Google+

Zaawansowana termowizja - Flir Seria Exx

Firma – FLIR Systems, Inc. wprowadziła na rynek kamerę FLIR GFx320 z funkcją obrazowania optycznego gazów (OGI), przeznaczoną dla branży petrochemicznej i gazownictwa. Jest ona zaprojektowana pod kątem stosowania w strefach zagrożonych wybuchem.

Wykrywa i wizualizuje niewidoczne emisje węglowodorów, takich jak metan oraz lotnych związków organicznych (LZO) zwykle występujących w miejscach wydobycia ropy i gazu ziemnego. Kamera uzyskała certyfikaty zgodności ze światowymi normami i została uznana przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną za sprzęt iskrobezpieczny i zabezpieczony przed wybuchem. Pracownicy nie muszą już skanować niezorganizowanych i zorganizowanych emisji gazu z granicy obszarów niebezpiecznych. Zamiast tego mogą, przy użyciu FLIR GFx320, badać potencjalne ryzyka z większej odległości, a po uznaniu strefy za bezpieczną wejść do niej i kontynuować skanowanie z bliska. Pierwsza kamera iskrobezpieczna FLIR GFx320 zwiększa bezpieczeństwo inspektorów i pozwala im pracować w terenie z większą pewnością. Opisywana kamera jest skalibrowana w celu pomiaru temperatury. Można uzyskać optymalny kontrast termiczny między składnikiem gazowym a otoczeniem oraz dokonać inspekcji instalacji pod kątem strat energetycznych. Urządzenie oznacza każde nagranie danymi GPS, aby spełnić dodatkowe wymagania prawne w zakresie raportowania.

www.flir.com