Google+
Urządzenia do ograniczenia przpięć

W obiekcie budowlanym przeznaczeniem urządzeń do ograniczania przepięć jest ochrona instalacji elektrycznej i urządzeń przed działaniem przepięć atmosferycznych indukowanych, przepięć wewnętrznych oraz przed bezpośrednim oddziaływaniem na instalację części prądu piorunowego. Urządzenia do ograniczania przepięć SPD (Surge Protective Device) stosowane obecnie w instalacjach elektrycznych wewnątrz obiektów budowlanych zawierają, co najmniej, jeden element nieliniowy „ucinający przepięcie” lub ograniczający jego wartość szczytową. Podstawowe informacje o właściwościach typowych urządzeń ograniczających przepięcia zestawiono w tabeli 1.

Więcej
Rys. 1. Ogranicznik przepięć typu 2 SPC-S- 20/280/280/4

W ofercie firmy Eaton Moeller znajdują się aparaty, które skutecznie chronią urządzenia znajdujące się w obiektach budowlanych przed skutkami przepięć. Aby zapobiec uszkodzeniu tych urządzeń, stosuje się wewnątrz budynku trójstopniowy system ochrony przeciwprzepięciowej: ograniczniki przepięć typu 1, 2 i 3 (zgodnie z PN-EN 61643-11) / klasy B, C i D (według DIN VDE 0675). Ograniczniki każdego z typów pełnią ważną i odrębną rolę przy redukcji przepięć.

Więcej