Google+
Konkurs Niezbędnik Fachowca

Regulamin konkursu "Niezbędnik Fachowca"

 1. Organizatorem konkursu „RANKING NAJBARDZIEJ POTRZEBNYCH NARZĘDZI” zwanego dalej „Konkursem” jest Wydawnictwo Target Press Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą: Gromiec, ul. Nadwiślańska 30, 32-590 Libiąż zwane dalej „Organizatorem”.
 2. Uczestnikiem Konkursu zwanym dalej „Uczestnikiem” może być osoba, która w chwili przystąpienia do Konkursu ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, spółek powiązanych, pracownicy innych podmiotów związanych z Organizatorem, a także ich rodziny i bliscy.
 4. Przystąpienie do konkursu równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 5. Konkurs trwa od 11 września 2017 r. do 15 października 2017 r.
 6. Konkurs zostanie ogłoszony w czasopismach Fachowy Elektryk i Fachowy Instalator, na stronach internetowych www.fachowyelektryk.pl i www.fachowyinstalator.pl, stronach promocyjnych Fachowego Elektryka i Fachowego Instalatora w serwisie internetowym www.facebook.com oraz za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej rozesłanej do odbiorców znajdujących się w bazie danych Organizatora.
 7. Konkurs polega na przesłaniu przez Uczestnika na wskazany przez Organizatora w ogłoszeniu Konkursu adres poczty elektronicznej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.) nazwy narzędzia, które wg Uczestnika jest mu najbardziej potrzebne w wykonywanym zawodzie i uzasadnieniu swojego wyboru. Nagrodzeni zostaną Uczestnicy, którzy prześlą najciekawsze uzasadnienia.
 8. O przyznaniu nagród decyduje jury Konkursu w składzie: Magdalena Chrapek, Alicja szewczyk, Marcin Kostyra.
 9. Nagrodami w Konkursie są produkty marki Milwaukee o łącznej wartości 2247,00 zł.
 10. Wartość poszczególnych nagród i wyróżnień:
  a) Nagroda pierwsza: Zakrętarka akumulatorowa Milwaukee o wartości 517,00 zł
  b) Nagroda druga: Bluza podgrzewana o wartości 489,00 zł
  c) Nagroda trzecia: Latarka robocza LED Milwaukee o wartości 459,00 zł
  d) Wyróżnienie: poziomica Red Stick Compact– magnetyczna, 120 cm o wartości 310 zł
  e) Wyróżnienie: zestaw wierteł HSS-G Thunderweb o wartości 274,00 zł,
  f) Wyróżnienie: Jobsite organizer z wymiennymi pojemnikami o wartości 198,00 zł.
 11. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w ciągu 14 dni od daty jego zakończenia.
 12. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane za pośrednictwem mediów wymienionych w pkt. 4 Regulaminu.
 13. Uczestnik Konkursu w przypadku otrzymania nagrody wyraża zgodę na publikację swojego imienia i miejscowości, w której zamieszkuje, w mediach wymienionych w pkt. 4 Regulaminu.
 14. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o przyznanych im nagrodach za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej przesłanej na adres użyty przez Uczestnika podczas zgłoszenia udziału w Konkursie.
 15. Nagrody zostaną przesłane nagrodzonym Uczestnikom drogą pocztową. W tym celu nagrodzony Uczestnik zobowiązuje się podać Organizatorowi adres do dostarczenia przesyłki. Jeśli Uczestnik nie spełni ww. wymogu w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia o przyznaniu mu nagrody jury Konkursu przyzna nagrodę innemu Uczestnikowi.
 16. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę, ani na żadne inne świadczenia lub usługi zarówno u Organizatora, jak i u innych podmiotów powiązanych z organizacją Konkursu.
 17. Nagrody zwolnione są z podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 18. Wszelkie uwagi i pytania dotyczące Konkursu należy kierować do Organizatora na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 19. Reklamacje można składać do dnia 29.10.2017 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 20. Adres do korespondencji: Wydawnictwo Target Press Sp. z o.o. Sp. k. ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa