Firma Eaton wprowadziła gamę sterowników easyE4 powiększoną o urządzenia 240 V AC. Uniwersalność nowych aparatów potwierdza możliwość pracy w zakresie od 110 V do 240 V zarówno dla napięć AC jak i DC.

Rodzina sterowników easyE4 firmy Eaton powiększyła się o urządzenia 240 V

Uzupełniając moduły dedykowane przemysłowi (pracujące w sposób uniwersalny w zakresie 12V..24V AC/DC) stanowią one alternatywę dla sterowników programowalnych (PLC) w automatyce budowlanej do systemów o małej i średniej złożoności. Sterowniki są już dostępne w polskich sieciach dystrybucji. easyE4 jest pierwszym na rynku przekaźnikiem programowalnym, który działa w obszarach wcześniej zarezerwowanych dla sterowników PLC – stąd nazywa się go po prostu sterownikiem easyE4.

Jednostka podstawowa może być wyposażona w maksymalnie jedenaście modułów rozszerzeń o łącznej liczbie 188 wejść/wyjść cyfrowych. Nawet osiem jednostek podstawowych easyE4 może wymieniać między sobą dane w ramach sieci, w której może występować do 10 grup urządzeń. Wyjścia analogowe easyE4 mają wysoką rozdzielczość 12 bitów, co pozwala na znacznie dokładniejsze sterowanie (np. grzejnikami) niż to ma miejsce w przypadku standardowych 10-bitowych wyjść. Dzięki możliwości odczytu sygnałów DCF77, informacja o czasie w urządzeniu jest zawsze aktualna. Sterownik easyE4 może być programowany w czterech różnych językach programowania: schemacie blokowym funkcji, schemacie drabinkowym, tekście strukturalnym i języku programowania easy.

Po utworzeniu i zapisanu programów można je załadować na urządzenie poprzez sieć lub przez zintegrowane gniazdo na kartę microSD. Ponadto urządzenia mogą być zintegrowane z rozwiązaniami wizualizacyjnymi, zapewniając centralny przegląd wszystkich funkcji. Połączony z siecią sterownik easyE4 może również wysyłać pocztą elektroniczną ostrzeżenia, które otrzymuje od czujników. W ten sposób właściciele domów lub serwisanci mogą zostać szybko poinformowani o awariach czy nieprawidłowościach, jeśli zajdzie taka potrzeba, np. w przypadku otwartych okien lub przedostawania się wody do piwnicy.

Więcej na temat: