W dniach 23-24 października 2019 roku, w Hotelu Windsor w Jachrance, odbyła się już VIII edycja Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego – Schrack Seconet i Partnerzy. W ciągu dwóch dni na wydarzenie zarejestrowało się łącznie ponad 570 osób! Organizatorzy również w tym roku umożliwili udział w wydarzeniu tym, którzy nie mogli osobiście pojawić się na miejscu – przez dwa dni była prowadzona transmisja LIVE w Internecie.

23 24 pazdziernika 2019 r viii edycja ogolnopolskich dni zintegrowanych systemow bezpieczenstwa pozarowego schrack seconet i partnerzy

Ogromne zainteresowanie wydarzeniem potwierdza sensowność, a nawet konieczność, organizacji częstszych spotkań merytorycznych w branży systemów bezpieczeństwa. Schrack Seconet Polska, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, każdego roku przygotowuje wiele nowości ‒ dotyczą one zarówno samej organizacji wydarzenia, sposobów komunikacji z uczestnikami (różnorodne formy przekazu), ale przede wszystkim coraz głębszej, dokładniejszej analizy problemów pojawiających się w trakcie projektowania i realizacji obiektów różnego przeznaczenia.

23 24 pazdziernika 2019 r viii edycja ogolnopolskich dni zintegrowanych systemow bezpieczenstwa pozarowego schrack seconet i partnerzy2

Podczas dwóch dni wykładów merytorycznych, paneli dyskusyjnych oraz pokazów zadziałania urządzeń uczestnicy wydarzenia zapoznali się z aktualnymi zmianami prawnymi, wytycznymi, normami i najlepszymi praktykami w zakresie procesów oceny zagrożeń, tworzenia koncepcji, projektowania, realizacji i eksploatacji zintegrowanych systemów bezpieczeństwa pożarowego, technicznego i fizycznego. Studia przypadków oparte na pokazach zadziałania urządzeń były na bieżąco komentowane przez specjalistów branżowych. Praktyki i możliwości zastosowania najnowszych rozwiązań technicznych proponowane przez firmy partnerskie oceniali uznani na rynku eksperci. Podczas tej edycji wydarzenia po raz pierwszy podjęto próbę sformułowania standardu oceny jakości wdrożenia zintegrowanego systemu bezpieczeństwa ze szczególnym naciskiem na ocenę skuteczności stosowanych technologii i rozwiązań organizacyjnych i ich wpływu na skuteczność bezpiecznej ewakuacji osób z obiektów budowlanych różnego przeznaczenia.

23 24 pazdziernika 2019 r viii edycja ogolnopolskich dni zintegrowanych systemow bezpieczenstwa pozarowego schrack seconet i partnerzy3

Nowością tegorocznego wydarzenia były dodatkowe sale warsztatowe, w których swoje prezentacje i zajęcia poprowadzili eksperci ds. pożarowych oraz specjaliści od zarządzania ryzykiem – na co dzień oceniający zagrożenia i stan przygotowania budynków do minimalizacji skutków zdarzeń kryzysowych z ramienia firm ubezpieczeniowych. Podczas tych warsztatów poruszane kwestie obejmowały zagadnienia dotyczące odstępstw, analizy przypadków wykraczających poza ramy wytycznych i prawne oraz ocenę skutków zdarzeń kryzysowych z punktu widzenia warunków wypłaty lub wstrzymania odszkodowania za straty. W tym roku warsztaty odbywały się równolegle w 13 salach!

23 24 pazdziernika 2019 r viii edycja ogolnopolskich dni zintegrowanych systemow bezpieczenstwa pozarowego schrack seconet i partnerzy4

Organizatorzy zaskoczyli uczestników jeszcze jedną zmianą formuły: zajęcia warsztatowe, kończące obydwa dni wydarzenia, miały charakter sesji pytań i odpowiedzi oraz wymiany poglądów. Były to otwarte panele dyskusyjne, podczas których specjaliści z różnych dziedzin mieli jeszcze więcej możliwości uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich kwestie z zakresu prawa, techniki oraz praktyki wykonawczej i użytkowania systemów bezpieczeństwa w obiektach komercyjnych, przemysłowych, użyteczności publicznej, muzeach itp.

W wydarzeniu wzięli udział producenci najważniejszych stosowanych w obiektach budowlanych urządzeń i systemów bezpieczeństwa, takich jak: SSP, DSO, SUG, BMS, SMS, CCTV (VSS), SKD, DCIM, interkomowych i powiadamiania o zagrożeniach, systemu integrującego urządzenia przeciwpożarowe (SIUP), przyzywowych i komunikacji, kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła, sterujących oddzieleniami pożarowymi i innymi instalacjami technicznymi obiektu.

23 24 pazdziernika 2019 r viii edycja ogolnopolskich dni zintegrowanych systemow bezpieczenstwa pozarowego schrack seconet i partnerzy5

Udział w dwudniowych warsztatach zostanie potwierdzony wspólnym zaświadczeniem, wystawionym przez Schrack Seconet Polska oraz Partnerów spotkania. Otrzymanie dokumentu z kompletem podpisów wszystkich producentów uzależnione jest od udziału uczestnika w poszczególnych sesjach szkolenia.

Schrack Seconet Polska w imieniu swoim oraz wszystkich tegorocznych Partnerów projektu, składa serdeczne podziękowania wszystkim prelegentom, uczestnikom, przedstawicielom instytucji oraz uczelni technicznych, patronom merytorycznym i medialnym. Organizatorzy dziękują także wszystkim Partnerom projektu za wspólną, wielotygodniową pracę nad całokształtem szkolenia.

23 24 pazdziernika 2019 r viii edycja ogolnopolskich dni zintegrowanych systemow bezpieczenstwa pozarowego schrack seconet i partnerzy6

Firma Schrack Seconet Polska zaprasza do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego 2020. Termin IX edycji zostanie ogłoszony już w grudniu 2019 roku!

Więcej na temat: