Google+
Advertisement
Rys. 1. KNX, sensor przyciskowy 2-krotny (4-klawiszowy)

W jednym z ostatnich artykułów Fachowego Elektryka poświęconych technologii magistralnej KNX omówiono pierwsze kroki, jakie należy wykonać przed rozpoczęciem pracy z oprogramowaniem narzędziowym ETS. Dla przypomnienia oprogramowanie to obsługuje urządzenia wszystkich producentów standardu KNX i dystrybuowane jest przez organizację KNX (www.knx.org).

Więcej