Google+

Instalacyjne złączki listwowe WAGO do rozdzielnic budynkowych pozwalają na zachowanie porządku w szafie rozdzielczej, podnoszą poziom bezpieczeństwa podczas rozruchu i eksploatacji, ułatwiają pomiar oraz umożliwiają szybką identyfikację awarii.

Fot. 1. Typowa rozdzielnica mieszkaniowa ze złączkami listwowymi Fot. 1. Typowa rozdzielnica mieszkaniowa ze złączkami listwowymi

Tradycyjna rozdzielnica budynkowa

Każdy, kto miał do czynienia z oprzewodowywaniem, serwisowaniem oraz pomiarami w rozdzielnicach budynkowych wie, ile problemów stwarza podłączenie przewodów instalacyjnych bezpośrednio do aparatów czy szyn zbiorczych PE i N, rozlokowanych w różnych częściach rozdzielnicy. Układający przewody w budynku zostawia zazwyczaj dłuższy zapas przewodów, gdyż na etapie tworzenia instalacji nie zna dokładnej topografii rozdzielnicy.
Monter oprzewodowujący rozdzielnicę musi podłączyć dosyć długie, sztywne przewody jednodrutowe o przekroju 1,5 mm2, 2,5 mm2 lub 4 mm2 do aparatów i szyn zbiorczych. Zasilanie rozdzielnicy może być realizowane przewodem o przekroju nawet 16 mm2. Te operacje na pewno nie należą ani do łatwych, ani do przyjemnych. Dodatkowo pojedyncze żyły przewodów podłączone w różnych miejscach rozdzielnicy mocno ograniczają przejrzystość oprzewodowania, co nie ułatwia identyfikacji poszczególnych obwodów. Niewygodne jest również stosowanie zacisków gwintowych, które wymagają okresowej kontroli, polegającej na dokręcaniu luźnych styków. Poza tym odkręcanie poszczególnych przewodów neutralnych podczas pomiaru rezystancji izolacji jest bardzo pracochłonne.
Wadą tradycyjnych rozdzielnic jest także to, że nie ma możliwości wstępnej prefabrykacji oprzewodowania w warunkach warsztatowych, a wykonanie tych czynności na budowie, często w utrudnionych warunkach, nie daje odpowiedniej gwarancji jakości połączeń. Również rozbudowa tradycyjnej rozdzielnicy o dodatkowe obwody wymaga ingerencji w oprzewodowanie aparatów.

WAGO proponuje złączki listwowe

Biorąc pod uwagę wszystkie te utrudnienia WAGO opracowało kompleksowy program złączek przeznaczony do rozdzielnic budynkowych. Instalacyjne złączki piętrowe TOPJOB® S to najmniejsze dostępne na rynku złączki do rozdzielnic budynkowych. Dzięki ich kompaktowym wymiarom w szafie pozostaje o 30% więcej miejsca niż przy zastosowaniu jednopoziomowych przelotowych złączek listwowych.
Atutem jest również jednolita architektura wszystkich złączek pozwalająca na tworzenie spójnych listew. Niewielkie wymiary i optymalne nachylenie płaszczyzny podłączania przewodów zapewniają szybki i łatwy montaż nawet w małej rozdzielnicy. Wszystkie połączenia wewnętrzne można wykonać w warsztacie. Najlepszym rozwiązaniem jest w tym przypadku zastosowanie przewodów linkowych, które w sposób estetyczny i niewymagający większego wysiłku można ułożyć w rozdzielnicy. Pod zacisk aparatu doprowadza się wyłącznie jedną żyłę, a ewentualne mostkowanie wspólnych obwodów dokonujemy na listwie zaciskowej. Identyfikacja poszczególnych obwodów również nie sprawia większych problemów – numer na oznaczniku złączki pokrywa się z identyfikatorem odpowiedniego obwodu. Na budowę dostarcza się w pełni oprzewodowaną rozdzielnicę, zawierającą aparaturę rozdzielczą i coraz częściej elementy automatyki budynkowej. Do tak przygotowanego urządzenia wystarczy jedynie przyłączyć przewody z zewnątrz. Przewody dochodzące do rozdzielnicy można zostawić odpowiednio krótkie, nie ma konieczności prowadzenia poszczególnych żył w różne miejsca obudowy.

Fot. 2. Zestaw złączek z rozłącznikiem suwakowym do układów z grupowym wyłącznikiem różnicowoprądowym Fot. 2. Zestaw złączek z rozłącznikiem suwakowym do układów z grupowym wyłącznikiem różnicowoprądowym

Przemyślane rozwiązania

Cała rodzina instalacyjnych złączek piętrowych przygotowana została z myślą o rozdzielnicach budynkowych. Wszystkie potencjały pojedynczego obwodu znajdują się w jednej złączce o standardowej szerokości. Dzięki integracji potencjałów L, N i PE w jednej obudowie zyskuje się przejrzysty układ połączeń w rozdzielnicy, co maksymalnie ogranicza błędy łączeniowe i ułatwia operacje pomiarowe, a przewody dochodzące do rozdzielnicy mogą być stosunkowo krótkie.
Bardziej rozbudowane układy (np. 3-fazowe, pięcioprzewodowe) można zrealizować za pomocą dwóch złączek piętrowych: jednej z L1, N i PE i drugiej z L2 i L3. Tory L i N mają odpowiednie kanały umożliwiające mostkowanie poprzeczne wielu złączek. Mostkując tor L z innymi złączkami, uzyskuje się możliwość zabezpieczenia wielu obwodów za pomocą pojedynczego wyłącznika nadprądowego. Zaś mostkowanie torów N ułatwia tworzenie małych grup odbiorników (do 5 odpływów) zabezpieczonych zbiorczym wyłącznikiem różnicowoprądowym.
Mostkowanie torów N w przypadku większych grup odbiorów (więcej niż 5 odpływów) jest realizowane za pomocą specjalnych złączek z łącznikami suwakowymi N. Łączą one poszczególne tory N złączek z miedzianą szyną zbiorczą przyciętą na odpowiednią długość.

Pomiar zgodny z normą

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych wymagają wykonania pomiarów: odbiorczych (po oddaniu do eksploatacji) i/lub okresowych (w przypadku budynków użyteczności publicznej co 5 lat). Jednym z istotnych testów jest pomiar rezystancji izolacji, który powinien być przeprowadzony przy całkowitym odłączeniu przewodów roboczych (L i N) zarówno od strony rozdzielnicy, jak i odbiorów.
Piętrowe złączki instalacyjne są zgodne z wymogami normy dotyczącej rozłączania potencjału N bez wypinania przewodu z zacisku podczas pomiaru rezystancji izolacji. Norma ta określa, że przy przewodach o przekrojach poniżej 10 mm2 musi istnieć możliwość prostego pomiaru rezystancji izolacji wszystkich przewodów pojedynczego obwodu względem ziemi, bez odłączania przewodu neutralnego z zacisku. Każdy bowiem demontaż i ponowny montaż przewodu powoduje pogorszenie jakości połączenia. Nie ma możliwości zapewnienie tego samego miejsca styku przewodu z szyną prądową, który uprzednio był chroniony przed utlenianiem i nie był pokryty warstwą tlenków. Dodatkowo możliwość rozłączenia pojedynczego toru neutralnego ułatwia identyfikację doziemionego obwodu – operacja ta wymaga rozłączenie zarówno toru L, jak i N. Aby sprostać tym wymaganiom, WAGO przygotowało 2 typy złączek:

 • z łącznikiem suwakowym – zapewniające dużą powierzchnię styku z miedzianą szyną zbiorczą 10 x 3 mm, do układu z grupowym wyłącznikiem różnicowoprądowym,
 • z łącznikiem nożowym – umożliwiające rozłączenie pojedynczych torów N w przypadku zastosowania indywidualnych wyłączników różnicowoprądowych.

Fot. 3. Zestaw złączek z rozłącznikiem nożowym do układów z indywidualnymi wyłącznikami różnicowoprądowymi Fot. 3. Zestaw złączek z rozłącznikiem nożowym do układów z indywidualnymi wyłącznikami różnicowoprądowymi

Nad wymiar bezpieczne

Piętrowe złączki instalacyjne umożliwiają podłączenie wszystkich typów przewodów stosowanych w budownictwie, o przekrojach od 0,2 mm2 do nawet 35 mm2. Złączki TOPJOB® S mogą być obciążone prądem nominalnym największego możliwego do podłączenia przewodu. I tak np. przy złączce 2,5 mm2 o prądzie nominalnym 24 A przy zastosowaniu przewodu 4 mm2 bez tulejki obciążalność złączki wynosi aż 32 A! Duże prądy nominalne umożliwiają liczne zastosowania i bezpieczną eksploatację.
Dodatkowym elementem zapewniającym bezpieczeństwo użytkowania jest miedziana szyna zbiorcza N o wymiarach 10 x 3 mm, umożliwiająca przepływ sumarycznego prądu powrotnego rzędu 140 A.

Do wszystkich rodzajów przewodów

Instalacyjne złączki piętrowe WAGO są wyposażone w nowatorskie rozwiązanie zacisków sprężynowych Push-in CAGE CLAMP®, umożliwiające szybki, beznarzędziowy montaż przewodów jednodrutowych i linkowych zakończonych tulejkami. Wystarczy wcisnąć przewód do oporu. Jakość połączenia jest niezależna od staranności montażu, w przeciwieństwie do połączeń śrubowych. Samo połączenie jest gazoszczelne i nie wymaga serwisowania w czasie eksploatacji.
W ofercie znajdują się: przelotowe złączki zasilające do 35 mm2 włącznie wraz ze specjalnymi złączkami zasilającymi szynę zbiorczą N z łącznikiem suwakowym. W przypadku instalacyjnych złączek piętrowych (L, N i PE) dostępne są rozwiązania do 4 mm2 do typowych odbiorników w budynkach, a także złączki do 6 mm2 – do zasilania odbiorów o większej mocy lub bardziej odległych, wymagających grubszych przewodów ze względu na ograniczenie spadku napięcia.

Zalety zastosowania listwy zaciskowej w rozdzielnicy budynkowej

 • uporządkowanie oprzewodowania
 • przejrzyste przyporządkowanie przewodów do poszczególnych obwodów
 • łatwa identyfikacja doziemionego obwodu
 • łatwy pomiar rezystancji izolacji przewodów względem ziemi
 • dwuetapowy montaż rozdzielnicy
 • skrócenie czasu przyłączenia na obiekcie
 • oszczędność materiału (wymagany mały zapas przewodów na przyłącza)
 • bezpieczna eksploatacja i serwisowanie
 • łatwość rozbudowy rozdzielnicy

Bogaty zestaw akcesoriów

Na uwagę zasługuje bogaty system mostków, które można indywidualnie modyfikować w zależności od potrzeb. Listwę zaciskową można opisać za pomocą ciągłych pasków oznacznikowych, pozwalających na znaczną oszczędność czasu montażu. Wielowierszowy opis na oznacznikach nie tylko ułatwia identyfikację poszczególnych obwodów, ale może również wskazać jego funkcję.
Oferta WAGO obejmuje również cały zestaw akcesoriów związanych z miedzianą szyną zbiorczą N. Są to m.in. złączki zasilające z łącznikiem suwakowym, wsporniki szyny zbiorczej, przezroczyste pokrywy oraz specjalne blokady mechaniczne, uniemożliwiające przesunięcie suwaka. Na szczególną uwagę zasługują także akcesoria ułatwiające pomiary: od prostych wtyków bananowych, aż po specjalne adaptery skracające czas pomiaru rezystancji izolacji przewodów doprowadzonych do rozdzielnicy. Dzięki automatycznemu zwarciu potencjałów roboczych podczas wetknięcia adaptera do złączki, skracamy czas pomiaru o 50% i chronimy ewentualnie podłączone odbiory przed uszkodzeniem, pod wpływem wysokiego napięcia pomiarowego 500 V DC.

Henryk Ziegler
menedżer produktu, WAGO ELWAG