Google+

Dzięki rozwojowi cyfryzacji popyt na inteligentne rozwiązania jest aktualnie najwyższy w historii. Badania przeprowadzone przez Frost & Sullivan pokazują, że rynek ‚connected living market’, łączą- cy ludzi i otaczający ich świat w globalną sieć, wzrośnie niemal trzykrotnie, od 250 mld USD w roku 2012 do 730 mld USD w roku 2020. Niemal jedną trzecią tego rynku będą stanowić inteligentne domy. Oczekuje się również gwałtownego wzrostu na rynku europejskim na poziomie 54% (CAGR) – do roku 2020 znajdzie się na nim 45 mln inteligentnych domów.

Firma ABB wyzwala potencjał w zakresie inteligentnych budynków

Firma ABB opracowała szeroką gamę rozwiązań ABB Ability™, które reagują na zmiany w naszym połączonym świecie – od najnowszych rozwiązań w zakresie rozrywki, po urządzenia do pomiaru energii, sterowania temperaturą i oświetleniem. Rosnące zapotrzebowanie doprowadziło również do fragmentacji rynku. Aby dom był w pełni inteligentny, wszystkie jego urządzenia i systemy, od pralki po ogrzewanie i żaluzje, muszą mieć możliwość prostego i bezpiecznego wymieniania się danymi, ale nie tylko ze sobą nawzajem. Powinny komunikować się ze wszystkimi inteligentnymi urządzeniami, co pozwoli na osiągnięcie wyższego poziomu wsparcia i bezpieczeństwa w domu. Dlatego firma ABB zainwestowała w mozaiq — otwartą i bezpieczną, internetową platformę handlową do łączenia urządzeń klientów z różnymi usługami i zapewniającą interoperacyjność między dostawcami technologii związanych z inteligentnym życiem. Wraz z ABB firmy Bosch i Cisco są współzałożycielami platformy mozaiq, której celem jest pomoc dla producentów urządzeń i marek konsumenckich we wszystkich branżach w zakresie tworzenia realnych doświadczeń IoT dla konsumentów.
Bliższa współpraca jest również ważna w obszarze inteligentnych budynków, gdzie otwarte standardy komunikacji, np. KNX, poprawiają łączność i środowisko użytkownika.
Inteligentne budynki mogą zapewnić poprawę wydajności energetycznej o nawet 50%, łącząc najnowsze technologie z inteligentnymi konstrukcjami i strukturami, aby tworzyć przestrzeń do pracy dostosowaną do potrzeb pracowników, jednocześnie zapewniając inteligentne rozwiązania i efektywność kosztową. Internet rzeczy umożliwił ogromny postęp technologiczny w zakresie sterowania budynkami.

Źródło: ABB