Google+
Advertisement

Aplikacje typu CAD mają szerokie zastosowanie w inżynierii budowlanej. Pod nazwą CAD (ang. Computer Aided Design) kryje się wiele skomplikowanych procesów, które służą do opracowania dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę do wykonania robót budowlanych. W aplikacjach typu CAD można wykonywać grafikę sterowaną za pomocą specjalnych narzędzi automatyzujących proces rysowania, dokonywać różnych obliczeń, zestawień. Można też wykonać wizualizację wykonanego projektu w sposób jak najbardziej przystępny dla odbioru.

Program ELKO-BIS CAD

ELKO-BIS CAD jako nakładka dla programów CAD umożliwia projektowanie instalacji odgromowej. Wykonana została na zlecenie firmy Elko-Bis Systemy Odgromowe przez firmę CADprofi. Program został napisany w języku C++. Nakładka obsługuje wiele znanych na rynku aplikacji typu CAD między innymi: AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP, AutoCad Mechanikal, BricsCAD, ZWCAD, 4M CAD, progeCAD, CADopia, StarlCAD, GstarCAD, Intersoft IntelliCAD, BitCAD, Arcadia, IntelliPlus, JetCAD, ARES Commander Edition, CADian, Fine ELEC.

Program ELKO-BIS CAD jest bardzo przyjazny dla użytkowników pracujących w środowisku CAD. W głównym oknie dialogowym nakładki wybieramy elementy do rysowania. Natomiast ich powielanie, zmiany atrybutów, prowadzenie linii i wiele innych operacji można wykonywać korzystając z narzędzi CAD.

Główny ekran dialogowy zawiera katalogi, w których poruszamy się jak po systemie Windows. Katalogi ułożone są hierarchicznie, począwszy od klasy ochrony odgromowej, rodzaju materiału, a następnie rodzaju elementu: drut odgromowy, maszty, obudowy i złącza kontrolne, pozostałe wyroby. Sposób wybierania elementu jest bardzo intuicyjny i sprowadza się do przejścia w drzewie katalogów do elementu końcowego z ewentualnym podaniem parametrów pomocniczych. Elementy wprowadzane do rysunku mają przypisane cechy, które umożliwiają generowanie zestawień. Program umożliwia skalowanie – dostosowanie skali wprowadzanych elementów do skali rysunku architektonicznego obiektu do ochrony odgromowej. Przy rysowaniu zwodów na dachu mamy możliwość wygenerowania szablonu siatki zwodów o wymiarach dla wskazanej klasy ochrony odgromowej. Zestawienia elementów liniowych uwzględniają spadki dachów, które wprowadzamy opcjonalnie w procentach, stopniach lub cm. Program ELKO-BIS CAD umożliwia dołączenie do rysunku modyfikowalnej legendy oraz opisu technicznego.

Program ELKO-BIS CAD

Z poziomu programu ELKO-BIS CAD możemy wywołać narzędzia obliczeniowe wykonane w arkuszach Excel przez Elko-Bis służące m.in. do wyznaczania stref ochronnych oraz poradnik odgromowy, w którym zestawiono podstawowe informacje z obowiązującej normy odgromowej PN-EN 62305. Załączone arkusze kalkulacyjne pozwalają na znaczne skrócenie czasu obliczeń. Dla danych gabarytów obiektu i ustalonej klasy ochrony odgromowej automatycznie podają niezbędne parametry masztów odgromowych służących do jego ochrony. Użytkownik programu ma do dyspozycji kalkulatory do wyznaczania stref ochronnych metodą kąta ochronnego i toczącej się kuli dla korytarzy technicznych, terenów zielonych i ogniw fotowoltaicznych.

W programie umieszczono również certyfikaty i protokoły z badań elementów instalacji odgromowych produkowanych przez ELKO-BIS, między innymi certyfikat zgodności dotyczący odporności na oddziaływanie prądu pioruna, klasa H według normy PN-EN 50164-1:2008.

Z poziomu programu można również przejść na stronę internetową ELKO-BIS, na której są między innymi informacje o firmie, szczegółowy katalog produktów, realizacje, filmy instruktażowe.

Dla osób rozpoczynających pracę program ELKO-BIS CAD oferuje bardzo czytelną instrukcję jak również prezentację filmową pokazującą podstawowe techniki pracy. ELKO-BIS CAD jest pierwszym polskim programem-nakładką dla programów CAD w branży odgromowej. Jest efektem paromiesięcznej pracy doświadczonych projektantów i informatyków. Polecany jest do pracy projektantom, kosztorysantom, handlowcom i wykonawcom.

mgr inż. Tadeusz Masłowski
mgr inż. Radosław Kohut

 

Megger przyrządy pomiarowe nr 1 na świecie - niezawodne w każdych warunkach - gwarantowana wiarygodność i powtarzalność pomiarów - ...mierzymy od 1889 roku