Oszczędność energii, zrównoważony wzrost, maksymalizacja wykorzystania surowców wtórnych oraz ochrona środowiska to aspekty odgrywające kluczową rolę w każdym sektorze działalności firmy Eaton.

Ekologiczne systemy
zasilania UPS firmy Eaton
doskonałym przykładem synergii ochrony zasilania z ochroną środowiska

Rozszerzana nieustannie gama energooszczędnych, ekologicznie wrażliwych oraz niezawodnych zasilaczy UPS (Uninterruptible Power Supplies) jest znakomitym przykładem innowacyjności przyjaznych środowisku rozwiązań technicznych. Całe portfolio odzwierciedla również zastosowanie czterech istotnych wyznaczników procesu oceny cyklu życia produktu (LCA), a mianowicie: efektywność energetyczną, efektywność wykorzystania zasobów, recykling i zgodność z obowiązującymi przepisami w zakresie ekologii, włączając WEEE (Dyrektywa 2002/96/CE), Baterie (Dyrektywa 2006/66/CE), Opakowania (Dyrektywa 2004/12/CE) oraz RoH (Dyrektywa 2011/65/EU).

W oparciu o nowoczesne technologie takie jak System Podwyższonej Sprawności (ESS), Technologia Prostego Testu Mocy (ETC), Hot Sync, Technologia Nieciągłego Ładowania Baterii (ABM), HotSwap oraz EcoControl i przy zastosowaniu wytrzymałych materiałów, Eaton projektuje systemy zasilania UPS ze znacznie podwyższoną wydajnością i trwałością. Ogromną zaletą produktów jest bezkompromisowa niezawodność przy jednocześnie zmniejszanym zapotrzebowaniu na energię, poprawie parametrów środowiskowych oraz obniżaniu emisji dwutlenku węgla.

Wychodząc naprzeciw głównym wyzwaniom, takim jak zaniki zasilania, zapady napięcia, przepięcia, długotrwałe obniżenia napięcia, długotrwałe podwyższenia napięcia, szumy linii, przepięcia łączeniowe, wahania częstotliwości czy zakłócenia harmoniczne, firma Eaton oferuje zasilacze UPS jednofazowe (1F) i trójfazowe (3F).

Zasilacze UPS trójfazowe (3F) są przeznaczone do zaawansowanej ochrony przed awariami zasilania systemów komputerowych, centrów przetwarzania danych, automatyki przemysłowej, farm serwerów, obiektów strategicznych, bankowych oraz przemysłowych. Zasilacze UPS 93PM, 9390 oraz 9395 zostały zaprojektowane zgodnie z koncepcją EAA (Architektura Podwyższonej Sprawności Energetycznej), którą cechuje system oszczędzania energii (ESS) zapewniający bezkonkurencyjną sprawność aż do 99% w normalnych warunkach pracy. Ponadto wysoki wskaźnik sprawności, nawet przy niskim poziomie obciążenia, optymalizuje specjalnie zastosowana technologia systemu zmiennego zarządzania modułami (VMMS).

Kolejnym, doskonałym przykładem dbałości o jak najlepsze parametry w zakresie ekologii jest zasilacz UPS 93PM, dostępny w przedziale mocy 30--200 kW, który w trybie podwójnej konwersji pozwala na osiągnięcie najwyższej na rynku sprawności operacyjnej aż do 97% bez jakichkolwiek ubytków energii i przy dużej oszczędności kosztów eksploatacyjnych. Natomiast kompaktowy zasilacz UPS Eaton 9390 dostępny w wersjach 40/60/80/100/120/160 kVA oraz wielomodułowy UPS 9395 występujący w wersjach 225/275/450/550/675/827/900/1100 kVA gwarantują wydłużoną wytrzymałość komponentów przy mniejszej emisji ciepła wewnątrz systemu w czasie jego eksploatacji. Zastosowana technologia ABM zwiększa żywotność baterii, stosując trzy- etapową technikę jej ładowania, co przekłada się na wydłużenie żywotności nawet o 50%, a tym samym znaczną redukcję ilości odpadów i materiałów. Dodatkowo, ponad 90% użytych komponentów może być poddane recyklingowi, obniżając w ten sposób poziom kosztów końcowych dla użytkownika.

Modele jednofazowe (1F), w skład których wchodzą m.in. UPS 9PX, 5P, 5PX, Ellipse PRO oraz Ellipse ECO, służą do zaawansowanej ochrony zasilania dla stacji roboczych, urządzeń sieciowych, małych serwerów, urządzeń peryferyjnych, multimediów, TV, Video, Hi-Fi, modemów, telefonii IP oraz urządzeń domowych. Zasilacze UPS 9PX dostępne są w wersjach 5/6/8/11 do 22 kVA w układzie równoległym z nowoczesnym wyświetlaczem LCD i funkcją pomiaru zużycia energii. W połączeniu z innowacyjną technologią ABM, która pozwala wydłużyć żywotność baterii akumulatorów kwasowo-ołowiowych z regulowanymi zaworami poprzez zastosowanie algorytmu logicznego w procesie ich ładowania, systemy te gwarantują najwyższą w swojej klasie wydajność przy sprawności do 95% w trybie online oraz sprawność do 98% w trybie podwyższonej sprawności, redukując jednocześnie koszty chłodzenia i pobierania energii.

W grupie zasilaczy o mniejszych mocach znajdziemy również UPSy, w których w dużej mierze postawiono na ekologię oraz oszczędność energii i kosztów. Wyjątkowo łatwy do instalacji i integracji system UPS Ellipse PRO dostępny jest w wersjach 500/650/800/1200/1600 kVA, z kolei Ellipse ECO występuje w wersjach 650/850/1200/1600 kVA. Co więcej, posiadają one gniazda zasilania z funkcją EcoControl, która automatycznie dezaktywuje urządzenia peryferyjne, gdy główny odbiornik pozostaje wyłączony, co w efekcie umożliwia oszczędność energii nawet do 20%.

Szereg systemów zasilania UPS, a w szczególności Power Xpert 9395 i BladeUPS, dostępnych łącznie z instrukcją zakończenia użytkowania dla firm recyklingowych, zostało oznaczonych „An Eaton Green Solutions’’ – certyfikacją proekologicznych rozwiązań firmy Eaton dla produktów przyjaznych środowisku, stanowiącą wiarygodną gwarancję spełnienia najwyższych parametrów w zakresie ekologii. Oferowane przez firmę Eaton modele UPS zapewniają zatem nie tylko najwyższą na rynku ochronę zasilania i bezkompromisową niezawodność, ale także pozostają w synergii z wymogami ochrony środowiska już od samej fazy projektu, poprzez produkcję, użytkowanie aż po zakończenie użytkowania.

Szczegółowe informacje na temat tych niezwykle innowacyjnych, energooszczędnych rozwiązań oraz produktów firmy Eaton można uzyskać na stronie www.eaton.eu/green.

red.