodnikowym. W złączce zainstalowano półprzewodnikowy przekaźnik mocy z galwaniczną separacją, (wytrzymałość izolacji 1500 VAC), sygnalizacyjną diodę LED, ochronną dwukierunkową diodę transil. Zastosowanie: włączanie obciążenia do 250 VAC/1 A.

RSE KT G12A Fot. 3. RSE KT U8A

RSE KT DC – złączka z półprzewodnikowym przekaźnikiem 24 VDC. W złączce zainstalowano przetwornicę, transformator operacyjny (wejście 40 VDC, wytrzymałość izolacji 1500 VDC), tranzystor mocy (30 V/2, 8, 15 A), sygnalizacyjną diodę LED, ochronną diodę transil do włączania obciążenia indukcyjnego. Zastosowano ochronę nadmiarowo-prądową (bezpiecznik wielokrotnego użytku). Zastosowanie: tam gdzie jest konieczna separacja galwaniczna obwodów np. dla obwodów logicznych 24V DC. Obciążenie indukcyjne należy zbocznikować diodą ochronną RSE D R1A.
RSE KT DCB – złączkaz półprzewodnikowym przekaźnikiem 24 VDC NA 24 VAC/VDC W złączce zainstalowano przetwornicę, transformator operacyjny (wejście 40 VDC, wytrzymałość izolacji 1500 VDC), tranzystor mocy (30 V/2, 8, 15 A), sygnalizacyjną diodę LED, ochronną dwukierunkową diodę transil do włączania obciążenia indukcyjnego. Zastosowanie: oddzielenie galwaniczne obwodów logicznych 24 VDC od obwodu mocy do 30 VAC/DC. Tam, gdzie ze względów bezpieczeństwa, istnieje konieczności ochrony obwodów lub oddzielania różnych napięć, trzeba galwanicznie oddzielić różne urządzenia. Wejście od 3 do 40 VDC. Obciążenie indukcyjne należy zbocznikować diodą ochronną RSE D R1A. Konstrukcyjnie moduł jest przeznaczony do montażu na standardowej listwie TS o szerokości 35 mm.

mgr inż. Bogdan Mędrek ISTPOL Sp. z o.o.

www.istpol.pl