Google+
AKS systemy rur - Stare, ale nowe

W obecnych czasach, gdy na rynku głównym wyznacznikiem wartości produktu jest jego cena, zalewa nas masa niskiej jakości wyrobów importowanych lub produkowanych w kraju, ale z tworzyw niewiadomego pochodzenia. Alternatywą dla tych przykładów jest AKS Zielonka.

Więcej
Nowoczesne systemy prowadzenia instalacji elektrycznych w biurach i obiektach  użyteczności publicznej tehalit.BRP/BRAP

Główną koncepcją powstania systemu tehalit.BRP była potrzeba stworzenia prostego, szybkiego i uniwersalnego profilu dającego możliwość zabudowy dowolnego osprzętu. Efektem wytężonej pracy inżynierów Hagera i nabytego przez dziesiątki lat doświadczenia jest prosty, szybki w instalacji kanał tehalit.BRP z PVC twardego oraz profil tehalit.BRAP z aluminium anodyzowanego.

Więcej
Nowa, dwukomponentowa puszka o IP55/IP65

Hermetyczne puszki instalacyjne to elementy niezbędne w dobrej instalacji. Biorąc pod uwagę coraz bardziej rozbudowane instalacje i związane z nimi rosnące oczekiwania projektantów i instalatorów, ewoluuje podejście producentów poszczególnych ich elementów. Rozwój ten dotyczy również puszek instalacyjnych.

Więcej
Solidność i wielozadaniowość

Nowe koryta kablowe Magic od OBO

Więcej

Firma Phoenix Contact wprowadziła do swojej oferty miniaturowe terminale do bezpośredniego przyłączania przewodów do PCB, w rastrze 3,5mm/3,81mm oraz 5,0mm/5,08mm.

Więcej