Przyrząd ten uzupełnia serię miniaturowych multimetrów cęgowych produkowanych przez japońską firmę Hioki. Multimetry tej serii mają unikatową konstrukcją. Są nie tylko bardzo cienkie i lekkie, ale też dokładne i bezpieczne w obsłudze. Multimetr 3288-20 mierzy zarówno prądy stałe jak i przemienne do 1000 A, a dzięki funkcji True RMS również przemienne prądy odkształcone. Multimetr oferuje Labimed Electronics - wyłączny dystrybutor produktów HIOKI na rynku polskim.

Multimetr cęgowy Hioki 3288-20

Cęgi prądowe

Choć multimetr 3288-20 może mierzyć prądy do 1000 A, to jego cęgi mają wewnętrzną średnicę równą 35 mm i niewielką grubość wynoszącą zaledwie 10 mm. Tak cienkimi cęgami można łatwo dotrzeć do trudno dostępnych przewodów w wiązkach lub w rozdzielnicach. Aby założyć cęgi na przewód z mierzonym prądem, trzeba nacisnąć jeden z dwóch przycisków znajdujących się po obu bokach cęgów. Taka konstrukcja ułatwia korzystanie z cęgów zarówno osobom praworęcznym, jak i leworęcznym. Ze względu na bezpieczeństwo użytkownika i przyrządu metalowy rdzeń znajdujący się w cęgach jest całkowicie osłonięty.

Wyświetlanie wyników pomiarów

Cyfrowy wynik wskazywany przez ciekłokrystaliczny wyświetlacz multimetru 3288-20 jest odświeżany 2,5 razy na sekundę. Wyświetlacz o maksymalnym wskazaniu 4199 wskazuje też symbol i jednostkę aktualnie włączonej funkcji pomiarowej oraz w razie konieczności symbole informacyjne i ostrzegawcze. Bieżące wskazanie wyświetlacza można w razie potrzeby zamrozić naciskając przycisk „HOLD”.

Pomiar prądu

Funkcja ta jest najważniejszą własnością każdego multimetru cęgowego. Multimetr 3288-20 mierzy prądy przemienne i stałe na dwóch podzakresach 100 i 1000 A, z rozdzielczością wskazania wynoszącą odpowiednio 0,1 i 1 A. Wybór podzakresu jest całkowicie zautomatyzowany. Oznacza to, że potrzebny podzakres dobiera wyłącznie sam przyrząd, stosownie do wartości mierzonej wielkości, a użytkownik nie może przełączyć przyrządu na zmianę ręczną. Przed pomiarem prądu stałego trzeba wyzerować szczątkowe wskazanie wyświetlacza będące pozostałością po poprzednim pomiarze lub efektem zewnętrznych sygnałów zakłócających. Operacja zerowania działa niezwykle skutecznie, lecz wymaga jednoczesnego naciśnięcia dwóch przycisków umieszczonych bezpośrednio pod wyświetlaczem. Przez wyzerowaniem wskazania zostaje na krótką chwilę wyświetlony komunikat „0AdJ”.

Inne funkcje pomiarowe

Multimetr 3288-20 mierzy napięcie stałe i przemienne oraz rezystancję. Sprawdza też ciągłość obwodu sygnalizując dźwiękiem stan ciągłości. Sygnał dźwiękowy włącza się, gdy rezystancja sprawdzanego obwodu jest mniejsza od ok. 50 Ω.

Mierząc napięcie, rezystancję oraz sprawdzając ciągłość obwodu łączy się testowany obiekt się z gniazdami pomiarowymi multimetru dwoma przewodami pomiarowymi. Ze względu na kieszonkowe rozmiary przyrządu, gniazda pomiarowe zostały umieszczone nietypowo – w dolnym boku obudowy. Komplet przewodów pomiarowych 9209 zakończonych z jednej strony dwoma sondami szpilkowymi, a z drugiej specjalnym, zintegrowanym wtykiem dostarcza producent wraz z przyrządem. W razie ich zużycia, można łatwo zakupić je u dystrybutora.

Na uwagę zasługuje zakres pomiarowy rezystancji. Producent przyrządu podzielił go na aż siedem podzakresów od 420 Ω do 42 MΩ. Najniższy podzakres (420 Ω) jest też wykorzystywany przy sprawdzaniu ciągłości obwodu. Włącza się on automatycznie po wybraniu przez użytkownika funkcji testowania ciągłości.

W tabeli 1 zamieszono szczegółowe dane techniczne multimetru cęgowego 3288-20, w tym pełen wykaz funkcji, podzakresów pomiarowych i użytkowych, rozdzielczości wskazania, dokładności pomiaru i parametrów mechanicznych.

Tab. 1 Dane techniczne multimetru HIOKI 3288-20
Funkcje pomiarowe
Pomiar prądu przemiennego - podzakresy 100,0 / 1000 A
Dokładność pomiaru od 45 Hz do 66 Hz od 10 do 45 Hz i od 66 do 500 Hz
±(1,5% w.w.* + 5 cyfr) ±(2% w.w.* + 5 cyfr)
Funkcja True RMS +
Pomiar prądu stałego - podzakresy 100,0 / 1000 A
Dokładność pomiaru ±(1,5% w.w.* +5 cyfr)
Pomiar napięcia przemiennego – podzakresy 4,200 / 42,00 / 420,0 / 600 V
Dokładność pomiaru [%] ±(2,3% w.w.* + 8 cyfr)
Pomiar napięcia stałego - podzakresy 420,0 m / 4,200 / 42,00 / 420,0 / 600 V
Dokładność pomiaru ± (1,3% w.w.* + 4 cyfry
Pomiar rezystancji - podzakresy 420,0 / 4,200 k / 42,00 k / 420,0 k / 4,200 M /42,00 MΩ
Dokładność pomiaru ±(2,0% w.w.* ± 4 cyfry)
Test ciągłości + (podzakres 420,0 Ω), dokładność ±(2,0% w.w.* ± 6 cyfr)
Próg zadziałania sygnalizacji dźwiękowej < 50 Ω ± 4 Ω
Maks. współczynnik szczytu 3 - na podzakresie 100 A,
2 - na podzakresie 1000 A,
1,5 – na podzakresach pomiarowych napięcia
Maksymalne wskazanie wyświetlacza 4199
Odświeżanie wskazania wyświetlacza co 400 ms ±25 ms
Zamrożenie wskazania wyświetlacza „Hold ” +
Średnica wewnętrzna cęgów 35 mm
Zasilanie 3 V DC, bateria litowa CR2032
Czas pracy baterii 35 h (praca ciągła, brak obciążenia)
Automatyczne wyłączenie zasilania po 10 minutach od wykonania ostatniej operacji
Zakres temperatur pracy od 0 do 40°C przy wilgotności względnej < 80%
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 57 × 180 × 16 mm
Masa 150 g
* w.w. = wartość wskazywana

Pomiar sygnałów odkształconych

Wraz z rosnącą liczbą falowników, komputerów i innych obciążeń nieliniowych pobierających prąd impulsami rośnie potrzeba dokładnego pomiaru prądów i napięć sygnałów odkształconych, czyli o kształcie odbiegającym od sinusoidalnego. Konwencjonalny przyrząd mierzy takie sygnały z dużym błędem. Problemów w takich sytuacjach nie mają tylko przyrządy wyposażone w funkcję True RMS. Ma ją też multimetr 3288-20, umożliwiając dokładny pomiar np. prądów odkształconych w zakresie częstotliwości od 10 do 500 Hz.

Własność dokładnego pomiaru przemiennych sygnałów odkształconych określa się angielskojęzycznym terminem True RMS. Jest to jeden z ważniejszych parametrów przyrządu cyfrowego mierzącego prądy i napięcia przemienne, mający też istotny wpływ na jego cenę. Spotyka się dwa sposoby przetwarzania wyniku pomiaru prądu lub napięcia sygnału przemiennego na wartość skuteczną (RMS). Pierwszym z nich jest prostowanie wartości średniej, a drugim przetwarzanie na rzeczywistą (prawdziwą) wartość skuteczną (True RMS). Gdy mierzony sygnał nie jest odkształcony (sinusoidalny), to dwa przyrządy, jeden bez funkcji True RMS, a drugi z tą funkcją wskażą tę samą wartość. Jednak, gdy mierzony sygnał jest odkształcony (np. przez falownik), to wskazania obu przyrządów będą się znacznie różnić. Przyrząd mierzący wartość średnią (bez funkcji True RMS) zakłada, że mierzony sygnał jest przebiegiem o kształcie czysto-sinusoidalnym o jednej częstotliwości, czyli nie jest odkształcony. Jednak w praktyce często tak nie jest. Gdy przebieg jest odkształcony pojawia się dodatkowy błąd pomiarowy, a gdy stopień odkształcenia rośnie, wzrasta też i błąd. Przyrząd z funkcją True RMS uwzględnia w wyświetlonym wyniku pomiaru składowe harmoniczne przebiegu związane z jego odkształceniem, stąd też mierzy dokładnie, lecz w pewnym zakresie wyznaczonym maksymalną wartością współczynnika szczytu (patrz tab. 1).

Zasilanie

Multimetr 3288-20 jest zasilany napięciem stałym 3 V z baterii litowej typu CR2032. Wystarcza ona ok. 35 h ciągłych pomiarów. Po 10 minutach braku aktywności operatora tj. braku przekręcenia przełącznika obrotowego lub naciśnięcia przycisku, zasilanie przyrządu zostaje automatycznie wyłączone, przedłużając czas pracy baterii. Stan zużycia baterii wymagający wymiany jej na nową sygnalizuje przyrząd wyświetleniem symbolu baterii.

Wyposażenie standardowe i opcjonalne

Wraz z multimetrem 3288-20 producent dostarcza jako wyposażenie standardowe komplet przewodów pomiarowych 9208 zakończonych sondami szpilkowymi oraz futerał 9398. Jako wyposażenie opcjonalnie można dokupić uchwyt 9209 na przewód pomiarowy 9208, który mocuje się z tyłu obudowy multimetru. Po włożeniu przewodu do uchwytu można wygodnie mierzyć napięcie i rezystancję oraz sprawdzać ciągłość obwodu, jak sondą pomiarową.

mgr inż. Leszek Halicki
Labimed Electronics