Google+

Zgodnie z aktualnymi zapisami zawartymi w normie PN-HD 60364-4-41 stosowanie wyłączników różnicowoprądowych o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30 mA jest uznaną ochroną uzupełniającą w układach AC. Wyłączniki sprawdzają się w przypadku uszkodzenia środków ochrony podstawowej (ochrony przed dotykiem bezpośrednim), środków ochrony przy uszkodzeniu (ochrony przed dotykiem pośrednim) lub przy braku ostrożności użytkowników.

wylaczniki-roznicowopradowe-z-czlonem-nadpradowym-rcbo3-i-rcbo4-unikatowy-produkt-w-ofercie-firmy-hager

Wyłącznik RCBO firmy Hager to jedno urządzenie, które spełnia zarówno funkcje ochrony dodatkowej, jak i uzupełniającej. Dzięki umieszczeniu obydwu funkcji w jednej obudowie, znacznie obniżył się czas potrzebny na wykonanie prac instalatorskich, przy jednoczesnym podniesieniu poziomu bezpieczeństwa i komfortu pracy. Wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym w momencie zadziałania wyłączają zarówno biegun fazowy, jak również biegun neutralny. Jest to szczególnie istotne w przypadku wystąpienia prądów doziemnych ponieważ znacznie podnosi bezpieczeństwo użytkowników.
Unikalna koncepcja aparatu pozwala na selektywne wyłączenie obwodu, w którym nastąpiło zwarcie lub przeciążenie. Kompaktowa konstrukcja urządzenia pozwala na zwiększenie przejrzystości dystrybucji energii w instalacji elektrycznej. Ułatwiona jest również diagnostyka i usuwanie awarii.

RCBO3 – wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 3x1-P + N

Fot. 1. RCBO3 – wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 3x1-P + N Fot. 1. RCBO3 – wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 3x1-P + N

Połączenie wyłączników różnicowoprądowych z wyłącznikami nadprądowym jest doskonałym rozwiązaniem zwłaszcza w rozdzielnicach mieszkaniowych i niewielkich systemach rozdziału energii elektrycznej. Nowe aparaty RCBO łączą w sobie trzy niezależne wyłączniki MCB P+N oraz czterobiegunowy wyłącznik RCCB. Unikalność rozwiązania Hager polega na zapewnianiu kompaktowości urządzenia przy zachowaniu zasady selektywności zadziałania zabezpieczeń oraz symetrii obciążenia faz.
Jednoznaczny podział biegunów fazowych i neutralnych pozwala na łatwe i czytelne wykonanie połączeń wewnątrz rozdzielnicy. Zastosowanie złączy typu QuickConnect w znaczący sposób oszczędza czas potrzebny na prace instalatorskie. Stanowi to doskonałe rozwiązanie, zwłaszcza w instalacjach elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym.

QuickConnect – system szybkich połączeń

wylaczniki-roznicowopradowe-z-czlonem-nadpradowym-rcbo3-i-rcbo4-unikatowy-produkt-w-ofercie-firmy-hager

Podłączenia wykonywane są za pośrednictwem złączy sprężynujących zamiast połączeń śrubowych. QuickConnect, na etapie prac instalatorskich, pozwala na uzyskanie oszczędności czasu do 40% w porównaniu z połączeniem z zaciskami śrubowymi. Dodatkową zaletą jest utrzymywanie stałego nacisku elementów łączących. Pozwala to na uzyskanie jak najlepszego kontaktu pomiędzy elementami rozdziału energii elektrycznej. Dzięki systemowi połączeń QuickConnect uzyskujemy zwiększony poziom bezpieczeństwa, eliminując ryzyko iskrzenia łukowego na zaciskach przyłączeniowych.

RCBO4 – włącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym chroniący 4 bieguny

Fot. 2. RCBO4 – włącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym chroniący 4 bieguny Fot. 2. RCBO4 – włącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym chroniący 4 bieguny

Aby zapewnić równie skuteczną ochronę w budynkach użyteczności publicznej firma Hager wprowadziła do oferty wyłączniki serii RCBO4.Ich zadaniem jest ochrona przetężeniowa zarówno biegunów fazowych, jak również bieguna neutralnego. Jest to rozwiązanie dedykowane do instalacji zasilających odbiorniki trójfazowe, takie jak: silniki elektryczne w systemach wentylacji czy napędu wszelkiego rodzaju urządzeń. Aplikację tego rodzaju zabezpieczeń można również zastosować w instalacjach domowych zasilających piece i piekarniki elektryczne, podgrzewacze wody, elektryczne napędy bram lub inne urządzenia przydomowe.
W ofercie producenta znajdują się aparaty RCBO4 o czułości wyłącznika różnicowoprądowego 30 mA typu A i zwarciowej zdolności łączeniowej 6000A, do zakresu prądów nominalnych od 6 do 40 A dla charakterystyki wyzwalania B i C.

Cechy wyłączników różnicowoprądowych RCBO3 i RCBO4

  • RCBO4 ochrona przetężeniowa czterech biegunów
  • RBCO3 kompaktowa obudowa zawierająca RCCB typu A i trzy dwubiegunowe MCB
  • Zakres prądów znamionowych 6A do 32 A do charakterystyk wyzwalania przeciążeniowo-zwarciowych B i C
  • Aparaty dedykowane do detekcji prądów różnicowych o przebiegu sinusoidalnym jak również jednopołówkowo wyprostowanych (typ A)
  • Wyłączniki są stosowane jako środek ochrony dodatkowej i uzupełniającej zgodne z wymogami normy PN-HD 60364-4-41

wylaczniki-roznicowopradowe-z-czlonem-nadpradowym-rcbo3-i-rcbo4-unikatowy-produkt-w-ofercie-firmy-hager

Oferta Hager obejmuje szeroki wybór wyłączników różnicowoprądowych z członem nadprądowym, do zastosowań zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i komercyjnym. Aparaty serii RCBO3 i RCBO4 to najbardziej kompaktowe rozwiązania na rynku rozdziału energii elektrycznej. Jednocześnie zapewniona jest pełna przejrzystość schematu instalacji elektrycznej. Nawet osoba nieprzeszkolona jest w stanie jednoznacznie określić powód zadziałania zabezpieczeń i usunąć przyczynę problemu