Google+

Na wiodących światowych targach branży fotowoltaicznej Intersolar, które odbędą się w dniach 20–22 czerwca 2018 r. w Monachium, Fronius Solar Energy przedstawi całą gamę swoich wszechstronnych i innowacyjnych rozwiązań. Na nowo zaprojektowanej ekspozycji w hali B2, stoisko 310, eksperci ds. zintegrowanej gospodarki energetycznej zaprezentują scenariusze zastosowań dla fotowoltaiki, ciepła, mobilności i gromadzenia energii.

Firma Fronius wraz ze swoją propozycją w zakresie
gromadzenia energii oferuje rozwiązania dopasowane
do indywidualnych potrzeb Firma Fronius wraz ze swoją propozycją w zakresie gromadzenia energii oferuje rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb

Skuteczne połączenie sektorów takich jak ciepło, energia elektryczna i mobilność przyczynia się do realizacji wizji1 24 godziny słońca firmy Fronius. „Zintegrowana gospodarka energetyczna to już nie jest tylko muzyka przyszłości. Na targach Intersolar pokazujemy różne przykłady zastosowań zarówno do mikroinstalacji, jak i dla sektora przemysłowego. Na przykład urządzenie Fronius Ohmpilot maksymalizuje zużycie własne za pomocą inteligentnego sterowania elementami grzejnymi, i jednocześnie stanowi proste rozwiązanie w zakresie gromadzenia energii”, zdradza Martin Hackl z kierownictwa Solar Energy, Fronius International GmbH. Ponadto firma Fronius dostarcza szczegółowych informacji na temat integracji komponentów innych producentów, takich jak grzałki elektryczne czy pompy ciepła.

Zastosowanie Fronius Solar.web jako narzędzia do monitorowania i analizy instalacji fotowoltaicznych
Portal internetowy Fronius Solar.web pozwala użytkownikom w wygodny sposób monitorować instalację fotowoltaiczną, w łatwy sposób analizować dane i tym samym zoptymalizować własne zużycie energii. Instalatorzy zyskują na możliwościach przejrzystej prezentacji, automatycznej funkcji porównywania wydajności wielu falowników lub nawet zarządzeniu wieloma instalacjami. „Fronius Solar.web w połączeniu z Fronius Smart Meter to doskonałe narzędzie do analizy. Właściciele instalacji dowiadują się, co dzieje się z ich energią oraz w jaki sposób mogą optymalizować jej wykorzystanie. Narzędzie Solar.web oferuje instalatorom szczegółowe analizy jako podstawę dla przyszłych ofert i usług dla swoich klientów, a także praktyczną funkcję zdalnej aktualizacji Remote Update”, mówi odpowiedzialny za portal kierownik produktu Thomas Obermüller.
Dzięki funkcji Fronius Energy Profiling możliwy jest teraz pomiar odbiorników i generatorów przy użyciu więcej niż jednego miernika Fronius Smart Meter. Ponadto Fronius prezentuje po raz pierwszy całkowicie nową funkcję portalu.

Skuteczne łączenie branż, takich jak ciepło, energia
elektryczna i mobilność, to warunek realizacji wizji
Fronius pod hasłem „24 godziny słońca” Skuteczne łączenie branż, takich jak ciepło, energia elektryczna i mobilność, to warunek realizacji wizji Fronius pod hasłem „24 godziny słońca”

Zindywidualizowane rozwiązania w zakresie gromadzenia energii
Ważnym aspektem dla użytkowników instalacji jest zużywanie jak największej ilości wyprodukowanej przez siebie energii elektrycznej. W tym celu muszą być w stanie efektywnie gromadzić energię fotowoltaiczną i umieć ją w sposób elastyczny wykorzystać. Firma Fronius oferuje indywidualne propozycje rozwiązań w zakresie gromadzenia energii, dostarczając komponenty dokładnie odpowiadające wymaganiom klienta. „Wybór najlepszego rozwiązania do gromadzenia energii w konkretnym przypadku staje się coraz trudniejszy, ponieważ rośnie liczba producentów. Firma Fronius ze swoją propozycją rozwiązania w zakresie gromadzenia energii oferuje kompleksowe podejście do gromadzenia energii, pozwalające realizować rozwiązania w odpowiedzi na najróżniejsze indywidualne potrzeby klientów”, mówi Martin Hackl.

Efektywna integracja energii dla sektora przemysłowego
W Monachium będzie można zobaczyć również falowniki Fronius Eco i Fronius Symo z licznikiem Fronius Smart Meter. Urządzenia te oferują doskonałą podstawę do integracji energii w zastosowaniach przemysłowych. Użytkownicy oszczędzają znacząco na kosztach dzięki zaplanowanemu zużyciu oraz ciągłemu pomiarowi i monitorowaniu. Zobaczyć będzie można również najnowsze trendy w temacie zastosowania wodoru, jakie ma do zaproponowania firma Fronius. Wodór umożliwia daleko idącą integrację energii elektrycznej, ciepła i mobilności, promując tym samym wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Technologia ta umożliwia wykonanie dużego kroku w kierunku wizji „24 godziny słońca”, zarówno pod względem długoterminowego gromadzenia energii, jak i e-mobilności dla przedsiębiorstwa. Zapowiedź nowej generacji falowników dowodzi, że temat ten może stać się wkrótce bardzo gorący.

Źródło: Fronius
Zdjęcia: Fronius International GmbH